Aktivity pre deti a mládež z farnosti

Pre všetky deti a mládež sme aj tento mesiac pripravili zaujímavé stretká a aktivity v Pastoračných priestoroch nášho Klubu OSTROV. Nech sa páči tu je prehľad všetkých stretiek. Ak by ste chceli podporiť činnosť nášho Pastoračného centra aj tento rok je možnosť poukázať 2% z dane. Tlačivá sú Vám k dispozícii pri vchode do kostola alebo pri novinách.

Za všetky deti Vám už teraz ĎAKUJEME!!!

Marcové stretnutie s katechétmi

   .: Dunajská Lužná

P. Bruno B. Donoval OP (09. marca 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

Ján Blaho (03. marca 2017 o 16:30h v Klube OSTROV)

P. Stanislav P. Vavrek OP (06. marca 2017 o 14:00h v Klube OSTROV)

Sr. Karola M. Dravecká OP (06. marca 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

     .: Miloslavov

P. Matej J. Šulik OP (07. marca 2017 o 16:00h v Pastoračnej miestnosti)

Pavlína Krnáčová (08. marca 2017 o 15:00h v Pastoračnej miestnosti)

     .: Rovinka

P. Michal M. Krovina OP (08. marca 2017 o 15:00h v Základnej škole)

Sr. Gabriela D. Bieliková OP (08. marca 2017 o 16:00h v Základnej škole)

     .: Kalinkovo

Sr. Dominika J. Kéderová OP (09. marca 2017 o 14:15h v Základnej škole)

Pozvánka pre všetkých manželov a rodičov

Milí rodičia.

Srdečne pozývame všetkých manželov, rodičov na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorú v našej farnosti bude viesť známy kňaz o. Roman Seko, ktorý sa venuje pastorácii manželov a rodín.

Duchovná obnova sa uskutoční na Prvú adventnú nedeľu (27.11.2016). Celé stretnutie bude prebiehať v Pastoračných priestoroch CHARITY – Kláštora sestier dominikánok (Nám. sv. Martina 508 VCHOD VEDĽA Pizzerie San Marco CEZ VEĽKÚ HNEDÚ BRÁNU).

Program:

16.00 – Prednáška hosťa s možnosťou vzájomného zdieľania, diskusia

17:00 – Adorácia Sviatosti Oltárnej (možnosť sv. spovede)

18.00 – Agapé a záver

O menšie deti bude postarané v priestoroch Cirkevnej materskej škôlke Madony Žitného ostrova.

Ak prijmete pozvanie, prosíme Vás, aby ste vyplnili návratku (nájdete ich v kostole pri novinách) a odovzadli ju cez svoje deti – buď na hodine náboženstva, alebo osobne na Fare či e-mailom na adresu: karoladravecka@gmail.com najneskôr do 23.11.2016.

V prípade nejasností, otázok prosím kontaktujte Sr. M. Karolu OP (tel. 0902 380 108)

november-2016-do

Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná

V nedeľu 16. októbra 2016 sa vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej uskutočnil po štvrtý krát obrad začlenenia detí do spoločenstva. Deti, ktoré by chceli nasledujúci rok po prvý krát prijať Sviatosť zmierenia a Pána Ježiša v Eucharistii sa na túto veľkú udalosť pripravia spolu so svojimi kamarátmi.

V obrade má veľký význam prítomnosť rodičov, ktorí dávajú svojmu dieťaťu osobitné dovolenie a požehnanie, aby prichádzalo do spoločenstva. Udalosť tak nadväzuje na krst, pri ktorom – ako hovorieval svätý Augustín – matky prinášajúce svoje deti „spolupracujú na svätom pôrode“.

Spoločenstvá detí majú byť úrodnou pôdou, kde sa viera malá ako horčičné zrnko stane veľkou a osožnou. Z veľkej Božej milosti je aktuálne vo farnosti 11 detských spoločenstiev, ktoré vedú kňazi, alebo katechéti spolu s animátormi. Z toho dve spoločenstvá pokračujú aj po slávnosti Prvého sv. prijímania, čo je nádherné svedectvo a nádej pre celú farnosť.

Tiež možno konštatovať, že stále viac rodičov prijíma ponuku farnosti a má záujem o vlastnú formáciu k tomu, aby sa stali prvými vychovávateľmi vo viere. Chce to veľa času, aby sa pomaly presadila základná myšlienka projektu „Na ceste k Ježišovi“: zapojiť do katechézy rodičov a rozvíjať v po-sviatostných programoch to, čo sa s veľkým úsilím vkladá do prípravy na prvú sviatosť zmierenia – spoveď a prvé sv. prijímanie.

Obrad začlenenia detí do farskej katechézy – úvodná modlitba

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – deti spolu s rodičmi

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – súhlas rodičov

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – P. Bruno OP s deťmi

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – každý dostal obrázok bl. Imeldy, patrónky prvoprijímajúcich detí

 

Momentka zo stretka detí po prvom sv. prijímaní (3+1) v Klube OSTROV

Ponuka pre Vás

Nahlas-logoČasopis Nahlas teraz nájdete aj vo všetkých kostoloch našej farnosti. 4x ročne si môžete prečítať povzbudivé svedectvá o Božej pomoci a rubriky zamerané na praktickú aplikáciu viery do života. V každom vydaní má miesto článok vdp. Jána Buca a rubrika o rodine od Richarda Vašečku. V časopise je navyše vložená príloha zamyslení na každý deň Slovo nadnes.

Príspevok za jedno vydanie je 1,66 €

http://www.nahlas.sk

 

„Cirkev, matka duchovných povolaní“

– je názov posolstva Svätého Otca Františka k tohtoročnému 53. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Katolícka cirkev ho bude sláviť na štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá nám predstavuje obraz Dobrého pastiera. Tento rok to bude 17. apríla. Konferencia biskupov Slovenska prináša na svojej internetovej stránke jeho verziu v slovenskom jazyku.

 

vocations Continue reading

Divadlo pre seniorov v Bernolákove

Milí rodičia,

2015-11-01 09.13.05 – kópia9.apríla (sobota) pôjdeme do domu pre seniorov v Bernolákove s krátkym programom, aby sme chorých a opustených ľudí v roku milosrdenstva potešili. Do 5. apríla potrebujeme Váš súhlas, aby sme vedeli zorganizovať cestu. Papiere s informáciami, ktoré je treba podpísať, deti dostanú na hodine náboženstva od sr. Karoly.

Nácvik budeme mať v Klube Ostrov o 14:00 a odchádzať budeme o 15:00 spred klubu.

Text scénky Almužna – 3+1 púť si doma, prosím, s deťmi prejdite a pripravte si kostýmy, každý na svoju rolu. 🙂

Tešia sa na vás Zuzka a sr. Karola!