História farnosti

Farnosť Dunajská Lužná sa rozprestiera v západnej časti Žitného Ostrova medzi Podunajskými Biskupicami a Šamorínom. Oddávna ju tvorilo viacero obcí. Terajšia obec Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice.

Zobraziť viac

Kostoly Farnosti

Do farnosti Dunajská Lužná patria okrem farského kostola Povýšenia sv. kríža aj kostoly vo filiálkach Rovinka, Miloslavov-Alžbetin Dvor a Kalinkovo. Niečo viac o ich vzniku, histórií a súčasnosti sa dozviete v tejto časti. Zobraziť viac

Kňazi farnosti

Kňazi spravujúci farnosť v minulosti:

Na tomto mieste nájdete zoznam správcov farnosti Dunajská Lužná (resp. v minulosti farnosti Mišérd a Dénešd). Nie je to zoznam všetkých kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti, ale aspoň tých, ktorí niesli hlavnú zodpovednosť za mravnú a náboženskú výchovu obyvateľov našich obcí.

Zobraziť viac