Deti putovali do Marianky

Do Marianky  putovali 20. mája 2017  deti  spolu s rodičmi, príbuznými a sestrami dominikánkami.  Téma púte Fatima sprevádzala malých pútnikov z Rače až po Marianku. Deti sa modlili desiatky sv. ruženca, doplňovali slová modlitby, ktoré naučila tri fatimské deti Panna Mária, pozorovali scénku o fatimskom zjavení. Celá  púť vyvrcholila slávnostnou sv. omšou. Počas  dňa sa k nim na chvíľu pridal aj labrador Aida a mali veľa iných zážitkov. 

Cesta k sebe alebo Po stopách Abrahámovho povolania

Pozývame všetkých záujemcov na biblickú prednášku a besedu s Josefom Byrtusom, ktorá sa uskutoční v nedeľu 7. mája 2017 o 15.00 hod. vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Pozvaný hosť z Českej republiky je autorom úspešnej publikácie Cesta k sebe, v ktorej vyjadril presvedčenie, že najväčšou úlohou človeka je byť sám sebou. Témou prednášky bude cesta povolania praotca Abraháma. 

Kto koho vychováva?

Srdečne Vás pozývame na  diskusiu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017 od 16:00 do 17:30 hod. v Klube Ostrov. Prídu medzi nás manželia Hajkovskí, ktorí sa venujú problematike výchove detí.
Niečo o pozavných hosťoch: 
Dominika Hajkovská a Juraj Hajkovský vyštudovali psychológiu na Trnavskej univerzite. Sú manželmi 15 rokov, majú päť detí a žijú v Banskej Bystrici. Sú zakladajúcimi členmi o. z. Zaostri na rodinu. Dominika sa venuje venuje poradenstvu, diskusiám, prednáškam i písaniu a to najmä na rodinné, výchovné a manželské témy. Známe sú brožúrky, ktoré vyšli  vo vydavateľstve Don Bosco: Tresty vo výchove, Bohatstvo rituálov v rodine, Talenty a zdravé sebavedomie, Matka a dcéra – blízke aj vzdialené, Matka a syn – vzťah plný dobrodružstva. Juraj sa venuje personálnemu manažmentu, je spoluautorom knihy aj hry Drakobijec a iniciátorom spoločenstva OTCaSY.

Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (5. pôstna nedeľa) projekt LAZARUS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 5. pôstnej nedele aj s vypracovanou katechézou, ktoré odzneli na svätých omšiach v Dunajskej Lužnej (09.00) a Miloslavove (10.30)

Projekt LAZARUS – leták pre deti na domácu katechézu

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Aprílové stretnutie s katechétmi

   .: Dunajská Lužná

P. Bruno B. Donoval OP (06. apríla 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

P. Stanislav P. Vavrek OP (24. apríla 2017 o 14:00h v Klube OSTROV)

Sr. Karola M. Dravecká OP (03. apríla 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

     .: Miloslavov

P. Matej J. Šulik OP (11. apríla 2017 o 16:00h v Pastoračnej miestnosti)

Pavlína Krnáčová (19. apríla 2017 o 15:00h v Pastoračnej miestnosti)

     .: Rovinka

P. Michal M. Krovina OP (25. apríla 2017 o 15:00h v Základnej škole)

Sr. Gabriela D. Bieliková OP (12. apríla 2017 o 16:00h v Základnej škole)

     .: Kalinkovo

Sr. Dominika J. Kéderová OP (20. apríla 2017 o 14:15h v Základnej škole)

Putovanie so sv. Máriou Magdalénou

Po pozitívnej skúsenosti SDM s dominikánmi 2016 sme sa rozhodli pokračovať v putovaní. Tento rok budeme putovať celý týždeň. Trasy budú viesť nádherným prostredím Oravy a Kysúc, ale budú kratšie ako minulý rok. Bude viac priestoru na workshopy, voľnočasové aktivity a spoločné slávenie. Viac na http://dominikani.sk/putovanie-so-sv-mariou-magdalenou/

  Prihlásiť sa  môžeš tu.

Pozvánka pre všetkých manželov a rodičov

Milí rodičia.

Srdečne pozývame všetkých manželov, rodičov na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorú v našej farnosti bude viesť známy kňaz o. Roman Seko, ktorý sa venuje pastorácii manželov a rodín.

Duchovná obnova sa uskutoční na Prvú adventnú nedeľu (27.11.2016). Celé stretnutie bude prebiehať v Pastoračných priestoroch CHARITY – Kláštora sestier dominikánok (Nám. sv. Martina 508 VCHOD VEDĽA Pizzerie San Marco CEZ VEĽKÚ HNEDÚ BRÁNU).

Program:

16.00 – Prednáška hosťa s možnosťou vzájomného zdieľania, diskusia

17:00 – Adorácia Sviatosti Oltárnej (možnosť sv. spovede)

18.00 – Agapé a záver

O menšie deti bude postarané v priestoroch Cirkevnej materskej škôlke Madony Žitného ostrova.

Ak prijmete pozvanie, prosíme Vás, aby ste vyplnili návratku (nájdete ich v kostole pri novinách) a odovzadli ju cez svoje deti – buď na hodine náboženstva, alebo osobne na Fare či e-mailom na adresu: karoladravecka@gmail.com najneskôr do 23.11.2016.

V prípade nejasností, otázok prosím kontaktujte Sr. M. Karolu OP (tel. 0902 380 108)

november-2016-do