Program bohoslužieb

erb-dunajska-luznaFarský kostol Povýšenia sv. Kríža – Dunajská Lužná

Sväté omše

Pondelok – Sobota                                    18:00

Štvrtok (Kaplnka sv. Martina)               06:30, 18:00

Sobota                                                         07:30, 18:00

Nedeľa                                                        07:30, 09:00, 10:30

Nedeľa (cez letné prázdniny)                 07:30, 10:30

Sviatok (deň pracovného pokoja)          07:30, 10:30

Sviatok (pracovný deň v týždni)            06:30, 18:00

Prvá sobota v mesiaci                               07:30

Svätá spoveď

každý deň okrem nedele                          17:30 – 17:55

Prvý štvrtok v mesiaci (2 kňazi)             17:00

Prvý piatok v mesiaci (2 kňazi)              16:00

Posvätný ruženec

Pondelok – Sobota                                     17:20

Prvá sobota v mesiaci                               07:00

Nedeľa                                                         07:00

Prvá nedeľa v mesiaci o 14:30 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve.

Adorácia

Prvý štvrtok v mesiaci                              07:00 – 17:55

každá druhá nedeľa v mesiaci                18:30 – 19:30

Litánie a Korunka k Božiemu milosrdenstvu

každú nedeľu popoludní                          14:30

Krížová cesta

Počas Pôstneho obdobia sa modlíme pobožnosť krížovej cesty každý piatok o 17:15 a každú nedeľu o 14:30

       Roráty

Počas Adventného obdobia (do 16. decembra) bývajú každý deň od pondelka do soboty ráno o 06:00


 Kostol Najsvätejšej Trojice – Filiálka RovinkaRicon

Sväté omše:

Utorok                                                         18:00

Štvrtok                                                        18:00

Nedeľa                                                        09:00, 18:00

Nedeľa (cez letné prázdniny)                 09:00

Prvý piatok v mesiaci                               18:00

Sviatok (deň pracovného pokoja)         09:00

Sviatok (pracovný deň v týždni)            18:00

Svätá spoveď

na požiadanie pred sv. omšou okrem nedele

Prvý piatok v mesiaci            od 17:00 – 17:55

Posvätný ruženec

Utorok                                                         17:20

Nedeľa                                                        08:20

Prvá nedeľa v mesiaci o 08:15 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve.

 

kostol-kalinkovoKostol sv. Františka z Assisi – Filiálka Kalinkovo

Sväté omše:

Streda                                   18:00 (po slovensky)

Nedeľa                                 09:00 (po slovensky)

.: každý druhý týždeň v sobotu o 18:30 (po maďarsky)

Prvý piatok v mesiaci        18:00 (po slovensky)

Sviatok (deň pracovného pokoja)            09:00

Sviatok (pracovný deň v týždni)               18:00

Svätá spoveď

na požiadanie pred sv. omšou – okrem nedele

Prvý pondelok v mesiaci    od 17:00 – 17:55 (po maďarsky)

Prvý piatok v mesiaci          od 17:00 – 17:55 (po slovensky)

Posvätný ruženec

Streda                                    17:15  (po slovensky)

Nedeľa                                  08:15  (po slovensky)

Prvá nedeľa v mesiaci o 10:00 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve.