Program bohoslužieb

erb-dunajska-luznaFarský kostol Povýšenia sv. Kríža – Dunajská Lužná

Sväté omše: 

PONDELOK-SOBOTA  18:00
ŠTVRTOK  Martina)06:30, 18:00
SOBOTA            07:30, 18:00
NEDEĽA    07:30, 09:00, 10:30
 
Nedeľa (cez letné prázdniny)
07:30, 10:30

SVIATOK (deň pracovného pokoja)
07:30, 10:30

SVIATOK (pracovný deň v týždni)
06:30, 18:00

Svätá spoveď

PONDELOK-SOBOTA 
17:30-17:55

PRVÝ ŠTVRTOK v mesiaci
17:00

PRVÝ PIATOK v mesiaci
16:00

Posvätný ruženec

PONDELOK-SOBOTA 
17:20

PRVÁ SOBOTA v mesiaci                               
07:00

NEDEĽA
07:00

PRVÁ NEDEĽA v mesiaci 
14:30 spoločná modlitba
a výmena tajomstiev 
pre členov Živého ruženca 
v Ružencovom bratstve.

Adorácia

PRVÝ ŠTVRTOK v mesiaci
07:00-17:55 (celodenná)

Litánie a Korunka k Božiemu milosrdenstvu

NEDEĽA
14:30

Krížová cesta

Počas Pôstneho obdobia
PIATOK    NEDEĽA
17:15     14:30

       Roráty

Počas Adventného obdobia 
(do 16. decembra) 
PONDELOK - PIATOK
06:00


 Kostol Najsvätejšej Trojice – Filiálka Rovinka

Sväté omše: 

Utorok                                                         18:00

Štvrtok                                                        18:00 

Nedeľa                                                        09:00,  18:00 

Nedeľa (cez letné prázdniny)                 09:00

Prvý piatok v mesiaci                               18:00

Sviatok (deň pracovného pokoja)         09:00

Sviatok (pracovný deň v týždni)            18:00

Svätá spoveď

Utorok, Štvrtok                     na požiadanie po sv. omši

Prvý piatok v mesiaci           od 17:00 – 17:55

Posvätný ruženec

Utorok                                                         17:20

Štvrtok                                                         17:20

Nedeľa                                                        08:20

Prvá nedeľa v mesiaci o 08:15 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve.

KOSTOL JE OTVORENÝ K MODLITBE DENNE OD 08:00 – 18:00h. Vstup do vestibulu len cez ZADNÝ VCHOD z parkoviska.

 

kostol-kalinkovoKostol sv. Františka z Assisi – Filiálka Kalinkovo

Sväté omše:

Streda                                   18:00 (po slovensky)

Nedeľa                                 09:00 (po slovensky)

.: každý druhý týždeň v sobotu o 18:30 (po maďarsky)

Prvý piatok v mesiaci        18:00 (po slovensky)

Sviatok (deň pracovného pokoja)            09:00

Sviatok (pracovný deň v týždni)               18:00

Svätá spoveď

na požiadanie pred sv. omšou – okrem nedele

Prvý pondelok v mesiaci    od 17:00 – 17:55 (po maďarsky)

Prvý piatok v mesiaci          od 17:00 – 17:55 (po slovensky)

Posvätný ruženec

Streda                                    17:15  (po slovensky)

Nedeľa                                  08:15  (po slovensky)

Prvá nedeľa v mesiaci o 10:00 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve.