Program bohoslužieb

erb-dunajska-luznaFarský kostol Povýšenia sv. Kríža – Dunajská Lužná

Od 06. mája 2020 sú všetky sväté omše a pobožnosti tak ako zvyčajne, pri zachovaní týchto odporúčaní:

a/ dezinfekcia rúk: pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky ochranným prípravkom (nachádza sa pri poslednej rade lavíc) Sväteničky, spoločné modlitebné knihy či ružence sa nateraz nepoužívajú. Každý veriaci nech si JKS alebo ruženec prinesie so sebou a nenecháva si ich v kostole na lavici (!)

b/ zahalená tvár rúškom: počas prítomnosti na bohoslužbách v kostole je potrebné nosiť plátené rúško, alebo inú alternatívu prekrývajúcu nos a ústa

c/ rozostupy v chráme: dodržiavať min. 2-metrový rozostup v laviciach a priestore chrámu, aj keď čakáte v rade na sv. prijímanie alebo sv. spoveď

d/ v laviciach si sadajte len na označených miestach, tak aby ste rešpektovali 2-metrový rozostup

e/ znak pokoja: počas obradu pokoja si navzájom nepodávame ruky, gesto nahrádza napr. úsmev a mierny úklon hlavy k najbližšie stojacim

f/ sväté prijímanie: veriaci pristupujú ku oltáru v 2-metrových rozostupoch; tesne pred tým ako prídu ku kňazovi si zložia rúško z úst a kňaz im položí eucharistiu do ľavej ruky, následne si úctivo pravou rukou Eucharistiu sami vložia do úst ešte pred kňazom si nasadia rúško až potom odídu na svoje miesto

g/ Bohoslužby pre seniorov: svätá omša v NEDEĽU ráno o 07:30h

h/ Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách: Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie, zostáva naďalej v platnosti DIŠPENZ KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.

Sväté omše

Pondelok – Sobota                                    18:00

Štvrtok (Kaplnka sv. Martina)               06:30, 18:00

Sobota (ranná len počas obmedzení)   07:30, 18:00

Nedeľa                                                        07:30, 09:00, 10:30

Nedeľa (cez letné prázdniny)                 07:30, 10:30

Sviatok (deň pracovného pokoja)          07:30, 10:30

Sviatok (pracovný deň v týždni)            06:30, 18:00

Prvá sobota v mesiaci                               07:30

Svätá spoveď   (priestor vonku pri sakristii)

každý deň okrem nedele                          17:30 – 17:55

Prvý štvrtok v mesiaci (2 kňazi)             17:00

Prvý piatok v mesiaci (2 kňazi)              16:00

Posvätný ruženec

Pondelok – Sobota                                     17:15

Prvá sobota v mesiaci                               07:00

Nedeľa                                                         07:00

Prvá nedeľa v mesiaci o 14:30 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve. (Počas obmedzení sú stretnutia členov RB a výmeny tajomstiev zrušené)

Adorácia

Prvý štvrtok v mesiaci                              17:00 – 17:55

každá druhá nedeľa v mesiaci                18:30 – 19:30

Litánie a Korunka k Božiemu milosrdenstvu

každú nedeľu popoludní                          14:30

Krížová cesta

Počas Pôstneho obdobia sa modlíme pobožnosť krížovej cesty každý piatok o 17:15 a každú nedeľu o 14:30

       Roráty

Počas Adventného obdobia (do 16. decembra) bývajú každý deň od pondelka do soboty ráno o 06:00


 Kostol Najsvätejšej Trojice – Filiálka RovinkaRicon

Počas rekonštrukcie kostola sú všetky bohoslužby v miestnom DOME KULTÚRY (pri Obecnom úrade).

Sväté omše:

Štvrtok                                                        18:00

Nedeľa                                                        09:00, 18:00

Nedeľa (cez letné prázdniny)                 09:00

Prvý piatok v mesiaci                               18:00

Sviatok (deň pracovného pokoja)         09:00

Sviatok (pracovný deň v týždni)            18:00

Svätá spoveď

na požiadanie pred sv. omšou okrem nedele

Prvý piatok v mesiaci            od 17:00 – 17:55

Posvätný ruženec

Utorok                                                         17:15

Nedeľa                                                        08:20

Prvá nedeľa v mesiaci o 08:15 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve.

 

kostol-kalinkovoKostol sv. Františka z Assisi – Filiálka Kalinkovo

Sväté omše:

Streda                                   18:00 (po slovensky)

Nedeľa                                 09:00 (po slovensky)

.: každý druhý týždeň o 08:00 (po maďarsky)

Prvý piatok v mesiaci        18:00 (po slovensky)

Sviatok (deň pracovného pokoja)            09:00

Sviatok (pracovný deň v týždni)               18:00

Svätá spoveď

na požiadanie pred sv. omšou – okrem nedele

Prvý pondelok v mesiaci    od 17:00 – 17:55 (po maďarsky)

Prvý piatok v mesiaci          od 17:00 – 17:55 (po slovensky)

Posvätný ruženec

Streda                                    17:15  (po slovensky)

Nedeľa                                  08:15  (po slovensky)

Prvá nedeľa v mesiaci o 10:00 – spoločná modlitba a výmena tajomstiev pre členov Živého ruženca v Ružencovom bratstve.