Ponuka pre Vás

Nahlas-logoČasopis Nahlas teraz nájdete aj vo všetkých kostoloch našej farnosti. 4x ročne si môžete prečítať povzbudivé svedectvá o Božej pomoci a rubriky zamerané na praktickú aplikáciu viery do života. V každom vydaní má miesto článok vdp. Jána Buca a rubrika o rodine od Richarda Vašečku. V časopise je navyše vložená príloha zamyslení na každý deň Slovo nadnes.

Príspevok za jedno vydanie je 1,66 €

http://www.nahlas.sk