Tipy na slávenie Adventu v rodine, alebo ako dobre prežiť advent s deťmi.

Čas adventu je vynikajúcou príležitosťou pre spoločné trávenie času: vonku už nie je veľmi príjemne a krátke dni núkajú priestor na aktivity vo vnútri, ktoré môžu byť aj iné, ako hranie sa s legom alebo bábikou. Môžu mať oveľa duchovnejšiu náplň napriek tomu, že sa vám môže zdať vek vašich deťúreniec primalý.

Čas nadchádzajúcich Vianoc tomu len praje: deti sa na deň, kedy príde Ježiško, veľmi tešia a je preto úplne prirodzené s nimi a s touto túžbou pracovať. Najprv však je potrebné deťom (a možno aj vám) pôvod a zmysel adventu vysvetliť.

Čo je advent?

Adventom sa začína cirkevný rok v katolíckej Cirkvi, a je to zároveň prípravný čas stíšenia a ponorenia sa do seba, aby sme sa pripravili na príchod Pána v zmysle biblického „pripravte cestu Pánovi!“. Táto príprava má dvojaký význam: ten bližší je skutočnou prípravou na narodenie Pána, ten vzdialenejší alebo tiež eschatologický, je ten, ktorý znamená prípravu na druhý príchod Pána na konci vekov. Advent je špecifický aj v tom, že sa v tomto čase obracia aj na Matku Máriu a jej prežívanie očakávania Pána v jej živote. Všetky tieto udalosti sú podporované vynikajúcimi čítaniami v liturgii slova vo svätých omšiach, ktorými nás povzbudzuje k obnove života, zmene či úprave cesty, po ktorej kráčame k Nemu, ohlasovaniu radostnej zvesti a tiež „výuke“ v odovzdaní svojho života do Božej vôle podľa Máriinho „Fiat“. Sú čerpané často z textov sv. Písma od proroka Izaiáša, ktorý prorokoval príchod Pána. Pozrite si napríklad Vianočný príbeh.

Dejiny adventu

Samotné slávenie adventu sa v Cirkvi začalo používať v 4. storočí, ale až sv. Gregor Veľký ho zjednotil na štyri týždne pred Vianocami. V západnej Európe, hlavne v Galii a Španielsku, sa advent začínal už na sviatok sv. Martina, neskôr na 24. novembra, v rímskej kúrii pôvodne advent trval len dva týždne.

Advent na rozdiel od Pôstu nemá kajúci charakter, ale skôr ho má charakterizovať radostné očakávanie v rozjímaní a navonok v stíšení. Preto niekde počas adventu nepoužívajú organ ani žiadne iné hudobné nástroje pri sv. omšiach.

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Zvykom je pripraviť si na tento čas adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré by mali byť tri fialové a jedna ružová v súlade s liturgickým rúchom kňaza (fialová ako farba očakávania a ružová ako farba radosti na 3. adventnú nedeľu). Tento zvyk pochádza z germánskych krajín.

Deti často lepšie strávia a prežijú advent so svojim adventným kalendárom, ktorý nemusí byť práve čokoládový – pretože našou úlohou je aj ich pritiahnuť ku skutočnému prežívaniu adventu v duchu radostného očakávania Vianoc.

Ako s deťmi alebo štyri tipy na adventné slávenie v rodine

Komercia v obchode kresťanskému chápaniu a výchove k adventu veľmi nepomáhajú – ale skúsme si pomôcť sami a jednoducho. Deti sú veľmi vnímavé a citlivé od najmenšieho veku a nebýva problém ich usmerniť k tomu, aby advent prežívali s nadšením aj bez sladkostí.

V prvom rade rodičov čaká (aj keď opätovne) rozhovor s deťmi o pôvode a zmysle Adventu primerane ich veku – určite by však mali vedieť, že je to príprava na príchod Pána Ježiša do betlehemských jaslí, ktoré v prvom rade zosobňuje ich srdce. Preto by malo byť čisté a plné dobrých skutkov. Potom prichádza na rad „podporná skupina“ – teda piesne, vystrihovanie, lepenie. My vám prinášame tipy na rodinné slávenie Adventu:

  1. Mnohým rodinám sa osvedčilo púšťať počas adventu spievaný „Anjel Pána“ alebo „Rorate coeli“, ktoré deti pri svetle sviečok očarí a pripraví na prežívanie tajomstva, aj keď sú ešte malé. V jednoduchšej verzi určite pomôžu meditačné piesne alebo napr. zo Spievatka: Prídi k nám, Pane a podobne…
  2. Z aktivít „robených rukami“ sa určite osvedčili rôzne formy adventných kalendárov, ktoré pomáhajú deťom dobrými skutkami priniesť darček Ježiškovi pod stromček. Z rôznych tipov ponúkame nasledujúce dva:

Ak máte doma peknú servítku s motívom adventného venca, kúsok kartónu, lepidlo, štetec a fixky, raz – dva prilepením servítky na primeraný rozmer kartónu vyrobíte adventný kalendár, na ktorý po uschnutí napíšte 24 čísel – počet dní – do Vianoc, ideálne do krúžkov. Potom na horných rohoch predierujte, prevlečte stužku a zaveste na dobre viditeľné miesto, ideálne je to aj na vchodových dverách. Urobte popri výrobe s deťmi dohodu, že ten z nich, ktorý prinesie v jednotlivý deň najviac dobra do rodiny, môže večer verejne preškrtnúť príslušné číslo. Deti z toho majú veľkú motiváciu a tiež radi o tom rozprávajú aj susedom, čo prinesie malú evanjelizáciu.

Pre veľmi šikovné a tvorivé rodinky je vynikajúcim nápadom adventný kalendár zo zápalkových krabičiek. Na jeho výrobu treba len menšiu krabicu z obchodu a 24 zápalkových krabičiek, ktoré sa oblepia (ideálne tavnou pištoľou) okolo krabice (jej otváranie sa ponechá ako dvierka) okolo nej po výške a na vrchnú stenu. Do vnútra za dvierka treba nalepiť obrázok Svätej rodiny v Betleheme. V každej krabičke je na každý deň malá odmena za dobré skutky, dvere maštaľky sa však otvoria až na Štedrý večer.

 

  1. Ďalší tip – umiestnite na stôl alebo miesto, kde sa spoločne ako rodina modlievate, prázdne jasličky. Každý večer si s deťmi prejdite deň, ktorý máte za sebou a za každý dobrý skutok môže dieťa do jasličiek vložiť kúsok slamy v podobe suchej trávy alebo aranžérskeho sisalu či aj obyčajného machu – aby sa tam Ježiškovi dobre ležalo.
  2. Pre väčšie deti je zaujímavým spôsobom prípravy na Vianoce aj práca s knižkou so samolepkami (môžete si kúpiť napr. TU)

Takže – prajeme vám všetkým v rodinách požehnané, príjemné a užitočné trávenie adventu aj s deťmi vo vôni škorice a medu, lásky a dobra.

Stretnutie v dome chleba

 

Pozývame všetkých, ale najmä rodičov prvoprijímajúcich detí, na duchovnú obnovu so vzácnym hosťom Josefom Byrtusom. Obnova s názvom „Stretnutie v dome chleba“ bude jedinečná príležitosť preniknúť do tajomstva Eucharistie a Vianoc . Uskutoční sa v nedeľu 26.11 od 16:00 do 18:00 u sestier dominikánok. Bližšie inofrmácie nájdete v prílohe. DUCHOVNÁ OBNOVA_november 2017

Pripravte si dieťa na prvé prijatie Eucharistie

Milí rodičia, v prílohe nájdete 5 katechéz, ktoré Vaším deťom môžu pomôcť rozvíjať veľký dar viery. Tento dar im umožní žiť priateľstvo s Bohom,  ktoré začali pri sviatosti krstu a prehĺbia pri prvom prijatí sviatosti  Eucharistie.  Všimnite si hlavne stranu 3 a pamätajte, že pri odovzdávaní viery Vás nikto nemôže nahradiť.

 

1rok_1stretnutie

1rok_2stretnutie

1rok_3stretnutie

1rok_4stretnutie

1rok_5stretnutie

 

 

Obrad začlenenia detí do spoločenstva

Milí rodičia detí, ktoré začínajú prípravu na Prvé sväté prijímanie v našej farnosti.

Srdečne Vás pozývame na OBRAD ZAČLENENIA DETÍ, ktorý sa uskutoční v nedeľu 08. októbra 2017 o 16:00 hod. vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín k jednotlivým katechétom a animátorom. Všetky deti dostanú špeciálne ZOŠITY do ktorých si budú môcť zapisovať svoju účasť na nedeľných sv. omšiach a dôležité oznamy či poznámky z pripravených katechéz animátorov. Toto stretnutie je pre deti a rodičov povinné. Tešíme sa na Vás! 🙂vbs-corporate-3-kids-reading

Rozvrh stretnutí jednotlivých skupín nájdete na našej webstránke v kategórii – PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI

Prihláška dieťaťa na Prvé sväté prijímanie 2018

Milí rodičia,

tu si môžete stiahnuť súbor, kde sa nachádza prihlaska na PSP 2018.

Obrad začlenenia detí do spoločenstva bude v nedeľu 08.10.2017 o 16.00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí je nutná. V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná, je potrebné najneskôr do konca roka 2017 doniesť osobne na miestny farský úrad KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA Z FARNOSTI, KDE BOLO DIEŤA POKRSTENÉ.

Všetky potrebné informácie budú priebežne zverejnené: na web-stránke (časť: Prvoprijímajúce deti/skupinky), ale aj vo farských oznamoch počas nedeľných sv. omší a aj vo Farskom informačníku (mesačný bulletin farnosti Dunajská Lužná).

Májové pobožnosti 2017

Srdečne pozývame rodičov i deti na tradičné Májové pobožnosti, ktoré budú bývať každý deň pred večernou sv. omšou vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

V stredu (17.15) a v nedeľu (14.30) sme pre Vás pripravili aj zaujímavú Biblickú úvahu inšpirovanú jednotlivými zvolaniami zo známych Loretánskych litánií, ale aj menej známu no veľmi hlbokú Modlitbu KORUNY PANNY MÁRIE od sv. Ľudovíta M. Grigniona de Montfort. Spoločne sa budeme modliť aj Loretánske litánie a starobylú zasväcujúcu modlitbu k Pomáhajúcej Madone Žitného ostrova.

Viac informácií nájdete na plagáte v kostole alebo TU.

Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (2. veľkonočná nedeľa) projekt THOMAS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 2. veľkonočnej nedele aj s katechézou, ktorá odznela na svätej omši v Dunajskej Lužnej (09.00) pre menšie deti je to omaľovánka, pre prvoprijímajúce a staršie deti – evanjelium, ktoré treba správne doplniť na chýbajúcich veršoch; no a birmovanci (dospelí kresťania) si zas môžu precvičiť svoje vedomosti na anglickom texte evanjelia dnešnej nedele. Ak sa vám „neušlo v kostole na sv. omši“ text si môžete stiahnuť tu:

Projekt THOMAS – leták pre deti a birmovancov na domácu katechézu.

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho milosrdnej láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (5. pôstna nedeľa) projekt LAZARUS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 5. pôstnej nedele aj s vypracovanou katechézou, ktoré odzneli na svätých omšiach v Dunajskej Lužnej (09.00) a Miloslavove (10.30)

Projekt LAZARUS – leták pre deti na domácu katechézu

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Aprílové stretnutie s katechétmi

   .: Dunajská Lužná

P. Bruno B. Donoval OP (06. apríla 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

P. Stanislav P. Vavrek OP (24. apríla 2017 o 14:00h v Klube OSTROV)

Sr. Karola M. Dravecká OP (03. apríla 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

     .: Miloslavov

P. Matej J. Šulik OP (11. apríla 2017 o 16:00h v Pastoračnej miestnosti)

Pavlína Krnáčová (19. apríla 2017 o 15:00h v Pastoračnej miestnosti)

     .: Rovinka

P. Michal M. Krovina OP (25. apríla 2017 o 15:00h v Základnej škole)

Sr. Gabriela D. Bieliková OP (12. apríla 2017 o 16:00h v Základnej škole)

     .: Kalinkovo

Sr. Dominika J. Kéderová OP (20. apríla 2017 o 14:15h v Základnej škole)