Informácie o farnosti

Rímskokatolícka farnosť Dunajská Lužná je súčasťou Seneckého dekanátu v Bratislavskej arcidiecéze.

Súčasťou farnosti sú aj filiálky: Rovinka, Miloslavov a Kalinkovo.

St Dominic in prayerFarnosť Dunajská Lužná je od roku 1996 v správe Rehole dominikánov na Slovensku. (Viac na www.dominikani.sk)

Centrom liturgického života je Farský kostol Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej (časť Jánošíková). Okrem neho sú to tiež filiálne kostoly v obci: Rovinka, Miloslavov – Alžbetin Dvor a Kalinkovo. V blízkosti areálu bývalej farskej budovy na nachádza pôvodný kostol, ktorý v roku 1852 vyhorel. Zachovala sa len svätyňa, ktorá je dnes známa ako Kaplnka sv. Martina (časť Nové Košariská).

Na území farnosti od roku 1955 pôsobí Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy. (Viac na www.dominikanky.sk)

V Dunajskej Lužnej od roku 1984 pôsobí Bratstvo laikov svätého Dominika.

Vo filiálke Rovinka od roku 2013 začala svoju charitatívnu a sociálnu činnosť Kongregácia sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny.

Do života farnosti sa aktívne zapájajú aj rôzne dobrovoľnícke organizácie a laické spoločenstvá.

V súčasnosti pôsobia vo farnosti títo rehoľní kňazi – dominikáni

Správca farnosti:

P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP

Prior – predstavený konventu:

P. Ing. Mgr. Bohuslav Tomáš Jančiar OP

Kapláni:

P. Mgr. Bruno Branislav Donoval OP
P. Mgr. Hilár Jozef Štefurik OP
P. Mgr. Pavol Karol Kytka OP

Bratia kňazi bývajúci mimo komunitu:

P. Mgr. Svorad Ján Duda OP  .:  ratione apostolatus:  Монастир Oтців домініканців, вул. Якіра 13, 04-119 Київ, Україна (UA)

P. Mgr. František Štefan Pistrák OP  .:  ratione apostolatus:  Dominikanerinnenkloster, Klosterweg 16, CH-7130 Ilanz (kant.Graubünden)

P. Prof. Ing. Mgr. Egýd Peter Tavel OP, PhD.  .:  ratione rerum personalium:  Dominikanerkloster, Klostergasse 37, A-2070 Retz (Österreich)