Lektori

V Cirkvi sú rôzne služby, ktorými  môžeme byť užitoční vo farnosti. Azda medzi tie viditeľnejšie patrí aj služba lektorov. 

Pozývame vás do služby lektorov počas celého liturgického roka. Počas bohoslužieb lektori prednášajú čítania z Božieho slova. Je to služba celému farskému spoločenstvu a čítajúcemu i počúvajúcemu prináša duchovný osoh. 

Modlitba lektora 
Všemohúci Bože, Ty si ma pozval do služby lektora,
požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal slová
Svätého Písma a svojim životom svedčil o tom,
čo ústami prednášam.
Amen.

Tabuľka lektorov sa nachádza TU