Reštaurátorské práce historického organa – záverečná III. etapa projektu

Od roku 2016 prebieha komplexná rekonštrukcia historického organa v Dunajskej Lužnej. V tomto roku je naplánovaná realizácia III. etapy reštaurátorských prác, ktorá v sebe zahŕňa dokončovacie práce na tejto národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu. V tejto poslednej etape projektu podporilo náš zámer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a v nemalej miere prispela aj Obec Dunajská Lužná.

Historický organ bol postavený v roku 1865 významným salzburským kráľovským organárom Ludvigom Mooserom. Jeho historický význam pre súčasníkov je v tom, že je to jeden (ak nie posledný) zachovalý organ z tejto dielne v strednej Európe. V rámci reštaurátorského výskumu bol preskúmaný jeden z Mooserových organov, ktorý sa nachádza na území Maďarskej republiky za účelom porovnania pôvodného technologického riešenia. Náš organ bol v minulosti viackrát pozmenený a chýbali tu nielen niektoré registre, ale aj pri zmene na elektrický pohon boli z praktických dôvodov odobraté píšťaly a súčasný mech vymenený za pôvodný magazínový. Cieľom tejto komplexnej reštaurátorskej obnovy je zachovanie historického organa s použitím pôvodných materiálov, registrov a ladenia tak ako bol pred viac ako stopäťdesiat rokmi navrhnutý a postavený.

V roku 2017 sa uskutočnila II. etapa projektu, v rámci ktorej boli technicky ošetrené prospektové, kovové a drevené píšťaly, vzdušnice, traktúry, vzduchový systém a doplnili sa chýbajúce alebo nepoužiteľné pôvodné píšťaly. V rámci I. etapy boli všetky vnútorné časti zadokumentované a prevezené na reštaurovanie do reštaurátorskej dielne, kompletne zreštaurovaný hrací stôl a organové skrine. V rámci záverečnej III. etapy projektu sú naplánované dokončovacie práce, osadenie všetkých súčastí organa na pôvodné miesto, naladenie a intonácia organa, ktoré budú realizované najneskôr do konca roku 2018. Keďže organ má viac ako 400 kovových a viac ako 100 drevených píšťal je záverečná fáza projektu časovo a odborne najnáročnejšou zo všetkých etáp projektu.

Celková obnova historického organu si vyžiadala počas troch rokov investíciu viac ako 100.000,- €. Pre tento účel sme vytvorili špeciálnu zbierku s názvom „Adopcia píšťal“, ktorá v sebe zahŕňala všetky píšťaly, ktoré obsahuje organ a možnosť ako si ich adoptovať. Mená všetkých darcov budú vygravírované na najväčšej píšťale priamo v organe. Pre tento účel sme zorganizovali niekoľko koncertov a podujatí starej hudby, čo nám taktiež veľmi pomohlo pri dofinancovaní nášho projektu.

Historický organ je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Dunajská Lužná, ktorú od roku 1996 spravuje Rehoľa dominikánov na Slovensku. Okrem toho Dominikáni spravujú ešte niektoré filiálne kostoly v susedných obciach: Rovinka, Miloslavov a Kalinkovo. Počas dvoch desaťročí sa vystriedalo niekoľko administrátorov farnosti, ktorí sa okrem pastoračnej služby venovali aj záchrane kultúrnych pamiatok pre nasledujúce generácie. V súčasnosti je P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP administrátorom farnosti Dunajská Lužná, ktorý si ešte pamätá na obdobie, kedy boli bohoslužby ako aj rôzne cirkevné, či komunitné akcie doprevádzané práve týmto píšťalovým organom.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Reštaurátorské práce na kaplnke sv. Martina – začiatok IV. etapy komplexnej obnovy

Najstaršia zachovaná národná kultúrna pamiatka Kaplnka Svätého Martina v obci Dunajská Lužná prešla za posledné štyri roky kompletnou generálnou opravou. V tomto roku finišujú práce na jej poslednej IV. etape obnovy, ktoré zahŕňajú reštaurátorské práce na prvkoch oltárnej architektúry (baránok Boží, dvaja kľačiaci anjeli, Bohostánok a socha Svätého Martina), vytvorenie novotvarov podstavca na oltár, obetného stola a kazateľnice. Súčasťou tejto etapy projektu je aj revitalizácia okolia kaplnky s vytvorením oddychovej zóny Parku Svätého Martina. V tejto fáze náš projekt podporil Úrad vlády SR, Bratislavský samosprávny kraj ako aj Obec Dunajská Lužná.

Súčasná kaplnka Sv. Martina bola pôvodne Farským kostolom, ktorý v roku 1852 vyhorel a zostala z neho len neskororománska časť – presbytérium. Nakoľko bola v časti Dénešd (dnes Jánošíková) pomerne veľká sakrálna stavba Sanktuárium Pomáhajúcej Madony Žitného ostrova – čiže pútne miesto v správe Benediktínskych mníchov z Panonhalmy; kostol Povýšenia sv. Kríža sa v tom čase stal Farským kostolom a z pôvodného kostola sv. Martina sa stala kaplnka.

Kaplnka sv. Martina dlhé roky slúžila najmä na výnimočné príležitosti (Odpustové slávnosti, cirkevné a spoločenské aktivity). V posledných rokoch táto nehmotná kultúrna pamiatka schátrala natoľko, že sa musela pre verejnosť uzavrieť do doby, kým nebude kompletne opravená.

V rokoch 2012/2013 bol vykonaný reštaurátorský výskum sanačných prác a správca farnosti P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP začal hľadať možné zdroje na záchranu tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Kaplnka postupne prešla od roku 2015 opravou strechy, malej zvonice, sanáciou vlhkosti obvodových múrov, obnovou vonkajšej fasády so zachovaním pôvodných prvkov románskeho slohu, reštaurovaním  interiérovej výtvarnej výzdoby v pôvodnej farebnosti, výmenou elektroinštalácie, okien a dverí.

 

Celkovo sa na tento účel podarilo počas 4 rokov získať sumu: 115.000,- € a to najmä z týchto zdrojov: Úrad vlády Slovenskej republiky 10.000,- €, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10.000,- €, Obec Dunajská Lužná 55.000,- € a tento projekt finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj sumou: 40.000,- €. Sme veľmi radi, že takpovediac v „hodine dvanástej“ sa nám podarilo získať na tento účel dotácie, keďže snaha o zachovanie tejto kultúrnej pamiatky je rovnako dôležitá tak pre miestne farské spoločenstvo, ako aj pre všetkých návštevníkov historicko-cirkevných pamiatok v našom regióne. Sme veľmi radi, že už tento rok budeme sláviť odpustovú slávnosť na sviatok Svätého Martina v tejto našej národnej kultúrnej pamiatke.

Kaplnka Sv. Martina je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Dunajská Lužná, ktorú od roku 1996 spravuje Rehoľa dominikánov na Slovensku. Okrem toho Dominikáni spravujú ešte niektoré filiálne kostoly v susedných obciach: Rovinka, Miloslavov a Kalinkovo. Počas dvoch desaťročí sa vystriedalo niekoľko administrátorov farnosti, ktorí sa okrem pastoračnej služby venovali aj záchrane kultúrnych pamiatok pre nasledujúce generácie. V súčasnosti je P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP administrátorom farnosti Dunajská Lužná, ktorému tiež leží na srdci, aby sa Kaplnka zasvätená sv. Martinovi znovuotvorila pre širokú verejnosť ako jedna z najstarších zachovaných sakrálnych pamiatok na našom území.

Slávnosť svätého Dominika

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame osláviť deň nášho zakladateľa sv. Dominika Guzmána. V stredu 08.08.2018 o 18.00h bude vo Farskom kostole slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať P. ThLic. Jozef Súkeník OFM Conv. (minorita z Bratislavy – Karlovej Vsi). Naša komunita spolu s celou Dominikánskou rodinou Vás týmto srdečne pozývame aj k modlitbe Vešpier a spoločnému stretnutiu.

Púť detí do Mariánky 2018

Pozývame všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018. Putovať budeme pešo z Bratislavy-Rače, na mieste je pripravený program pre deti, ktorého súčasťou bude aj sv. omša s Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom. Témou tohtoročnej púte je Panna Mária – citlivá matka. Odchod autobusu bude z pred kostola o 07.45h Návrat okolo 17.00h Viac info vám sprostredkuje Sr. M. Dominika OP (0908 248 364)

SPOVEĎ pred slávnosťou Prvého svätého prijímania

Vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedanie rodičov i detí pred prijatím Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti nasledovne:

12. mája 2018 (sobota)

  • ROVINKA                       09.00h
  • MILOSLAVOV                10.30h

19. mája 2018 (sobota)

  • KALINKOVO                  09.00h
  • DUNAJSKÁ LUŽNÁ      10.00h

Prosíme oboch rodičov, aby prišli spolu s deťmi ako rodina.

Bližšie informácie Vám poskytnú animátori skupiniek prostredníctvom e-mailu.

Slávnostný koncert speváckeho zboru AD HOC z Devína.

Pri príležitosti 20. výročia posviacky filiálneho kostola božieho milosrdenstva v Alžbetinom Dvore – Miloslavove Vás srdečne pozývame na KONCERT ZMIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU „AD HOC“ z Devína.

Koncert sa uskutoční v kostole dňa 15.04.2018 (nedeľa) o 18.00 hod.

PROGRAM:

Taizé: Exaltabo te

M. Frisina: Viene il Signore

L. Molfino: O sacrum convivium

O. Gjeilo: Ubi caritas

J. Iršai: Stabat Mater

Ph. Stopford: Buvi buvaj

H. Ch. Joachim: Lord Hold Me

J. Moore: Spirit of God

J. Vöröšová: Želone modré ořeší

G. Young: Alleluja

Zbormajster: Zuzana Lörincová a sólista opery SND Peter Mikuláš

Tešíme sa na Vašu účasť a všetkým želáme príjemný kultúrny zážitok!