PROGRAM PUTOVANIA RELIKVIE SV. DOMINIKA – Dunajská Lužná

Milí priatelia, s radosťou Vás pozývame na stretnutie so sv. Dominikom v našej farnosti. Tento vzácny relikviár nám sprostredkovali z príležitosti osláv 800. Jubilea „DIES NATALIS“ naše kontemplatívne mníšky z Ríma, kde na Monte Mario žijú aj dve Slovenky. Podrobný program Putovania relikviára po SLOVENSKU si môžete stiahnuť TU: PUTOVANIE RELIKVIE. Dunajská Lužná A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Dunajská Lužná – SESTRY A3

Prvé výročie posviacky obnoveného kostola v ROVINKE

Milí priatelia, v nedeľu 05. septembra 2021 si pripomenieme PRVÉ VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA NAJSV. TROJICE V ROVINKE. Z tejto príležitosti bude Slávnostná SVÄTÁ OMŠA o 09.00h., ktorú bude celebrovať ThDr. JÁN ĎURICA, SJ. Popoludní o 16.00h Vás srdečne pozývame na ORGANOVÝ KONCERT Mgr.art. Istvána Nagya. Zaznejú diela známych majstrov: Franza Liszta, Johanna Sebastiana Bacha a ďalších. Tešíme sa na spoločné stretnutie. Bližšie informácie na plagáte.

Detský festival COOP LAND

V sobotu 28. augusta 2021 sa uskutoční na ihrisku v JAME Prvý detský festival COOP LAND v Dunajskej Lužnej. Výťažok bude použitý na podporu nášho Centra potravinovej pomoci. Príďte spolu s vašimi ratolesťami na zaujímavý program plný veselých atrakcií. Bližšie informácie sa dočítate na plagáte. Tešíme sa na Vás! 🙂

ORGANOVÝ KONCERT 08.08.2021 o 19:00h

Zreštaurovaný organ Ludwiga Moosera (1865) v Dunajskej Lužnej.

Milí priatelia. V nedeľu 08. augusta 2021 o 19:00h bude vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej BENEFIČNÝ ORGANOVÝ KONCERT ku cti zakladateľa našej rehole sv. Dominika Guzmana (1170-1221) ktorého JUBILEUM „DIES NATALIS“ si aj naša farnosť chce tento rok zvlášť pripomenúť.

Naše pozvanie koncertovať prijal medzinárodne známy interprét Mgr. István Nagy, DiS art. V jeho umeleckom prednese zaznejú známe diela Franza Liszta, J. S. Bacha, F.X.A. Murschhausera, Felixa Mendessohna a iných hudobných skladateľov na našom nedávno zreštaurovanom organe Ludwiga Moosera.

Počas koncertu zaznie aj PREMIÉRA organovej skladby na Responzórium k svätému Dominikovi „O SPEM MIRAM“ (Ó vzácna nádej) v autorskom podaní Mgr. Istvána Nagya, DiS art.

Bližšie informácie nájdete na pripravenom bulletine: ORGANOVÝ KONCERT Dunajská Lužná

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ.

Púť k Madone Žitného ostrova v Jubilejnom roku sv. Dominika

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na 25. ročník obnovených pútí do Svätyne Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Program začne už v NEDEĽU 08.08.2021 dopoludnia slávením liturgie a svätými omšami. Večer o 19:00h bude vo Farskom kostole BENEFIČNÝ ORGANOVÝ KONCERT ku cti zakladateľa rehole sv. Dominika. Zaznejú diela F.Liszta, J.S.Bacha a F.X.A. Murschhausera a F.Mendessohna. Počas koncertu bude aj svetová premiéra organovej skladby na Responzórium „O SPEM MIRAM“ (Ó vzácna nádej) v autorskom podaní Mgr. Istvána Nagya, DiS art. Bližšie informácie nájdete tu: PROGRAM PÚTE 2021 Srdečne pozývame!

Ponuka práce v Kresťanskej opatrovateľskej službe

Opatrovateľská služba Matky Ustavičnej Pomoci

Kresťanská opatrovateľská služba Matky Ustavičnej Pomoci ponúka možnosť zamestnania pre mužov a ženy – opatrovateľov/opatrovateľky v nemecky hovoriacich krajinách (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko). Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.chcembytopatrovatelkou.sk aj na plagáte vo vestibule kostola v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove. Skontaktovať sa môžete Opatrovateľská služba Matky Ustavičnej Pomoci telefonicky +421949819025 alebo mailom: mih.opatrovanie@gmail.com

Zoznam kandidátov na voľby do FPR a FER 2021 – Výsledky

Milí priatelia, pozývame vás zapojiť sa do volieb farskej ekonomickej rady a farskej pastoračnej rady. Svoj hlas môžete dať prostredníctvom vyplnenia VOLEBNÉHO LÍSTKA, ktorý je k dispozícii v jednotlivých kostoloch pri VOLEBNEJ URNE do 05.07.2021

Zoznam kandidátov za DUNAJSKÚ LUŽNÚ

Označte prosím krížikom „X“ ŠTYROCH preferovaných členov, ktorí sú volení na PÄŤ ROKOV.

Farská ekonomická rada

 • JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, 48 rokov, hovorca, Dunajská Lužná (129 hlasov)
 • Ing. Mária Cingelová, 62 rokov, bankový analytik, Dunajská Lužná (127 hlasov)
 • Mgr. Lukáš Haizer MBA, 29 rokov, projektový manager, Dunajská Lužná (65 hlasov)
 • Karol Kubala, 61 rokov, živnostník, Dunajská Lužná (96 hlasov)
 • Ing. Marek Ličák, PhD., 44 rokov, riaditeľ odboru finančnej stability, Dunajská Lužná (178 hlasov)
 • RNDr. Marek Vaculík, PhD., 37 rokov, vysokoškolský učiteľ, Dunajská Lužná (91 hlasov)
 • Ing. Jozef Vozár, 50 rokov, živnostník, Dunajská Lužná (142 hlasov)

Označte prosím krížikom „X“ ŠTYROCH preferovaných členov

Farskej ekonomickej rady, ktorí sú volení na TRI ROKY.

Farská pastoračná rada

 • Ing. Peter Blaho, 53 rokov, grafik, Dunajská Lužná (162 hlasov)
 • Mgr. Magdaléna Blahová, 56 rokov, zdravotná sestra, Dunajská Lužná (113 hlasov)
 • Mgr. Lucia Černanská, DiS.art., 44 rokov, lektorka, Dunajská Lužná (154 hlasov)
 • Mária Galanská, 69 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (56 hlasov)
 • Mgr. Eva Kepencayová, 70 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (62 hlasov)
 • Tomáš Kunzo, 22 rokov, študent, Dunajská Lužná (136 hlasov)
 • Mária Mlynková, 64 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (68 hlasov)
 • Mgr. Viera Šafaríková, 68 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (82 hlasov)

Zoznam kandidátov za Filiálku ROVINKA

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej ekonomickej rady, ktorí sú volení na PÄŤ ROKOV.

Farská ekonomická rada – Rovinka

 • Mgr. Patrik Daniška, 41 rokov, právnik – aktivista, Rovinka (42 hlasov)
 • Michal Grega, 35 rokov, IT technik, Rovinka (22 hlasov)
 • Ing. Jozef Kukan, 65 rokov, manažér, Rovinka (31 hlasov)
 • Peter Kundlák, 66 rokov, automechanik, Rovinka (6 hlasov)
 • JUDr. Mária Sokolová, 38 rokov, advokátka, Rovinka (32 hlasov)

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej pastoračnej rady, ktorí sú volení na TRI ROKY.

Farská pastoračná rada – Rovinka

 • Jana Blahutová, 61 rokov, živnostníčka, Rovinka (14 hlasov)
 • Mgr. Gabriela Fischerová, 42 rokov, kontrolórka, Rovinka (30 hlasov)
 • MUDr. Jana Fülöpová, 45 rokov, lekárka, Rovinka (19 hlasov)
 • Ing. Helena Kukanová, 62 rokov, vedúca logistiky, Rovinka (31 hlasov)
 • Clara Mompo, kapucínka sv. Rodiny, 60 rokov, Rovinka (31 hlasov)

Zoznam kandidátov za Filiálku KALINKOVO

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej ekonomickej rady, ktorí sú volení na PÄŤ ROKOV

Farská ekonomická rada – Kalinkovo

 • Sandor Bartál, 43 rokov, robotník, Kalinkovo (33 hlasov)
 • Martin Fülle, 48 rokov, autopredajca, Kalinkovo (49 hlasov)
 • Ing. Ivan Peťko, 51 rokov, manažér, Dunajská Lužná (24 hlasov)
 • Ing. Peter Trnka, 45 rokov, ekonóm, Kalinkovo (34 hlasov)
 • Diana Zimanová, 50 rokov, asistentka, Kalinkovo (42 hlasov)

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej pastoračnej rady, ktorí sú volení na TRI ROKY.

Farská pastoračná rada – Kalinkovo

 • Mgr. Slávka Fülleová, 46 rokov, zdravotná sestra, Kalinkovo (56 hlasov)
 • Mgr. Barbora Jandorfová, 39 rokov, administrátor, Kalinkovo (21 hlasov)
 • Mgr. Ladislav Jurányi, 39 rokov, archivár, historik, Kalinkovo (52 hlasov)
 • Ing. Erika Juráčiková, 43 rokov, rodičovská dovolenka, Kalinkovo (13 hlasov)
 • Lenka Plávniková, 43 rokov, učiteľka v MŠ, Kalinkovo (40 hlasov)