Púť detí do Mariánky 2018

Pozývame všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018. Putovať budeme pešo z Bratislavy-Rače, na mieste je pripravený program pre deti, ktorého súčasťou bude aj sv. omša s Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom. Témou tohtoročnej púte je Panna Mária – citlivá matka. Odchod autobusu bude z pred kostola o 07.45h Návrat okolo 17.00h Viac info vám sprostredkuje Sr. M. Dominika OP (0908 248 364)

SPOVEĎ pred slávnosťou Prvého svätého prijímania

Vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedanie rodičov i detí pred prijatím Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti nasledovne:

12. mája 2018 (sobota)

 • ROVINKA                       09.00h
 • MILOSLAVOV                10.30h

19. mája 2018 (sobota)

 • KALINKOVO                  09.00h
 • DUNAJSKÁ LUŽNÁ      10.00h

Prosíme oboch rodičov, aby prišli spolu s deťmi ako rodina.

Bližšie informácie Vám poskytnú animátori skupiniek prostredníctvom e-mailu.

Slávnostný koncert speváckeho zboru AD HOC z Devína.

Pri príležitosti 20. výročia posviacky filiálneho kostola božieho milosrdenstva v Alžbetinom Dvore – Miloslavove Vás srdečne pozývame na KONCERT ZMIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU „AD HOC“ z Devína.

Koncert sa uskutoční v kostole dňa 15.04.2018 (nedeľa) o 18.00 hod.

PROGRAM:

Taizé: Exaltabo te

M. Frisina: Viene il Signore

L. Molfino: O sacrum convivium

O. Gjeilo: Ubi caritas

J. Iršai: Stabat Mater

Ph. Stopford: Buvi buvaj

H. Ch. Joachim: Lord Hold Me

J. Moore: Spirit of God

J. Vöröšová: Želone modré ořeší

G. Young: Alleluja

Zbormajster: Zuzana Lörincová a sólista opery SND Peter Mikuláš

Tešíme sa na Vašu účasť a všetkým želáme príjemný kultúrny zážitok!

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami 2018

DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

 • Sobota 24.03.2018 od 15.00 – 17.30 hod. (všetci kňazi)
 • Pondelok – Streda od 17.30 – 18.30 hod.

MILOSLAVOV

 • Nedeľa 25.03.2018 od 14.00 – 18.00 hod.
 • Utorok 27.03.2018 od 17.00 – 18.00 hod.

ROVINKA

 • Štvrtok 22.03.2018 od 17.00 – 18.00 hod.
 • Nedeľa 25.03.2018 od 14.00 – 18.00 hod.

KALINKOVO

 • Pondelok 19.03.2018 od 17.00 – 18.00 hod. (maďarsky)
 • Streda 21.03.2018 od 16.00 – 18.00 hod. (slovensky)

 

Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa 2018

25. marca 2018      KVETNÁ NEDEĽA

07.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL)

09.00 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL, MI)

18.00 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (RO)

 

29. marca 2018      ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (DL, KA)

19.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (RO, MI)

20.00 – Svätá hodinka (záznam z koncertu)

21.00Ježišova rozlúčková reč (DL) – celonočná adorácia v „Getsemani“

 

30. marca 2018      VEĽKÝ PIATOK PÁNOVHO UTRPENIADeň pokánia a pôstu

07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály (DL)

10.00 – Pobožnosť Krížovej cesty (DL, MI)

15.00 – Obrady utrpenia a smrti Ježiša Krista (DL, RO, KA)

17.00 – Obrady utrpenia a smrti Ježiša Krista (MI)

do 20.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (DL, MI)

 

31. marca 2018      BIELA SOBOTAObnova krstných sľubov

07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály (DL)

08.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (DL)

09.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (MI, RO)

14.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (KA)

19.30 – Veľkonočná vigília (DL, KA)

20.00 – Veľkonočná vigília (RO, MI)

 

01. apríla 2018      VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

07.30 – Svätá omša (DL) – Požehnanie veľkonočných jedál

08.00 – Svätá omša (KA) – po maďarsky

09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

18.00 – Svätá omša (RO)

 

02. apríla 2018      VEĽKONOČNÝ PONDELOK

07.30 – Svätá omša (DL)

09.00 – Svätá omša (RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

Posledná rozlúčka s Monikou

S radostnou nádejou na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že naša animátorka MONIKA ŠESTÁKOVÁ priala dňa 04.03.2018 vo večerných hodinách Ježišovo pozvanie do večnosti vo veku 26 rokov. Svätá omša a pohrebné obrady budú v piatok 09. marca 2018 o 12.30 hod. vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. (Ž 91, 9)

Parte Monika Šestáková

BENEFIČNÝ KONCERT 11. MARCA 2018 o 18.00h

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dunajská Lužná a Bratia dominikáni Vás srdečne pozývajú na jedinečný koncert venovaný záchrane historického organa Ludwiga Moosera v miestnom Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Dunajskej Lužnej.

PROGRAM  KONCERTU

JOSEPH HAYDN – SEDEM POSLEDNÝCH SLOV NÁŠHO SPASITEĽA NA KRÍŽI (DIE SIEBEN LETZTEN WORTE UNSERES ERLÖSERS AM KREUZE Version for String Quartet  Opus 51)
INTRODUZIONE in D minor — Maestoso ed Adagio
SONATA I „Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt“Largo 
SONATA II „Hodie mecum eris in paradiso“Grave e cantabile
SONATA III „Mulier, ecce filius tuus“Grave 
SONATA IV „Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me“Largo 
SONATA V „Sitio“Adagio 
SONATA VI „Consummatum est“Lento 
SONATA VII „In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum“Largo 
IL TERREMOTO in C minor — Presto e con tutta la forza

Ak by ste chceli prispieť na opravu ponúkame Vám možnosť

ADOPCIE ORGANOVÝCH PÍŠŤAL

Vyberte si jednu, alebo viacero píšťal podľa finančnej hodnoty (sumy) ktorou by ste chceli prispieť na záchranu historického organa ako spoločnosť, firma, jednotlivec či rodina (10 € – 20 € – 50 € – 100 € – 200 € – 500 €)

Mená všetkých darcov budú zapísané na najväčšej píšťale v našom organe ako trvalé svedectvo pre budúce generácie našich potomkov.

IBAN: SK17 0200 0000 0017 4603 1457

variabilný symbol:  1111

Dvojmanuálový organ bol postavený v roku 1865. V súčasnosti je jedným z mála takmer kompletne zachovaných nástrojov Mooserovej salzburskej dielne na našom území. Je zaujímavý nielen svojou dispozíciou, ale aj veľkosťou. Reštaurovaním organu získa Dunajská Lužná ojedinelú hudobnú pamiatku, ktorej využitie bude obohatením nielen liturgického, ale aj spoločensko-kultúrneho života obyvateľov i návštevníkov starobylého pútnického chrámu – Svätyne Madony Žitného ostrova.

Bližšie informácie: farnostdl@dominikani.sk

Fotogaléria z koncertu:

KRÁĽ DÁVID – jeho kód je v každom z nás

Tanečné divadlo ATak uvádza vo svojej jubilejnej 20. sezóne premiéru inscenácie D4V1D. Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila gospelová speváčka Dominika Gurbaľová.

 

Kráľ Dávid – hriešnik aj svätec, bojovník aj umelec. V jeho žalmoch nachádzame vášeň aj pokoru, bojovnosť aj prosbu o odpustenie… Jeho životný príbeh je akoby zakódovaný aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho… ale najmä – každý máme v sebe nezmazateľný kód od Boha. Základná informácia, ktorú máme všetci bytostne vtlačenú – ako ten čiarový kód – je vedomie, že sme Bohom milovaní. Dávid zažil vrcholy aj pády, víťazstvá aj prehry… ostal však verný Bohu a kódu, ktorý nosil v sebe…

PREMIÉRA V NAŠEJ FARNOSTI  17.03.2018 Miestne kultúrne stredisko – Dunajská Lužná –  19:00 (vstupné dobrovoľné)

 

SLÁVNOSŤ ODPUSTENIA – Prvá sviatosť zmierenia detí a spoveď rodičov

Milí rodičia, milé deti, iste ste už počuli v kostole známe podobenstvo Lukášovho evanjelia o márnotratnom synovi a milosrdnom Otcovi.
V obrade SLÁVNOSTI ODPUSTENIA (kedy po prvý krát deti príjmu sviatosť zmierenia) môže byť pre nás všetkých veľmi inšpirujúcim: áno, chcem zanechať hriech a chcem sa vrátiť domov k Otcovi…
Počas pôstneho obdobia si máme pripraviť svoje srdce na prijatie daru odpustenia a milosrdenstva voči sebe navzájom (v rodine), ale i voči celému kresťanskému spoločenstvu Cirkvi. Každý rok si na Veľkú Noc pripomíname dôležité udalosti z dejín spásy.
Azda najkrajší moment odpustenia môžeme po úprimnom spytovaní svedomia zažiť vo chvíli, keď Ježišovi odovzdáme svoje hriechy vo Sviatosti zmierenia a prijmeme zadosťučinenie i kňazské rozhrešenie.

Svätú spoveď v našej farnosti budeme vysluhovať v sobotu 24. februára 2018 nasledovne:

KALINKOVO – od 09.00 – 10.30

DUNAJSKÁ LUŽNÁ – od 10.30 – 12.00

ROVINKA – od 14.00 – 16.00

MILOSLAVOV – od 16.00 – 18.00