RORÁTY 2018

Milí rodičia, tak ako každý rok aj teraz počas prvej časti ADVENTU od 02. – 17. decembra 2018 srdečne pozývame rodiny s deťmi na RORÁTY (SVÄTÁ OMŠA KU CTI PANNY MÁRIE) ktoré bývajú v vo Farskom kostole v týždni od pondelka – soboty o 06.00h. Na Roráty si môžete so sebou priniesť (sviece) alebo lampáše; táto svätá omša je len pri svetle sviec. Tešíme sa na Vás!!! 🙂

Tipy na slávenie Adventu v rodine, alebo ako dobre prežiť advent s deťmi.

Čas adventu je vynikajúcou príležitosťou pre spoločné trávenie času: vonku už nie je veľmi príjemne a krátke dni núkajú priestor na aktivity vo vnútri, ktoré môžu byť aj iné, ako hranie sa s legom alebo bábikou. Môžu mať oveľa duchovnejšiu náplň napriek tomu, že sa vám môže zdať vek vašich deťúreniec primalý.

Čas nadchádzajúcich Vianoc tomu len praje: deti sa na deň, kedy príde Ježiško, veľmi tešia a je preto úplne prirodzené s nimi a s touto túžbou pracovať. Najprv však je potrebné deťom (a možno aj vám) pôvod a zmysel adventu vysvetliť. Continue reading

Adventné dielne v KLUBE OSTROV

Milí farníci, aj tento rok sme pre malých, ale aj veľkých pripravili ADVENTNÉ DIELNE, kde si budete môcť spolu s nami vyzdobiť vlastný adventný veniec, ušiť vianočnú ozdobu, vyrobiť darčekovú krabičku, pohľadnicu či ozdobiť medovník. Je však potrebné sa zaregistrovať buď na FBstránke alebo na nižšie priloženom linku resp. vo farskom kostole v DL.

Zvýhodnená registrácia je len do 26.11.2018 (aby sme stihli všetko zohnať) tak sa poponáhľajte je však možné registrovať sa aj na mieste. Príďte s nami začať advent! Tešíme sa na Vás 🙂

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na:
infoklubostrov@gmail.com alebo Šestáková Brigita 0903 216 715

Modlime sa za prenasledovaných kresťanov

Milí priatelia, dňa 23. novembra 2018 Vás srdečne pozývame na prezentáciu medzinárodnej Správy o stave náboženskej slobody vo svete, ktorá sa uskutoční o 09:00 hod. v hoteli Apollo v Bratislave.

Správa je výsledkom dvojročného monitorovania situácie v 196 krajinách sveta. Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need ju vydáva každé dva roky a po prvýkrát ju predstaví aj na Slovensku.  Pozvanie diskutovať o aktuálnom stave náboženskej slobody vo svete prijali mnohí vzácni hostia.

Mimoriadnym príspevkom podujatia bude osobné svedectvo Mons. Antoina Chahdeho, arcibiskupa zo sýrskeho Aleppa. Samotnú správu predstavia Marcela Szymanski, vyslankyňa ACN, ktorá nadáciu zastupuje v Bruseli pri EÚ a OSN. Svoje poznatky a skúsenosti z medzinárodného pôsobenia prinesie Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, a o stave náboženskej slobody na Slovensku bude hovoriť právnik Patrik Daniška (náš farník z Rovinky) 🙂

V rámci modlitieb si môžete stiahnuť aj POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných

V najbližšiu nedeľu 18. novembra 2018 bude Cirkev už po druhýkrát sláviť Svetový deň chudobných. Tento deň zriadil pápež František na záver jubilejného Roka milosrdenstva, keď stanovil, že pripadne vždy na 33. nedeľu v cezročnom liturgickom období. Svätý Otec pri tejto príležitosti vydal osobitné POSOLSTVO na tému: „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“.

Spolu sme jedna MODLITBA

V týždni od 05. do 11. novembra 2018 sa bude dominikánska rodina na Slovensku spoločne modliť za nové povolania. Slovenské mníšky z Rehole kazateľov z rôznych kláštorov v zahraničí, bratia dominikáni na Slovensku, laickí dominikáni, sestry dominikánky, Ružencové bratstvá, spolupracovníci a dobrodinci rehole i ADOM (dominikánska mládež) sú v tomto týždni pozvaní spojiť sa v modlitbe, aby Boh posilnil v pokrstených milosť zasvätiť sa jeho Slovu.

Týždňom modlitieb za povolania napĺňame Ježišovu žiadosť, aby sme o ne prosili (Mt 9, 38). Starostlivosť o povolania začína podľa evanjelia v modlitbe. Ak mladí objavujú svoje povolanie hľadaním Boha, modlitba je tým privilegovaným miestom, kde sme „už“ s nimi v ich hľadaní. Viac informácií nájdete: Bulletin OP rodina / Týždeň modlitieb za dominikánske povolania Povolanie každej vetvy dominikánskej rodiny, zasvätených i laikov, je povolaním – Božím darom pre danú komunitu i spoločenstvo Cirkvi. Ak hovoríme iným o dominikánskom povolaní, chceme o ňom hovoriť tak, aby sme mysleli na povolanie všetkých bez rozdielu.

Skupinky detí na PSvP v školskom roku 2018/19

Skupina P. BRUNA – pondelok 17.12 o 16:30 v Klube OSTROV
Skupina Sr. SÁVIE – streda 05.12 o 16:00 v Klube OSTROV
Skupina Sr. KARMELY – streda 19.12 o 17:00 v Klube OSTROV
Skupina Sr. GABRIELY  –  štvrtok 20.12 o 16:00 v Klube OSTROV
Skupina Sr. DOMINIKY – nedeľa 09.12 o 10:00 v kostole v KALINKOVE
Skupina P. STANISLAVA – pondelok 17.12 o 14:30 v Základnej škole v ROVINKE
Skupina P. PAVLA – pondelok 17.12 o 14:30 v Základnej škole v ROVINKE

 

Počas prvej časti ADVENTU od 02. – 17.12.2018 srdečne pozývame rodiny s deťmi na RORÁTY (SVÄTÁ OMŠA KU CTI PANNY MÁRIE) ktoré bývajú v týždni od pondelka – soboty o 06.00h vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej.

Na Roráty si môžete so sebou priniesť (sviece) lampáše; táto svätá omša je len pri svetle sviec. Tešíme sa na Vás!!! 🙂

OKTÓBER – mesiac modlitby posvätného ruženca

Milí priatelia, inšpirovaný aktuálnou výzvou Svätého Otca Františka pre celú Cirkev a Pápežskou nadáciou na pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko sa chceme aj v našej farnosti Dunajská Lužná pripojiť k celosvetovej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC za jednotu a pokoj dňa 18. októbra 2018 o 10.00h kedy sa budeme s deťmi z Cirkevnej škôlky Madony Žitného ostrova, ale aj ostatnými rodičmi a deťmi spoločne modliť Radostný ruženec (texty rozjímania nájdete tu). Ak sa nemôžete zúčastniť na spoločnej modlitbe vo Farskom kostole, ale chcete spolu s nami vytvoriť duchovné puto modlitby posvätného ruženca napr. doma, alebo v škole, ponúkame Vám zaujímavé materiály z ACN Slovensko:

Tiež zaujímavú reláciu: „DOMA  JE  DOMA“ z Televízie LUX kde na danú tému hovorí riaditeľka ACN Slovensko p. Martina Hatoková a náš kaplán P. Bruno Branislav Donoval OP, spolupracovník promotora pre Ružencové bratstvá na Slovensku.

Oznam pre birmovancov

Milí naši birmovanci,

ak ste ešte neodovzdali potrebné údaje animátorom (kňazom) tu nájdete link na ÚDAJE O BIRMOVANCOVI

Postupne sa blíži čas záverečnej fázy prípravy na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti. Od svojich animátorov ste počas obdobia spoločných stretnutí dostali nielen mnoho vedomostí, ktoré teraz budete môcť naplno zúžitkovať vo vyznaní svojej viery, ale aj osobný príklad ako sa angažovať vo svojej farnosti a miestnej Cirkvi.

K tomu Vás pozývali aj kňazi cez mnohé aktivity nielen v duchovnom živote (najmä počas prijímania sviatostí), vzájomnej modlitbe, či účasti na nedeľných svätých omšiach, ale aj konkrétnych skutkoch vzájomnej pomoci.

Veríme, že dôvera na ktorej sme spoločne rástli vo viere sa mocou prijatých darov Ducha Svätého ešte viac zintenzívni a prinesie svoje ovocie. 🙂

Dôležité informácie a termíny:

  • Sobota 06.10.2018 o 09.00  –  Písomná časť záverečnej skúšky (písomka bude vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej)
  • Sobota 13.10.2018 o 09.00  –  Osobný pohovor birmovanca s kňazom
  • Sobota 20.10.2018 o 19.00  –  Divadelné predstavenie pre mladých (Farský kostol v Dunajskej Lužnej) Vstup je voľný viac info nájdete na plagáte
  • Piatok 26.10.2018 o 15.00  –  Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre birmovancov a ich rodiny (spolu s birmovnými rodičmi)
  • Piatok 26.10.2018 o 19.00  –  Spoločný nácvik birmovancov vo Farskom kostole
  • Sobota 27.10.2018 o 10.00  –  SLÁVNOSTNÁ BIRMOVKA (Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup)

Začiatok prípravy detí v školskom roku 2018/2019

Milí rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pristúpilo k sviatosti zmierenia a prvému svätému prijímaniu, pozývame Vás na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2018 o 16:00 hod. vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Deti ktoré boli pokrstené mimo našej farnosti musia priniesť SVEDECTVO O KRSTE – KRSTNÝ LIST, ktorý im vystavia na Farskom úrade v mieste kde boli pokrstené.

Na stretnutí sa dozviete všetky potrebné informácie ohľadom prípravy v rámci farskej katechézy a budete mať možnosť vyplniť aj záväznú PRIHLÁŠKU Vášho dieťaťa na PSvP. ktorú je potrebné odovzdať do 07.10.2018 na farskom úrade v Dun. Lužnej