SEDEM výziev na 40 dní pôstu pre miništrantov

Spoločenstvo TYMIAN vyhlasuje online súťaž pre miništrantov, ktorá spočíva v splnení SIEDMYCH rôznych výziev, počas 40 – dňového pôstneho obdobia.

Pozývame Ťa týmito výzvami výjsť z „bubliny virtuality a nudy“, prežiť tento pôst inak a urobiť niečo hodnotné pre svoju dušu i telo.

Pridaj sa! Prijmi výzvy! Máš na to! Klikni sem a dozvieš sa viac 😉

Do odvolania sú opäť pozastavené verejné bohoslužby

Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 1. januára až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného vysluhovania sviatosti zmierenia – spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

VIANOČNÝ KONCERT online

Milí priatelia, tento rok je iný ako všetky ostatné… Každý rok na Vianoce sme v našej Svätyni Madony Žitného ostrova mali podvečer TRADIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT nášho Chrámového zboru. Keďže dnes to kvôli pandémii, žiaľ nie je možné „naživo“ rozhodli sme sa Vám ponúknuť videozáznam z minulého roka, ktorý nám láskavo ponúkol jeden z členov zboru, pán Jozef Kundlák, za čo sme mu úprimne vďační.

Nech radosť z narodenia Spasiteľa Vás naplní aj pri vnímaní krásy prostredníctvom známych melódií a podmanivých hudobných diel.

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky +

VIANOČNÝ KONCERT CHRÁMOVÉHO ZBORU MADONY ŽITNÉHO OSTROVA Z ROKU 2019

PROGRAM BOHOSLUŽIEB POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020

Celý program vianočných sviatkov v našej farnosti si môžete stiahnuť TU vo formáte .pdf

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

24.12.2020     Štedrý deň

24.00     Svätá omša

25.12.2020     Narodenie Pána   

09.00     Svätá omša

10.30      Svätá omša

26.12.2020     Sv. Štefana

09.00     Svätá omša

10.30      Svätá omša

27.12.2020     Sv. Rodiny

09.00     Svätá omša

10.30      Svätá omša

ROVINKA

24.12.2020     Štedrý deň             

24.00     Svätá omša – ZRUŠENÁ (!)

25.12.2020     Narodenie Pána

18.00      Svätá omša

26.12.2020     Sv. Štefana

08.00     Svätá omša

27.12.2020     Sv. Rodiny

18.00      Svätá omša

KALINKOVO

24.12.2020      Štedrý deň

22.00         Svätá omša – ZRUŠENÁ (!)

25.12.2020      Narodenie Pána

17.00         Svätá omša

26.12.2020      Sv. Štefana

11.00         Svätá omša

27.12.2020      Sv. Rodiny

17.00         Svätá omša

KARANTÉNA

Milí priatelia,

pandémia COVID-19 bohužiaľ zaútočila aj na našu komunitu a sme prinútení zostať v karanténe do konca roka. Od pondelka 14.12.2020 sú všetky aktivity v kostole a na fare až do odvolania zrušené. Preto sme nútení upraviť program bohoslužieb v nasledujúcich dňoch takto:

Svätá omša v týždni vo Farskom kostole BUDE len v UTOROK 22.12.2020 večer o 18.00h. Zastupujú nás Bratia dominikáni z Bratislavy–Kalvárie.

HROMADNÉ VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA z dôvodu protiepidemiologických opatrení tento rok pred Vianocami v našej farnosti NEBUDE. 

Sväté omše v týždni vo Filiálnych kostoloch (Rovinka a Kalinkovo) NEBUDÚ.

Svätá omša na ŠTEDRÝ DEŇ ráno o 07.30 – NEBUDE.

Čas a miesto VIANOČNÝCH BOHOSLUŽIEB vo farnosti a filiálkach Vám ešte upresníme v priebehu najbližších dní (momentálne riešime zastupovanie).

Všetky ostatné verejné omše sú zatiaľ ZRUŠENÉ. Intencie ktoré boli zapísané na 07.30, 09.00 v Dunajskej Lužnej a večer 18.00h v Rovinke a Kalinkove budú odslúžené pri súkromnej sv. omši v našej kaplnke. Podobne sú odslúžené aj úmysly z ranných sv. omší v týždni – viď Farské oznamy.

Sledujte prosím našu webstránku i Facebook. Ďakujeme za vaše modlitby aj my pamätáme na vás. Spolu to zvládneme!

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov.

Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Slovenskí biskupi preto povzbudzujú všetkých kňazov, aby na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili možnosti slávenia, a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom. (TK KBS)

JESENNÁ BRIGÁDA 2020

Milí priatelia – farníci.

Aj tento rok Vás srdečne pozývame na Jesennú brigádu. Spoločne upraceme od popadaného lístia farskú záhradu a areál pri Lurdskej kaplnke. Brigáda začne už túto sobotu 21.11.2020 dopoludnia o 09.00 hodine. Doneste si so sebou hrable, lopaty a potrebné náradie. Tešíme sa na veľkých aj malých pomocníkov 🙂

 

Prihláška detí na 1. sväté prijímanie

Milí rodičia, aj napriek okolnostiam spojenými s pandémiou chceme tento školský rok 2020/2021 (pre 3. ročník ZŠ) začať s katechézami pre Vaše deti, ktoré máte možnosť prihlásiť na 1. sväté prijímanie (PSP) v našej farnosti.

Po minuloročnej skúsenosti vzhľadom na veľký počet detí sa nám osvedčil model, aby každá filiálka mala slávnosť PSP vo svojom kostole (Dunajská Lužná – Rovinka – Kalinkovo). Všetky potrebné informácie ohľadom termínov Vám pošleme na Váš e-mail, ktorý prosím uveďte do prihlasovacieho formulára.

Vyplňte prosím prihlasovací formulár PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA PSP

Prihlasovanie detí je možné do konca NOVEMBRA 2020. Prosím dajte vedieť o tejto možnosti aj ostatným rodičom, ďakujeme.

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského k obdobiu od 24.10.2020 do 01.11.2020.

Oznamujeme, že v čase zákazu vychádzania sa pozastavujú verejné slávenia bohoslužieb. „Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.10. do 01.11.2020, bude na dané obdobie potrebné POZASTAVIŤ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia majú POHREBNÉ OBRADY, UZAVRETIE MANŽELSTVA a VYSLUHOVANIE SV. KRSTU. Tieto liturgické obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel“. (Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS)

Biskupi Slovenska odporúčajú veriacim zúčastniť sa na celoplošnom testovaní.

Stanovisko J. Ex. Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa: „Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Preto prosím veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali.“

Odporúčania Apoštolskej penitenciárie pre obdobie pandémie COVID-19

Odpustky pre duše v očistci bude možné získať počas celého mesiaca November 2020. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením Svätého Otca Františka ustanovila, že toho roku ÚPLNÉ ODPUSTKY pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do  8. novembra, môžu byť presunuté aj na ďalšie dni a síce AŽ DO KONCA NOVEMBRA. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie hovorí aj o úplných odpustkoch v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (02.11.), ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na HOCIKTORÝ INÝ DEŇ V MESIACI NOVEMBER, PODĽA SLOBODNÉHO ROZHODNUTIA JEDNOTLIVÝCH VERIACICH. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, MÔŽU ZÍSKAŤ ODPUSTKY NA DIAĽKU. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša, alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad Ranné chvály alebo Vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, Posvätný ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov Liturgie za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

TERMÍNOVANÉ úmysly svätých omší naplánované počas pozastavenia verejných slávení vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej, alebo filiálnych kostoloch v Rovinke a Kalinkove budú odslúžené kňazmi súkromne podľa pôvodného plánu. Počas tohto obdobia je možné modliť sa súkromne vo vestibule nášho farského kostola od 07.00 do 18.00 hodiny. SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať INDIVIDUÁLNE na požiadanie. Rovnako budeme podávať aj SVÄTÉ PRIJÍMANIE na požiadanie.

Aj počas zákazu verejného slávenia môžete sledovať ONLINE SV. OMŠE z našich kostolov – cez LIVESTREAM na facebookovej stránke – Farnosť Dunajská Lužná.

Poďakovanie za úrodu 2020

Milí priatelia, farníci. Aj tento rok nám Pán Boh napriek sťaženým okolnostiam požehnal bohatú úrodu v našich záhradkách a sadoch. Na jar počas tzv. „Kántrových dní“ sme Ho prosili o požehnanie úrody a teraz na jeseň sme plní vďačnosti za to, čo sa nám urodilo. Každoročne chceme Bohu zvlášť poďakovať aj pri slávení nedeľnej svätej omše. Stalo sa tak na sviatok sv. Františka z Assisi 04.10.2020 pri farskej svätej omši o 10:30h.

Keďže maximálny počet ľudí v kostole je momentálne len 50 chceme Vás aspoň takto „virtuálne“ pozvať do Svätyne Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Fotografie a VIDEO od Jula Kotusa si môžete pozrieť na tomto linku.

Podmienky účasti na bohoslužbách v čase núdzového stavu COVID19

Oznamujeme, že v čase zákazu vychádzania sa pozastavujú verejné slávenia bohoslužieb.

„Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.10. do 01.11.2020, bude na dané obdobie potrebné POZASTAVIŤ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia majú POHREBNÉ OBRADY, UZAVRETIE MANŽELSTVA a VYSLUHOVANIE SV. KRSTU. Tieto liturgické obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel“.

(Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS)