Tipy na slávenie Adventu v rodine, alebo ako dobre prežiť advent s deťmi.

Čas adventu je vynikajúcou príležitosťou pre spoločné trávenie času: vonku už nie je veľmi príjemne a krátke dni núkajú priestor na aktivity vo vnútri, ktoré môžu byť aj iné, ako hranie sa s legom alebo bábikou. Môžu mať oveľa duchovnejšiu náplň napriek tomu, že sa vám môže zdať vek vašich deťúreniec primalý.

Čas nadchádzajúcich Vianoc tomu len praje: deti sa na deň, kedy príde Ježiško, veľmi tešia a je preto úplne prirodzené s nimi a s touto túžbou pracovať. Najprv však je potrebné deťom (a možno aj vám) pôvod a zmysel adventu vysvetliť.

Čo je advent?

Adventom sa začína cirkevný rok v katolíckej Cirkvi, a je to zároveň prípravný čas stíšenia a ponorenia sa do seba, aby sme sa pripravili na príchod Pána v zmysle biblického „pripravte cestu Pánovi!“. Táto príprava má dvojaký význam: ten bližší je skutočnou prípravou na narodenie Pána, ten vzdialenejší alebo tiež eschatologický, je ten, ktorý znamená prípravu na druhý príchod Pána na konci vekov. Advent je špecifický aj v tom, že sa v tomto čase obracia aj na Matku Máriu a jej prežívanie očakávania Pána v jej živote. Všetky tieto udalosti sú podporované vynikajúcimi čítaniami v liturgii slova vo svätých omšiach, ktorými nás povzbudzuje k obnove života, zmene či úprave cesty, po ktorej kráčame k Nemu, ohlasovaniu radostnej zvesti a tiež „výuke“ v odovzdaní svojho života do Božej vôle podľa Máriinho „Fiat“. Sú čerpané často z textov sv. Písma od proroka Izaiáša, ktorý prorokoval príchod Pána. Pozrite si napríklad Vianočný príbeh.

Dejiny adventu

Samotné slávenie adventu sa v Cirkvi začalo používať v 4. storočí, ale až sv. Gregor Veľký ho zjednotil na štyri týždne pred Vianocami. V západnej Európe, hlavne v Galii a Španielsku, sa advent začínal už na sviatok sv. Martina, neskôr na 24. novembra, v rímskej kúrii pôvodne advent trval len dva týždne.

Advent na rozdiel od Pôstu nemá kajúci charakter, ale skôr ho má charakterizovať radostné očakávanie v rozjímaní a navonok v stíšení. Preto niekde počas adventu nepoužívajú organ ani žiadne iné hudobné nástroje pri sv. omšiach.

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Zvykom je pripraviť si na tento čas adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré by mali byť tri fialové a jedna ružová v súlade s liturgickým rúchom kňaza (fialová ako farba očakávania a ružová ako farba radosti na 3. adventnú nedeľu). Tento zvyk pochádza z germánskych krajín.

Deti často lepšie strávia a prežijú advent so svojim adventným kalendárom, ktorý nemusí byť práve čokoládový – pretože našou úlohou je aj ich pritiahnuť ku skutočnému prežívaniu adventu v duchu radostného očakávania Vianoc.

Ako s deťmi alebo štyri tipy na adventné slávenie v rodine

Komercia v obchode kresťanskému chápaniu a výchove k adventu veľmi nepomáhajú – ale skúsme si pomôcť sami a jednoducho. Deti sú veľmi vnímavé a citlivé od najmenšieho veku a nebýva problém ich usmerniť k tomu, aby advent prežívali s nadšením aj bez sladkostí.

V prvom rade rodičov čaká (aj keď opätovne) rozhovor s deťmi o pôvode a zmysle Adventu primerane ich veku – určite by však mali vedieť, že je to príprava na príchod Pána Ježiša do betlehemských jaslí, ktoré v prvom rade zosobňuje ich srdce. Preto by malo byť čisté a plné dobrých skutkov. Potom prichádza na rad „podporná skupina“ – teda piesne, vystrihovanie, lepenie. My vám prinášame tipy na rodinné slávenie Adventu:

  1. Mnohým rodinám sa osvedčilo púšťať počas adventu spievaný „Anjel Pána“ alebo „Rorate coeli“, ktoré deti pri svetle sviečok očarí a pripraví na prežívanie tajomstva, aj keď sú ešte malé. V jednoduchšej verzi určite pomôžu meditačné piesne alebo napr. zo Spievatka: Prídi k nám, Pane a podobne…
  2. Z aktivít „robených rukami“ sa určite osvedčili rôzne formy adventných kalendárov, ktoré pomáhajú deťom dobrými skutkami priniesť darček Ježiškovi pod stromček. Z rôznych tipov ponúkame nasledujúce dva:

Ak máte doma peknú servítku s motívom adventného venca, kúsok kartónu, lepidlo, štetec a fixky, raz – dva prilepením servítky na primeraný rozmer kartónu vyrobíte adventný kalendár, na ktorý po uschnutí napíšte 24 čísel – počet dní – do Vianoc, ideálne do krúžkov. Potom na horných rohoch predierujte, prevlečte stužku a zaveste na dobre viditeľné miesto, ideálne je to aj na vchodových dverách. Urobte popri výrobe s deťmi dohodu, že ten z nich, ktorý prinesie v jednotlivý deň najviac dobra do rodiny, môže večer verejne preškrtnúť príslušné číslo. Deti z toho majú veľkú motiváciu a tiež radi o tom rozprávajú aj susedom, čo prinesie malú evanjelizáciu.

Pre veľmi šikovné a tvorivé rodinky je vynikajúcim nápadom adventný kalendár zo zápalkových krabičiek. Na jeho výrobu treba len menšiu krabicu z obchodu a 24 zápalkových krabičiek, ktoré sa oblepia (ideálne tavnou pištoľou) okolo krabice (jej otváranie sa ponechá ako dvierka) okolo nej po výške a na vrchnú stenu. Do vnútra za dvierka treba nalepiť obrázok Svätej rodiny v Betleheme. V každej krabičke je na každý deň malá odmena za dobré skutky, dvere maštaľky sa však otvoria až na Štedrý večer.

 

  1. Ďalší tip – umiestnite na stôl alebo miesto, kde sa spoločne ako rodina modlievate, prázdne jasličky. Každý večer si s deťmi prejdite deň, ktorý máte za sebou a za každý dobrý skutok môže dieťa do jasličiek vložiť kúsok slamy v podobe suchej trávy alebo aranžérskeho sisalu či aj obyčajného machu – aby sa tam Ježiškovi dobre ležalo.
  2. Pre väčšie deti je zaujímavým spôsobom prípravy na Vianoce aj práca s knižkou so samolepkami (môžete si kúpiť napr. TU)

Takže – prajeme vám všetkým v rodinách požehnané, príjemné a užitočné trávenie adventu aj s deťmi vo vôni škorice a medu, lásky a dobra.

Sviečka za nenarodené deti 2017

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny.

Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

Bulletin a modlitba kampane sviecka_letacik_A6_SK

Ďakujeme!

Obrad začlenenia detí do spoločenstva

Milí rodičia detí, ktoré začínajú prípravu na Prvé sväté prijímanie v našej farnosti.

Srdečne Vás pozývame na OBRAD ZAČLENENIA DETÍ, ktorý sa uskutoční v nedeľu 08. októbra 2017 o 16:00 hod. vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín k jednotlivým katechétom a animátorom. Všetky deti dostanú špeciálne ZOŠITY do ktorých si budú môcť zapisovať svoju účasť na nedeľných sv. omšiach a dôležité oznamy či poznámky z pripravených katechéz animátorov. Toto stretnutie je pre deti a rodičov povinné. Tešíme sa na Vás! 🙂vbs-corporate-3-kids-reading

Rozvrh stretnutí jednotlivých skupín nájdete na našej webstránke v kategórii – PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI

Il Cuore Barocco (Barokové srdce) – benefičný koncert v Dunajskej Lužnej

 

Fotografia organovej skrine pred reštaurovaním (2016)

Il Cuore Barocco (Barokové srdce)

je súbor mladých hudobníkov zameraných na historicky poučenú interpretáciu hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia historicky poučenej „starej“ (barokovej) hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco čo najvernejšie priblížiť poslucháčom hudbu minulých storočí. Zároveň chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú i nepoznanú. Il Cuore Barocco vzniklo v roku 2010 ako študentské zoskupenie na pôde bratislavskej VŠMU na podnet violončelistu Tomáša Kardoša. V decembri 2015 sa ensemble predstavil s vianočným programom v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii, na festivale Trnavská hudobná jar, na Banskobystrických hudobných dňoch, na Festivale Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, ďalej na Festivale slova a hudby v Kráľovej pri Senci, v rámci Kultúrneho leta v bratislavskom Starom meste, na hudobnom festivale Letná pauza v Prievidzi, atď.

Od roku 2013 súbor každoročne v auguste organizuje sériu koncertov na východnom Slovensku (Spišská Nová Ves, Košice, Levoča, Sabinov, Žehra a okolie).

Ďalším cieľom súboru Il Cuore Barocco je prezentovať diela skladateľov žijúcich v minulých storočiach na území dnešného Slovenska. S úspechom sa stretlo znovuuvedenie sakrálnej skladby Te Deum františkánskeho skladateľa Gaudentia Dettelbacha na Festivale slova a hudby v Kráľovej pri Senci (2011), ako aj vianočné omše  Petrusa Peťka a Josepha Umstatta v Slovenskej filharmónii (2015). Súbor sa nevyhýba ani konfrontáciám so súčasným umením. V projekte Off-beat live (2014) s tanečníkom Milanom Tomášikom prepojil barokovú hudbu a súčasný tanec v rámci predstavenia v SND.

Il Cuore Barocco ponúka široký repertoár inštrumentálnej hudby a tiež pravidelne spolupracuje s vokálnymi sólistami (sopranistka Hilda Gulyásová, basbarytonista Tomáš Šelc, tenorista Matúš Šimko) a viacerými speváckymi zbormi. Ansámbel ponúka vypracovanie vlastnej dramaturgie vystúpenia, od malých komorných diel až po orchestrálne, alebo možnosť naštudovania Vami vybraného repertoáru. Viac info: https://www.ilcuorebarocco.com/

PROGRAM BENEFIČNÉHO KONCERTU si môžete stiahnuť tu: bulletin il cuore barocco 2017 DL

Prihláška dieťaťa na Prvé sväté prijímanie 2018

Milí rodičia,

tu si môžete stiahnuť súbor, kde sa nachádza prihlaska na PSP 2018.

Obrad začlenenia detí do spoločenstva bude v nedeľu 08.10.2017 o 16.00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí je nutná. V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná, je potrebné najneskôr do konca roka 2017 doniesť osobne na miestny farský úrad KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA Z FARNOSTI, KDE BOLO DIEŤA POKRSTENÉ.

Všetky potrebné informácie budú priebežne zverejnené: na web-stránke (časť: Prvoprijímajúce deti/skupinky), ale aj vo farských oznamoch počas nedeľných sv. omší a aj vo Farskom informačníku (mesačný bulletin farnosti Dunajská Lužná).

Ako prebiehajú práce na obnove Kaplnky sv. Martina?

V týchto dňoch prebieha na fasáde Kaplnky sv. Martina záverečná fáza reštaurátorských prác, ktorá spočíva v maliarskych a klampiarskych prácach. V interiéri pod odborným vedením reštaurátora sa čistia steny aj klemba od sekundárnych náterov, aby opäť zažiarili v pôvodnej farebnosti a štukatérskej výzdobe. Boli tiež vyrobené a osadené nové dubové okná, odborne zreštaurovaný kamenný portál a vymenené drevené žalúzie na vežičke. Nad svätyňou bol osadený pôvodný kríž, ktorý bol tiež odborne reštaurovaný a pozlátený. V pláne je tiež obnova interiéru (osvetlenie) a liturgického zariadenia (oltár, ambona, sedes…) aby sa v kaplnke mohli opäť slúžiť sväté omše.

MARTIN – divadelné predstavenie

Milí priatelia, v rámci jubilea 1700 rokov od narodenia patróna našej farnosti sv. Martina sa v rámci tohtoročnej púti k Panne Márii – Madone Žitného ostrova v SOBOTU 19. augusta 2017 o 20.15 hod. v miestnom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej predstaví spoločenstvo mladých s Pezinka, ktorí si pre nás pripravili divadelnú hru o živote sv. Martina. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Všetkých srdečne pozývame!

Sanačné práce na Kaplnke Sv. Martina v Dunajskej Lužnej

Dlhoročná potreba záchrany kultúrnej pamiatky Kaplnky Sv. Martina z 13.-teho storočia sa dočkala realizácie 1. a 2. Etapy sanačných prác. V súčasnosti sa pripravuje záverečná 3. Etapa projektu. Prispelo k tomu Ministerstvo kultúry, Bratislavský samosprávny kraj ako aj Obec Dunajská Lužná.

Súčasná kaplnka Sv. Martina bola pôvodne Farským kostolom, ktorý v roku 1852 vyhorel a zostala z neho len neskororománska časť – presbytérium. Nakoľko bola v časti Dénešd (dnes Jánošíková) pomerne veľká sakrálna stavba Sanktuárium Pomáhajúcej Madony Žitného ostrova – čiže pútne miesto v správe Benediktínskych mníchov z Panonhalmy; kostol Povýšenia sv. Kríža sa v tom čase stal Farským kostolom a z pôvodného kostola sv. Martina sa stala kaplnka.

Kaplnka sv. Martina dlhé roky slúžila najmä na výnimočné príležitosti (Odpustové slávnosti, cirkevné aktivity a miesto kultúrnych stretnutí). V posledných rokoch táto nehmotná kultúrna pamiatka schátrala natoľko, že sa tam z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia museli zrušiť všetky duchovné a kultúrne aktivity pre občanov a návštevníkov Dunajskej Lužnej.

V rokoch 2012/2013 bol vykonaný reštaurátorský výskum sanačných prác a správca farnosti P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP začal hľadať možné zdroje na záchranu tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o získanie dotácie z rôznych zdrojov sa to konečne v roku 2016 podarilo a práve sa pripravuje záverečná fáza sanačných prác v interiéri kaplnky.

Celkovo sa na tento účel podarilo získať sumu: 85.000,- € a to najmä z týchto zdrojov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10.000,- €, Obec Dunajská Lužná 40.000,- € a tento projekt finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj sumou: 35.000,- €. Sme veľmi radi, že takpovediac v „hodine dvanástej“ sa nám podarilo získať na tento účel dotácie, keďže snaha o zachovanie tejto kultúrnej pamiatky je rovnako dôležitá tak pre miestne farské spoločenstvo, ako aj pre všetkých návštevníkov historicko-cirkevných pamiatok v našom regióne. Po dokončení všetkých plánovaných prác na objekte bude tento sprístupnený pre širokú verejnosť na cirkevné a komunitné aktivity.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Obce Dunajská Lužná a Bratislavského samosprávneho kraja.