NOVÉ TERMÍNY slávnosti Prvého svätého prijímania vo farnosti Dunajská Lužná

Milí rodičia, vzhľadom na mimoriadne okolnosti sa pôvodné termíny slávnosti zmierenia a Prvého svätého prijímania museli preložiť na neurčito. Nakoľko od 01.06.2020 budú opäť otvorené školy rozhodli sme sa oznámiť Vám termíny slávností Prvého svätého prijímania pre jednotlivé obce a filiálky.

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Rovinky a Kalinkova bude vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej v sobotu 27.06.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Rovinky a Kalinkova bude v nedeľu 28.06.2020

  • pri svätej omši o 09:00h vo filiálnom kostole sv. Františka z Assisi v KALINKOVE
  • pri svätej omši o 10:30h vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v DUNAJSKEJ LUŽNEJ

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Dunajskej Lužnej bude vo Farskom kostole v sobotu 04.07.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Dunajskej Lužnej bude v nedeľu 05.07.2020 vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža

  • pri svätej omši o 09:00h  —   I. skupina detí
  • pri svätej omši o 10:30h   —  II. skupina detí

Bližšie informácie ohľadom nácvikov, organizačných záležitostí a rozdelenia detí do skupín (DL) poskytneme rodičom priamo na uvedený e-mail.

LIVESTREAM bohoslužieb z Farnosti Dunajská Lužná

Milí veriaci, nakoľko nie je možné verejné slávenie za účasti veriacich v našich kostoloch a kaplnkách, kvôli riziku šírenia vírusového ochorenia; rozhodli sme sa Vás pozvať k modlitbe prostredníctvom ŽIVÉHO PRENOSU bohoslužieb a spoločných modlitieb z nášho Farského kostola, alebo súkromnej Kaplnky Krista Kráľa v Dominikánskom konvente.

Program bohoslužieb:

PONDELOK – PIATOK
18:00  Svätá omša s Večernými chválami

SOBOTA – NEDEĽA
08:00  Svätá omša s Rannými chválami

ARCHÍV PRIAMYCH PRENOSOV

LIVESTREAM / Pôstne obdobie

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (22.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

PIATA PÔSTNA NEDEĽA (29.03.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Pondelok 5. pôstny týždeň (30.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

Utorok 5. pôstny týždeň (31.03.2020) – Celebruje P. Pavol OP

Streda 5. pôstny týždeň (01.04.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Štvrtok 5. pôstny týždeň (02.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

Piatok 5. pôstny týždeň (03.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

Sobota 5. pôstny týždeň (04.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

KVETNÁ NEDEĽA (05.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľký týždeň 2020

PONDELOK vo Veľkom týždni (06.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

UTOROK vo Veľkom týždni (07.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

STREDA vo Veľkom týždni (08.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

ZELENÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere – Celebruje P. Bruno OP

21:00 – Modlitba v Getsemani – Ježišova rozlúčková reč

VEĽKÝ PIATOK

11:00 – Pobožnosť Krížovej cesty

12:00 – Modlitba na poludnie

15:00 – Obrady Utrpenia a smrti Pána – Celebruje P. Hilár OP

BIELA SOBOTA

07:00 – Temné hodinky a Ranné chvály

12:00 – Modlitba na poludnie pri „Božom hrobe“

18:00 – Večerné chvály

19:30 – Veľkonočná vigília – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

12:00 – Modlitba na poludnie

20:00 – Večerné chvály, „Salve Regina – O lumen Ecclesiæ“

LIVESTREAM / Veľkonočná oktáva

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

12:00 – Modlitba na poludnie a Posvätné čítanie

18:00 – Večerné chvály

VEĽKONOČNÝ UTOROK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

VEĽKONOČNÁ STREDA

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Hilár OP

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Božieho milosrdenstva

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľkonočné obdobie

Pondelok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Antonín OP

Utorok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Stanislav OP

Streda (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Bruno OP

Štvrtok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

Piatok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Pavol OP

Sobota (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Milí veriaci a farníci. Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Plné znenie Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou a pozvali všetkých k modlitbám. Videobrífing zo zasadnutia KBS v Čičmanoch Zároveň vznikajú rozličné spontánne iniciatívy kňazov, rehoľníkov i laikov, ktoré pozývajú k modlitbám.

„Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Bratislava 10. marca 2020 (TK KBS)

Verejné obstarávanie na dodávku zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1.Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

Verejné obstarávanie na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1. Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk, špecifikáciu predmetu zákazky a projekt interiéru:

Výzva na predkladanie ponúk-Lavice

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Rovinka interier_text

Rovinka interier_vykresy

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A VYHLÁSENIE TERMÍNU NOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná z administratívnych príčin ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Kostol Svätej Trojice v Rovinke – Lavice vyhlásené dňa 27. februára 2020 a zároveň vyhlasuje nové verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na ten istý účel. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania bola nesprávne stanovená priemerná obstarávacia cena z dodaných predložených prvotných ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na jej určenie.

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A VYHLÁSENIE TERMÍNU NOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná z administratívnych príčin ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Kostol Svätej Trojice v Rovinke – Zvony s príslušenstvom vyhlásené dňa 27. februára 2020 a zároveň vyhlasuje nové verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na ten istý účel. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania bola nesprávne stanovená priemerná obstarávacia cena z dodaných predložených prvotných ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na jej určenie.

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

Verejné obstarávanie na dodávku lavíc a sedesov do Kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie lavíc a sedesov s príslušenstvom do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Rovinka interier_text Rovinka interier_vykresy  Výzva na predkladanie ponúk-Lavice Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

Prihlasovanie na birmovku 2020/2022

Milí priatelia, naša farská rodina pozýva všetkých mladých (terajších siedmakov ZŠ ale aj starších), ktorí by chceli prijať sviatosť kresťanskej dospelosti – BIRMOVKU, aby vyjadrili svoj záujem vyplnením záväznej prihlášky, ktorú nájdu v kostole, alebo aj tu na webstránke aby ju odovzdali vyplnenú najneskôr do 10.02.2020 na Farskom úrade v Dunajskej Lužnej, alebo v sakristii po svätej omši.

PRIHLASKA