Posledná rozlúčka s Monikou

S radostnou nádejou na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že naša animátorka MONIKA ŠESTÁKOVÁ priala dňa 04.03.2018 vo večerných hodinách Ježišovo pozvanie do večnosti vo veku 26 rokov. Svätá omša a pohrebné obrady budú v piatok 09. marca 2018 o 12.30 hod. vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. (Ž 91, 9)

Parte Monika Šestáková

BENEFIČNÝ KONCERT 11. MARCA 2018 o 18.00h

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dunajská Lužná a Bratia dominikáni Vás srdečne pozývajú na jedinečný koncert venovaný záchrane historického organa Ludwiga Moosera v miestnom Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Dunajskej Lužnej.

PROGRAM  KONCERTU

JOSEPH HAYDN – SEDEM POSLEDNÝCH SLOV NÁŠHO SPASITEĽA NA KRÍŽI (DIE SIEBEN LETZTEN WORTE UNSERES ERLÖSERS AM KREUZE Version for String Quartet  Opus 51)
INTRODUZIONE in D minor — Maestoso ed Adagio
SONATA I „Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt“Largo 
SONATA II „Hodie mecum eris in paradiso“Grave e cantabile
SONATA III „Mulier, ecce filius tuus“Grave 
SONATA IV „Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me“Largo 
SONATA V „Sitio“Adagio 
SONATA VI „Consummatum est“Lento 
SONATA VII „In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum“Largo 
IL TERREMOTO in C minor — Presto e con tutta la forza

Ak by ste chceli prispieť na opravu ponúkame Vám možnosť

ADOPCIE ORGANOVÝCH PÍŠŤAL

Vyberte si jednu, alebo viacero píšťal podľa finančnej hodnoty (sumy) ktorou by ste chceli prispieť na záchranu historického organa ako spoločnosť, firma, jednotlivec či rodina (10 € – 20 € – 50 € – 100 € – 200 € – 500 €)

Mená všetkých darcov budú zapísané na najväčšej píšťale v našom organe ako trvalé svedectvo pre budúce generácie našich potomkov.

IBAN: SK17 0200 0000 0017 4603 1457

variabilný symbol:  1111

Dvojmanuálový organ bol postavený v roku 1865. V súčasnosti je jedným z mála takmer kompletne zachovaných nástrojov Mooserovej salzburskej dielne na našom území. Je zaujímavý nielen svojou dispozíciou, ale aj veľkosťou. Reštaurovaním organu získa Dunajská Lužná ojedinelú hudobnú pamiatku, ktorej využitie bude obohatením nielen liturgického, ale aj spoločensko-kultúrneho života obyvateľov i návštevníkov starobylého pútnického chrámu – Svätyne Madony Žitného ostrova.

Bližšie informácie: farnostdl@dominikani.sk

KRÁĽ DÁVID – jeho kód je v každom z nás

Tanečné divadlo ATak uvádza vo svojej jubilejnej 20. sezóne premiéru inscenácie D4V1D. Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila gospelová speváčka Dominika Gurbaľová.

 

Kráľ Dávid – hriešnik aj svätec, bojovník aj umelec. V jeho žalmoch nachádzame vášeň aj pokoru, bojovnosť aj prosbu o odpustenie… Jeho životný príbeh je akoby zakódovaný aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho… ale najmä – každý máme v sebe nezmazateľný kód od Boha. Základná informácia, ktorú máme všetci bytostne vtlačenú – ako ten čiarový kód – je vedomie, že sme Bohom milovaní. Dávid zažil vrcholy aj pády, víťazstvá aj prehry… ostal však verný Bohu a kódu, ktorý nosil v sebe…

PREMIÉRA V NAŠEJ FARNOSTI  17.03.2018 Miestne kultúrne stredisko – Dunajská Lužná –  19:00 (vstupné dobrovoľné)

 

SLÁVNOSŤ ODPUSTENIA – Prvá sviatosť zmierenia detí a spoveď rodičov

Milí rodičia, milé deti, iste ste už počuli v kostole známe podobenstvo Lukášovho evanjelia o márnotratnom synovi a milosrdnom Otcovi.
V obrade SLÁVNOSTI ODPUSTENIA (kedy po prvý krát deti príjmu sviatosť zmierenia) môže byť pre nás všetkých veľmi inšpirujúcim: áno, chcem zanechať hriech a chcem sa vrátiť domov k Otcovi…
Počas pôstneho obdobia si máme pripraviť svoje srdce na prijatie daru odpustenia a milosrdenstva voči sebe navzájom (v rodine), ale i voči celému kresťanskému spoločenstvu Cirkvi. Každý rok si na Veľkú Noc pripomíname dôležité udalosti z dejín spásy.
Azda najkrajší moment odpustenia môžeme po úprimnom spytovaní svedomia zažiť vo chvíli, keď Ježišovi odovzdáme svoje hriechy vo Sviatosti zmierenia a prijmeme zadosťučinenie i kňazské rozhrešenie.

Svätú spoveď v našej farnosti budeme vysluhovať v sobotu 24. februára 2018 nasledovne:

KALINKOVO – od 09.00 – 10.30

DUNAJSKÁ LUŽNÁ – od 10.30 – 12.00

ROVINKA – od 14.00 – 16.00

MILOSLAVOV – od 16.00 – 18.00

Pôstna duchovná obnova

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorá sa uskutoční už túto SOBOTU 17. Februára 2018 od 16:00 – 18:00h v Charitnom dome Sestier dominikánok

Námestie sv. Martina 508, Dunajská Lužná – Nové Košariská). Vchod cez hnedú bránu vedľa PIZZERIE SAN MARCO

Naše pozvanie prijal autor viacerých publikácií o otcovstve

vdp. RASTISLAV ZELENAY.

Počas prednášky sa bude venovať témam: Ako žiť kresťanské otcovstvo a ako sa vyhnúť problémom či deformáciám vo výchove detí a dospievajúcej mládeže.

Rodina – miesto, kde som rád

Pozývame Vás na diskusiu určenú pre tých, čo sa zamýšľajú nad otázkami:  Som otec/som matka – aká je moja úloha v rodine? Emócie naše i našich detí – čo s nimi?  Ako cez vlastnú minulosť pochopiť a uchopiť prítomnosť?  Musí vždy platiť aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn? Aké miesto má Boh v našich životoch i v živote našej rodiny? Stretneme sa v sobotu 13. januára o 16:00 hod. v Klube Ostrov v Dunajskej Lužnej. Diskusiu budú viesť manželia Hajkovskí.

Dominika Hajkovská a Juraj Hajkovský vyštudovali psychológiu na Trnavskej univerzite. Sú manželmi 15 rokov, majú päť detí a žijú v Banskej Bystrici. Sú zakladajúcimi členmi o. z. Zaostri na rodinu.         Dominika sa venuje venuje poradenstvu, diskusiám, prednáškam i písaniu a to najmä na rodinné, výchovné a manželské témy. Známe sú brožúrky, ktoré vyšli  vo vydavateľstve Don Bosco: Tresty vo výchove, Bohatstvo rituálov v rodine, Talenty a zdravé sebavedomie, Matka a dcéra – blízke aj vzdialené, Matka a syn – vzťah plný dobrodružstva.  Juraj sa venuje personálnemu manažmentu, je spoluautorom knihy aj hry Drakobijec a iniciátorom spoločenstva OTCaSY. 13.1 Diskusia Zobraziť viac

Štatistika farnosti 2017

Milí priatelia, ako to už zvykne ku koncu kalendárneho roku bývať, chceme Vám ponúknuť stručný prehľad o vysluhovaní sviatostí v našej farnosti a jej filiálkach.

 

Sviatosť Svätého Krstu prijalo _______________________________  137 detí

Dunajská Lužná                   98  krstov                    54  chlapcov               44  dievčat

Rovinka                                  16  krstov                      7  chlapcov                 9  dievčat

Miloslavov                             21  krstov                      9  chlapcov               12  dievčat

Kalinkovo                                2  krsty                        2  chlapci                    0  dievčat

Prvé Sväté Prijímanie a Sviatosť zmierenia prijalo _______________ 93 detí

Dunajská Lužná                    48  detí                       22  chlapcov                26  dievčat

Rovinka                                   13  detí                         6  chlapcov                  7  dievčat

Miloslavov                              26  detí                        11  chlapcov               15  dievčat

Kalinkovo                                  6  detí                        4  chlapci                    2  dievčatá

Sviatosť Birmovania prijali _________________________________  4 osoby

Dunajská Lužná                      4  osoby                     2  muži                       2  ženy

Sviatosť Manželstva uzavrelo _____________________________  23  párov

Dunajská Lužná                   18  sobášov

Rovinka                                   2   sobáše

Miloslavov                              2    sobáše

Kalinkovo                                1    sobáš

Kresťanský pohreb _______________________________________  53  osôb

Dunajská Lužná                     29  pohrebov                8  mužov                   21  žien

Rovinka                                   14  pohrebov                 9  mužov                     5  žien

Miloslavov                                2  pohreby                   2  muži                        0  žien

Kalinkovo                                  8  pohrebov                3  muži                        5  žien

Vystúpenie z Cirkvi  ______________________________________  0  osôb

Z našej farnosti roku 2017 formálne z Rímskokatolíckej cirkvi nevystúpil nikto.

Reštaurátorské práce na kaplnke sv. Martina – ukončenie III. etapy komplexnej obnovy

Kaplnka Svätého Martina je jednou z najstarších cirkevných kultúrnych pamiatok nielen v obci Dunajská Lužná, ale aj v rámci celého Žitného ostrova. Jej história sa začala písať v 13. storočí, kedy bola postavená ako farský kostol. Túto funkciu plnila až do roku 1852, kedy došlo k jej vyhoreniu a zostalo z nej iba presbytérium, ktoré sa zachovalo do dnešných čias. Posledné rekonštrukčné a reštaurátorské práce na kaplnke boli vykonávané v 90.-tych rokoch 20. storočia, kedy sa uskutočnili sanačné práce na streche objektu.

Vzhľadom na to, že je to významná kultúrna pamiatka zaradená do priorít nielen našej obce, ale aj Krajského pamiatkového úradu so sídlom v Bratislave, bolo úplne prirodzené, že sme sa rozhodli zachrániť ju pre budúce generácie nielen pre našich farníkov, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov našej obce. Keďže išlo o komplexnú obnovu kultúrnej pamiatky oslovili sme nielen štátne inštitúcie, ktoré by nám s týmto našim zámerom mohli finančne vypomôcť, ale aj súkromných donorov, ktorých táto naša iniciatíva oslovila natoľko, že sa rozhodli ju taktiež finančne podporiť.

Na začiatku jej komplexnej obnovy sme si v rokoch 2012/2013 dali vypracovať reštaurátorský výskum tejto kultúrnej pamiatky a následne sme tento náš zámer spracovali na posúdenie Krajským pamiatkovým úradom so sídlom v Bratislave. Následne sme rozdelili celkový projekt do troch hlavných etáp, ktorých realizácia prebieha plynule od roku 2015, kedy sme najprv opravili zatekajúcu strechu so zvonovou vežičkou a pokračovali ďalšími prácami na objekte kaplnky.

Potom sme zrealizovali sanačné práce na odvlhčení vonkajších aj vnútorných múrov metódou

injektáže. V roku 2016 sme postupne zreštaurovali vonkajšiu fasádu troch stien románskeho polygonálneho záveru kaplnky. Vymenili sme všetky okná a vstupné dvere ktoré taktiež boli v dezolátnom stave.

Od polovice roku 2017 prebiehajú reštaurátorské práce v interiéri kaplnky zamerané na odkrytie pôvodnej dekoratívnej maľby a plastickej výzdoby bočných stien a klenby, čo je obsahovou náplňou III. Etapy reštaurátorských prác.

V roku 2018 sme naplánovali reštaurátorské práce na mobiliári kaplnky a taktiež aj vytvorenie oddychovej zóny Parku Svätého Martina v záhrade kaplnky. Po dokončení všetkých interiérových a exteriérových prác plánujeme kaplnku slávnostne posvätiť a uviesť do činnosti najneskôr na sviatok patróna kaplnky Svätého Martina dňa 11. novembra 2018.

Na celkovú rekonštrukciu kaplnky počas troch etáp reštaurátorských a sanančných prác v rokoch 2015 – 2017 finančne prispeli tieto organizácie:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

Bratislavský samosprávny kraj,

Obec Dunajská Lužná,

súkromní donori a občania a obyvatelia obce Dunajská Lužná.

V Dunajskej Lužnej dňa 28. decembra 2017

 

Tipy na slávenie Adventu v rodine, alebo ako dobre prežiť advent s deťmi.

Čas adventu je vynikajúcou príležitosťou pre spoločné trávenie času: vonku už nie je veľmi príjemne a krátke dni núkajú priestor na aktivity vo vnútri, ktoré môžu byť aj iné, ako hranie sa s legom alebo bábikou. Môžu mať oveľa duchovnejšiu náplň napriek tomu, že sa vám môže zdať vek vašich deťúreniec primalý.

Čas nadchádzajúcich Vianoc tomu len praje: deti sa na deň, kedy príde Ježiško, veľmi tešia a je preto úplne prirodzené s nimi a s touto túžbou pracovať. Najprv však je potrebné deťom (a možno aj vám) pôvod a zmysel adventu vysvetliť. Zobraziť viac