Farské oznamy

Oznamy

Farské oznamy (22.02. – 28.02.2021)

Milí farníci, od 01.01.2021 až do odvolania sú z dôvodov šírenia pandémie COVID-19 opäť pozastavené verejné bohoslužby. Pokiaľ je to možné zdržiavajte sa vo svojich domácnostiach a vyhýbajte sa návštevám a stretnutiam… Sväté omše budeme prenášať vo zvyčajnom čase cez Facebook Farnosť Dunajská Lužná alebo YouTube RKC Farnosť Dunajská Lužná. Myslíme na Vás v modlitbe a vyprosujeme Vám pomoc a ochranu našej Madony Žitného ostrova.


    

Download the PDF file .