Farské oznamy

Farské oznamy (21.09. – 27.09.2020)


    

Download the PDF file .

Od stredy 06. mája 2020 sú všetky Sväté omše a Pobožnosti tak ako zvyčajne, pri zachovaní odporúčaní:

a/ dezinfekcia rúk: pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky ochranným prípravkom (nachádza sa pri poslednej rade lavíc) Sväteničky, spoločné modlitebné knihy či ružence sa nateraz nepoužívajú. Každý veriaci nech si JKS alebo ruženec prinesie so sebou a nenecháva si ich v kostole na lavici (!)

b/ zahalená tvár rúškom: počas prítomnosti na bohoslužbách v kostole je potrebné nosiť plátené rúško, alebo inú alternatívu prekrývajúcu nos a ústa

c/ rozostupy v chráme: dodržiavať rozostup v laviciach a priestore chrámu, aj keď čakáte v rade na sv. prijímanie alebo sv. spoveď

d/ v laviciach si sadajte na označených miestach, tak aby ste rešpektovali rozostup

e/ znak pokoja: počas obradu pokoja si navzájom nepodávame ruky, gesto nahrádza napr. mierny úklon hlavy k najbližšie stojacim

f/ sväté prijímanie: veriaci pristupujú ku oltáru v 2-metrových rozostupoch; tesne pred tým ako prídu ku kňazovi si zložia rúško z úst a kňaz im položí eucharistiu do ľavej ruky, následne si úctivo pravou rukou Eucharistiu sami vložia do úst ešte pred kňazom si nasadia rúško až potom odídu na svoje miesto

g/ Bohoslužby pre seniorov: svätá omša v NEDEĽU ráno o 07:30h.

h/ Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách: Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie, zostáva v platnosti DIŠPENZ OTCOV BISKUPOV od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.

Farský kostol je otvorený denne od 07:00h do 19:00h k osobnej modlitbe.