Podporte nás

Ak by ste chceli finančne podporiť aktivity vo farnosti, svoje milodary môžete posielať na číslo účtu:

IBAN SK17 0200 0000 0017 4603 1457 SUBASKBX

Ďakujeme.

Majiteľ bankového účtu:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná
Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 34 011 714
DIČ: 2020709185
E-mail: farnostdl@dominikani.sk
Telefón: +421 2 459 80 131