Podporte nás

Ak by ste chceli finančne podporiť aktivity vo farnosti, svoje milodary môžete posielať na číslo účtu:

IBAN SK 1702000000001746031457 SUBASKBX

Ďakujeme.