Podporte nás

Ak by ste chceli finančne podporiť aktivity vo farnosti, svoje milodary môžete posielať na číslo účtu:

IBAN  SK17 0200 0000 0017 4603 1457 SUBASKBX

Ďakujeme.

Majiteľ bankového účtu:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná
Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 34 011 714
DIČ: 2020709185
E-mail: farnostdl@dominikani.sk
Telefón: +421 2 459 80 131

Ak by ste chceli prispieť na opravu a zariadenie Kostola Najsvätejšej Trojice v ROVINKE, milodary môžete posielať na číslo účtu:

SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Filiálny Kostol sv. Františka v KALINKOVE môžete podporiť cez filiálny účet Kalinkova:

SK45 0200 0000 0028 7872 5658

Srdečná vďaka za milodary.