Pozvánka pre všetkých manželov a rodičov

Milí rodičia.

Srdečne pozývame všetkých manželov, rodičov na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorú v našej farnosti bude viesť známy kňaz o. Roman Seko, ktorý sa venuje pastorácii manželov a rodín.

Duchovná obnova sa uskutoční na Prvú adventnú nedeľu (27.11.2016). Celé stretnutie bude prebiehať v Pastoračných priestoroch CHARITY – Kláštora sestier dominikánok (Nám. sv. Martina 508 VCHOD VEDĽA Pizzerie San Marco CEZ VEĽKÚ HNEDÚ BRÁNU).

Program:

16.00 – Prednáška hosťa s možnosťou vzájomného zdieľania, diskusia

17:00 – Adorácia Sviatosti Oltárnej (možnosť sv. spovede)

18.00 – Agapé a záver

O menšie deti bude postarané v priestoroch Cirkevnej materskej škôlke Madony Žitného ostrova.

Ak prijmete pozvanie, prosíme Vás, aby ste vyplnili návratku (nájdete ich v kostole pri novinách) a odovzadli ju cez svoje deti – buď na hodine náboženstva, alebo osobne na Fare či e-mailom na adresu: karoladravecka@gmail.com najneskôr do 23.11.2016.

V prípade nejasností, otázok prosím kontaktujte Sr. M. Karolu OP (tel. 0902 380 108)

november-2016-do