Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná

V nedeľu 16. októbra 2016 sa vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej uskutočnil po štvrtý krát obrad začlenenia detí do spoločenstva. Deti, ktoré by chceli nasledujúci rok po prvý krát prijať Sviatosť zmierenia a Pána Ježiša v Eucharistii sa na túto veľkú udalosť pripravia spolu so svojimi kamarátmi.

V obrade má veľký význam prítomnosť rodičov, ktorí dávajú svojmu dieťaťu osobitné dovolenie a požehnanie, aby prichádzalo do spoločenstva. Udalosť tak nadväzuje na krst, pri ktorom – ako hovorieval svätý Augustín – matky prinášajúce svoje deti „spolupracujú na svätom pôrode“.

Spoločenstvá detí majú byť úrodnou pôdou, kde sa viera malá ako horčičné zrnko stane veľkou a osožnou. Z veľkej Božej milosti je aktuálne vo farnosti 11 detských spoločenstiev, ktoré vedú kňazi, alebo katechéti spolu s animátormi. Z toho dve spoločenstvá pokračujú aj po slávnosti Prvého sv. prijímania, čo je nádherné svedectvo a nádej pre celú farnosť.

Tiež možno konštatovať, že stále viac rodičov prijíma ponuku farnosti a má záujem o vlastnú formáciu k tomu, aby sa stali prvými vychovávateľmi vo viere. Chce to veľa času, aby sa pomaly presadila základná myšlienka projektu „Na ceste k Ježišovi“: zapojiť do katechézy rodičov a rozvíjať v po-sviatostných programoch to, čo sa s veľkým úsilím vkladá do prípravy na prvú sviatosť zmierenia – spoveď a prvé sv. prijímanie.

Obrad začlenenia detí do farskej katechézy – úvodná modlitba

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – deti spolu s rodičmi

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – súhlas rodičov

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – P. Bruno OP s deťmi

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – každý dostal obrázok bl. Imeldy, patrónky prvoprijímajúcich detí

 

Momentka zo stretka detí po prvom sv. prijímaní (3+1) v Klube OSTROV