Madona Žitného ostrova

Na hlavnom oltári pútnického kostola v Dunajskej Lužnej, niekdajšom Dénešde, sa nachádza prastará drevená socha Blahoslavenej Panny Márie. Pravdepodobne pochádza zo zaalpskej talianskej oblasti. Mohla vzniknúť v 12. – 13. storočí.

Sochu priniesli do obce benediktínski mnísi, keď utekali pred Turkami z kláštora Celldömölk v Maďarsku. Už v tomto kláštore preukazovali soche mimoriadnu úctu. Už v tom čase ju uctievali ako zázračnú, uzdravujúcu a pomáhajúcu. Po príchode do Dénešdu uložili sochu na vedľajší oltár v kostole sv. Bartolomeja, apoštola, kde ju veriaci uctievali. Kostol však časom chátral a oltáru hrozilo rozpadnutie. Preto sochu Blahoslavenej Panny Márie uložili do skrine v sakristii. Tam si ju všimol kaplán Pavel Reidl. Dal ju premiestniť do svojho príbytku na fare a často sa pred ňou modlieval k Bohu s prosbou o pomoc prostredníctvom jej orodovania. Tu ju pri návšteve fary náhodne objavili aj úradníci bratislavskej župy a požiadali miestneho farára, aby sochu verejne vystavil k úcte veriacich.

A tak starobylú sochu Bohorodičky premiestnili na nový hlavný oltár. Stalo sa tak v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 14. augusta 1747. V ten večer sa náhle uzdravila Mária Sofia Moiseliánová, obyvateľka Rovinky, ktorá bola už 11 týždňov vážne chorá a na smrť zoslabnutá. Neskôr boli podrobne opísané nečakané uzdravenia a udalosti, ktoré možno označiť za zázraky… Preto ľudia, ktorí sem prichádzali, začali sochu Panny Márie vzývať ako Pomáhajúcu Matku Božiu a jej povesť sa rozšírila natoľko, že si vyslúžila pomenovanie – Madona Žitného ostrova.

IMG_7835

Každý rok v prvú nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) sa k nej konajú púte, ktoré sú pre veriacich z blízkeho i širokého okolia skutočným sviatkom.

 

PRASTARÁ MODLITBA PRED POMÁHAJÚCOU MADONOU ŽITNÉHO OSTROVA

Ó, najčistejšia Panna Mária, dcéra nebeského Otca, nevesta Ducha Svätého, matka Pána Ježiša, orodovnica opustených hriešnikov,svetlo a pomoc pre neveriacich, nádej v teba dúfajúcich,osvieženie utláčaných, núdznych a trpiacich! Ó, Mária, ty si v tejto starodávnej soche prameňom hojného milosrdenstva a morom milosti, skadiaľ čerpajú utláčaní a núdzni pomoc a útechu,radosť a spásu, malomyseľní bezpečnú nádej a silu, neveriaci pravé svetlo a hriešnici záchranu duše!

Ó, milostivá Matka, so srdcom skrúšeným a plným lásky, padám na kolená pred tvojim trónom a úpenlivo ťa prosím: buď mojou milostivou a mocnou orodovnicou u svojho milovaného Syna Ježiša Krista, veď pevne verím, že Boh pre tvoje zásluhy, že si živila Božie Dieťa, a pre päť rán nášho Pána Ježiša Krista, ktoré prijal za nás, isto vypočuje moju modlitbu.

Daj nech moje srdce, prázdne na lásku k Bohu a k blížnemu, začne žiť s tvojou očividnou pomocou novým kajúcim životom. Zároveň ťa prosím, aby som v každej potrebe, ale najmä v tejto prosbe (…), ak to poslúži mojej spáse, získal na príhovor všetkých svätých pomoc, útechu a radosť od Ježiša, Božieho Syna,a tešil sa, že ma Pán vypočul. K tebe sa obraciam, Matka, plná útechy, vypros mi, aby moja duša dosiahla večnú spásu, aby moje telo bolo uchránené od každého zla, aby mi boli odpustené hriechy, ktoré som spáchal, aj tresty, ktoré som si za ne zaslúžil, aby sa napokon môj pozemský život s Božou milosťou skončil tak, že by som mohol blažene umrieť v pravej viere, v Božej láske, a v pevnej nádeji.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.