Dianie vo farnosti

 

 oznamy FARSKÉ OZNAMY

LIVESTREAM / PRIAMY PRENOS

Archív nájdete na FB kanáli – Farnosť Dunajská Lužná.

Od stredy 06. mája 2020 sú všetky sväté omše a pobožnosti tak ako zvyčajne, pri zachovaní odporúčaní:

a/ dezinfekcia rúk: pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky ochranným prípravkom (nachádza sa pri poslednej rade lavíc) Sväteničky, spoločné modlitebné knihy či ružence sa nateraz nepoužívajú. Každý veriaci nech si JKS alebo ruženec prinesie so sebou a nenecháva si ich v kostole na lavici (!)

b/ zahalená tvár rúškom: počas prítomnosti na bohoslužbách v kostole je potrebné nosiť plátené rúško, alebo inú alternatívu prekrývajúcu nos a ústa

c/ rozostupy v chráme: dodržiavať min. 2-metrový rozostup v laviciach a priestore chrámu, aj keď čakáte v rade na sv. prijímanie alebo sv. spoveď

d/ v laviciach si sadajte len na označených miestach, tak aby ste rešpektovali 2-metrový rozostup

e/ znak pokoja: počas obradu pokoja si navzájom nepodávame ruky, gesto nahrádza napr. úsmev a mierny úklon hlavy k najbližšie stojacim

f/ sväté prijímanie: veriaci pristupujú ku oltáru v 2-metrových rozostupoch; tesne pred tým ako prídu ku kňazovi si zložia rúško z úst a kňaz im položí eucharistiu do ľavej ruky, následne si úctivo pravou rukou Eucharistiu sami vložia do úst ešte pred kňazom si nasadia rúško až potom odídu na svoje miesto

g/ Bohoslužba pre seniorov: svätá omša v NEDEĽU ráno o 07:30h

h/ Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách: Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie, zostáva naďalej v platnosti DIŠPENZ KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.

 

Vizualizácia rozšírenia kostola v Rovinke

Liturgické čítania na dnes
Rádio LUMEN
Tv LUX