PROSBA O FINANČNÚ POMOC pri rekonštrukcii kostola v Rovinke

Milí farníci, ako už iste viete v našej filiálnej obci Rovinka intenzívne prebiehajú stavebné práce na dokončení kostola Najsvätejšej Trojice. Momentálne prebiehajú práce na stavbe dreveného krovu na pôvodnej ale aj v novej časti kostola. V blízkom čase by mala byť dokončená aj drevená časť strechy na novej veži kostola a do zimy plánujeme celú strechu finálne dokončiť. Ak by ste chceli aj vy, či už ako jednotlivec, alebo rodina – firma sponzorsky prispieť je to možné formou finančnej hotovosti alebo bankovým prevodom. Mená všetkých sponzorov a darcov budú uvedené na PAMATNEJ LISTINE DARCOV, ktorá bude natrvalo uchovaná v novom chráme.

Cieľom finančnej zbierky je pokryť náklady vo výške:   794.880,00 EUR

Váš milodar môžete poukázať osobne na farskom úrade alebo aj bankovým prevodom na účet filiálky Rovinka:

IBAN: SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Majiteľom bankového účtu je právnická osoba:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná

IČO: 34 011 714, DIČ: 2020709185

e-mail: farnostdl@dominikani.sk

telefón: +421 2 459 80 131

Za Vašu štedrosť vyslovujeme úprimné poďakovanie – Pán Boh zaplať!

 

Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt rozhodli sme sa osloviť obyvateľov obce, ale aj všetkých farníkov, aby sme Vám predstavili tento projekt aj formou letáku, ktorý sme pre Vás pripravili. Náhľad v PDF Letak_Rovinka-kostol tlac

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej

Kostol sa nachádza v časti Jánošíková, ktorá bola pred vznikom Dunajskej Lužnej samostatnou obcou nazývanou po maďarsky Dénešd. Dedinka bola najdôležitejšou a najväčšou filiálkou farnosti Mišérd (Nové Košariská). Aj na území Dénešdu bol starobylý románsky kostol. Jeho postavenie súvisí s okolnosťou, že dedina Dénešd sa v roku 1258 dostala do vlastníctva opátstva benediktínov na Hore sv. Martina v Pannonhalme (Maďarsko). Continue reading

Kostol Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Dnešnú Rovinku tvorili v minulosti dve obce – Horná Čela a Dolná Čela. (Csölle) Kostol na území niekdajšej Hornej Čely bol podľa obecnej kroniky vysvätený v roku 1798 a to aj napriek tomu, že dediny patrili Ostrihomskému arcibiskupstvu. Nebývalo tam však veľa ľudí, a tak sa k stavbe kostola prikročilo za pomoci vtedajšieho arcibiskupa Jozefa Batthyányho až v roku 1790. Kostol bol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Continue reading

Kostol sv. Františka Serafínskeho v Kalinkove

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho stojí uprostred obce Kalinkovo, ktorá je filiálkou farnosti Dunajská Lužná. Bol postavený podľa návrhu staviteľa Elefántyho v rokoch 1927-1929. Kostol je postavený v historizujúcom slohu, s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý kostolík, ktorý stál v tom čase v obci kalinkovo a neskôr v r. 1936 bol zbúraný. Continue reading

Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Miloslavove

Obec vznikla zlúčením osád Annin dvor a Alžbetin dvor po prvej svetovej j vojne. Územie, na ktorom osady vznikli bolo pôvodne kráľovským majet-kom a patrilo k bratislavskému hradnému panstvu. V osade Alžbetin dvor bol postavený už v 13. storočí kostol, ktorého vznik i patrocínium súvisí s kultom uhorskej svätice Alžbety, pochádzajúcej z maďarského kráľovského rodu Arpádovcov. Continue reading

Pôvodný románsky kostol v Kalinkove

Tento kostol by ste dnes v Kalinkove márne hľadali. Po postavení nového kostola v prvej polovici 20. storočia bol totiž zbúraný. Terajší kostol stojaci v Kalinkove funguje ako farský kostol našej farnosti iba od 1. 4. 2007. No bol to práve onen pôvodný neskororománsky kostolík, ktorý v minulosti patril k farnosti v Mišérde (Nové Košariská), prípadne v Dénešde (Jánošíkova). Continue reading