„Cirkev, matka duchovných povolaní“

– je názov posolstva Svätého Otca Františka k tohtoročnému 53. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Katolícka cirkev ho bude sláviť na štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá nám predstavuje obraz Dobrého pastiera. Tento rok to bude 17. apríla. Konferencia biskupov Slovenska prináša na svojej internetovej stránke jeho verziu v slovenskom jazyku.

 

vocations

„Drahí bratia a sestry, ako veľmi by som si želal, aby počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mohli všetci pokrstení zakúsiť radosť z toho, že patria do Cirkvi! A aby mohli znovu objaviť skutočnosť, že kresťanské povolanie – tak ako aj iné, špecifické povolania – sa rodí v lone Božieho ľudu a je darom Božieho milosrdenstva. Cirkev je domom milosrdenstva a predstavuje „pôdu“, z ktorej povolanie klíči, rastie a prináša plody.

Preto vás všetkých pri príležitosti 53. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania pozývam, aby ste uvažovali o apoštolskom spoločenstve a ďakovali za dôležitú úlohu, ktorú zohráva na ceste k povolaniu. V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som pripomenul slová sv. Bédu Ctihodného, ktorými komentuje povolanie mýtnika sv. Matúša: „Miserando atque eligendo“ – (Misericordiæ vultus, 8).

Pán svojím milosrdným konaním odpúšťa naše hriechy a otvára nás pre nový život, ktorý nadobúda konkrétnu podobu v jeho povolaní k nasledovaniu a misii. Každé duchovné povolanie v Cirkvi má svoj pôvod v milosrdnej Ježišovej tvári. Obrátenie a povolanie sú ako dve strany tej istej mince a počas celého misionárskeho života učeníka sú navzájom prepojené,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.

Celý text POSOLSTVA môžete nájsť tu

Počas celého Týždňa modlitieb za duchovné povolania (11.-17.04.2016) sa vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej modlíme na tento úmysel posvätný ruženec. Srdečne pozývame!