História farnosti

Farnosť Dunajská Lužná sa rozprestiera v západnej časti Žitného Ostrova medzi Podunajskými Biskupicami a Šamorínom. Oddávna ju tvorilo viacero obcí. Terajšia obec Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice.

Každá z týchto obcí mala v priebehu svojej existencie nemecké, maďarské i slovenské pomenovanie. Ich súčasné slovenské pomenovania vznikli po druhej svetovej vojne kedy sem bolo v rokoch 1945-1948 presídlené obyvateľstvo z iných častí slovenska. K farnosti Dunajská Lužná patria filiálky: Rovinka (Waltersdorf, Csölle), Kalinkovo (Szemet) a Hamiliakovo (Gútor). Hamuliakovo a Kalinkovo boli však v 19. storočí pričlenené k farnosti Šamorín. Filiálka Kalinkovo bola však dňom 01.04.2007 odčlenená od farnosti Šamorín a pričlenená k pôvodnej farnosti Dunajská Lužná. Ďalšou filiálkou farnosti Dunajská Lužná je filiálka Miloslavov, ktorá bola 15.10.1972 odčlenená od farnosti Štvrtok na Ostrove a pričlenená k farnosti Dunajská Lužná.

Mapa oblasti z r.1910 – nemecké názvy obcí:
mapGE

Mapa oblasti z r.1910 – maďarské názvy obcí:


mapHU

Nižšie nájdete viac informácií o histórií jednotlivých obcí, ktoré patria alebo v minulosti patrili do farnosti Dunajská Lužná.

 

Väčšina uvádzaných informácií pochádza z knihy PhDr. Jozefa Vozára, DrSc. Kostoly a Kňazi farnosti Dunajská Lužná a podliehajú autorským právam. V prípade záujmu si uvedenú publikáciu môžete zakúpiť na miestnom Farskom úrade.