RORÁTY 2018

Milí rodičia, tak ako každý rok aj teraz počas prvej časti ADVENTU od 02. – 17. decembra 2018 srdečne pozývame rodiny s deťmi na RORÁTY (SVÄTÁ OMŠA KU CTI PANNY MÁRIE) ktoré bývajú v vo Farskom kostole v týždni od pondelka – soboty o 06.00h. Na Roráty si môžete so sebou priniesť (sviece) alebo lampáše; táto svätá omša je len pri svetle sviec. Tešíme sa na Vás!!! 🙂

Púť detí do Mariánky 2018

Pozývame všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018. Putovať budeme pešo z Bratislavy-Rače, na mieste je pripravený program pre deti, ktorého súčasťou bude aj sv. omša s Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom. Témou tohtoročnej púte je Panna Mária – citlivá matka. Odchod autobusu bude z pred kostola o 07.45h Návrat okolo 17.00h Viac info vám sprostredkuje Sr. M. Dominika OP (0908 248 364)

Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa 2018

25. marca 2018      KVETNÁ NEDEĽA

07.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL)

09.00 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL, MI)

18.00 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (RO)

 

29. marca 2018      ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (DL, KA)

19.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (RO, MI)

20.00 – Svätá hodinka (záznam z koncertu)

21.00Ježišova rozlúčková reč (DL) – celonočná adorácia v „Getsemani“

 

30. marca 2018      VEĽKÝ PIATOK PÁNOVHO UTRPENIADeň pokánia a pôstu

07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály (DL)

10.00 – Pobožnosť Krížovej cesty (DL, MI)

15.00 – Obrady utrpenia a smrti Ježiša Krista (DL, RO, KA)

17.00 – Obrady utrpenia a smrti Ježiša Krista (MI)

do 20.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (DL, MI)

 

31. marca 2018      BIELA SOBOTAObnova krstných sľubov

07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály (DL)

08.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (DL)

09.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (MI, RO)

14.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (KA)

19.30 – Veľkonočná vigília (DL, KA)

20.00 – Veľkonočná vigília (RO, MI)

 

01. apríla 2018      VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

07.30 – Svätá omša (DL) – Požehnanie veľkonočných jedál

08.00 – Svätá omša (KA) – po maďarsky

09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

18.00 – Svätá omša (RO)

 

02. apríla 2018      VEĽKONOČNÝ PONDELOK

07.30 – Svätá omša (DL)

09.00 – Svätá omša (RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (2. veľkonočná nedeľa) projekt THOMAS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 2. veľkonočnej nedele aj s katechézou, ktorá odznela na svätej omši v Dunajskej Lužnej (09.00) pre menšie deti je to omaľovánka, pre prvoprijímajúce a staršie deti – evanjelium, ktoré treba správne doplniť na chýbajúcich veršoch; no a birmovanci (dospelí kresťania) si zas môžu precvičiť svoje vedomosti na anglickom texte evanjelia dnešnej nedele. Ak sa vám „neušlo v kostole na sv. omši“ text si môžete stiahnuť tu:

Projekt THOMAS – leták pre deti a birmovancov na domácu katechézu.

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho milosrdnej láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Výlet miništrantov do Viedne

V nádherné slnečné ráno v sobotu 01. apríla 2017 sa uskutočnil dlho očakávaný výlet skupiny miništrantov do Viedne pod vedením P. Stanislava OP. Deti navštívili veľké a známe kostoly (Dóm sv. Štefana, S. Maria Rotunda – dominikánsky kostol a kláštor kde ich posprevádzal P. Ján OP zo Slovenska ale aj mnohé iné. V kláštornej kaplnke u Bratov dominikánov mali svätú omšu a po nej výletníci navštívili zaujímavé atrakcie ako napr. Haus des meeres in Wien, ale aj iné… Plní nových zážitkov a skúseností sa v podvečerných hodinách vrátili domov k svojim rodičom. Tu je zopár fotografií z výletu čo všetko sme videli a zažili.