Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (2. veľkonočná nedeľa) projekt THOMAS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 2. veľkonočnej nedele aj s katechézou, ktorá odznela na svätej omši v Dunajskej Lužnej (09.00) pre menšie deti je to omaľovánka, pre prvoprijímajúce a staršie deti – evanjelium, ktoré treba správne doplniť na chýbajúcich veršoch; no a birmovanci (dospelí kresťania) si zas môžu precvičiť svoje vedomosti na anglickom texte evanjelia dnešnej nedele. Ak sa vám „neušlo v kostole na sv. omši“ text si môžete stiahnuť tu:

Projekt THOMAS – leták pre deti a birmovancov na domácu katechézu.

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho milosrdnej láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa

09.04.2017      KVETNÁ NEDEĽAPožehnanie palmových ratolestí

07.30 – Svätá omša (DL)

09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

18.00 – Svätá omša (RO)

 

13.04.2017      ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (DL, KA)

19.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (RO, MI)

21.00 – Ježišova rozlúčková reč (DL) – celonočná adorácia

 

14.04.2017      VEĽKÝ PIATOK PÁNOVHO UTRPENIADeň pokánia a pôstu

07.00 – Temné hodinky a Posvätné čítanie (DL)

10.00 – Pobožnosť Krížovej cesty (DL)

15.00 – Liturgia slávenia utrpenia a smrti Pána (DL, RO, MI, KA)

do 20.00 Boží hrob (DL)

 

15.04.2017      BIELA SOBOTAkrst dospelých, obnova krstných sľubov

07.00 – Temné hodinky a Posvätné čítanie (DL)

08.00 – 17.00 Boží hrob (DL)

09.00 – 17.00 Boží hrob (MI)

14.00 – 16.30 Boží hrob (RO, KA)

19.30 – Veľkonočná vigília (DL, KA)

20.00 – Veľkonočná vigília (MI, RO)

 

16.04.2017      VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

07.30 – Svätá omša (DL) – Požehnanie veľkonočných jedál

09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

11.00 – Svätá omša (KA) – po maďarsky

18.00 – Svätá omša (RO)

 

17.04.2017      VEĽKONOČNÝ PONDELOK

07.30 – Svätá omša (DL)

09.00 – Svätá omša (RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

Výlet miništrantov do Viedne

V nádherné slnečné ráno v sobotu 01. apríla 2017 sa uskutočnil dlho očakávaný výlet skupiny miništrantov do Viedne pod vedením P. Stanislava OP. Deti navštívili veľké a známe kostoly (Dóm sv. Štefana, S. Maria Rotunda – dominikánsky kostol a kláštor kde ich posprevádzal P. Ján OP zo Slovenska ale aj mnohé iné. V kláštornej kaplnke u Bratov dominikánov mali svätú omšu a po nej výletníci navštívili zaujímavé atrakcie ako napr. Haus des meeres in Wien, ale aj iné… Plní nových zážitkov a skúseností sa v podvečerných hodinách vrátili domov k svojim rodičom. Tu je zopár fotografií z výletu čo všetko sme videli a zažili.