TERMÍNY PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 2022

Milí rodičia, oznamujeme Vám termíny, kedy budú v našej farnosti 1. sväté prijímania detí:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  29. mája 2022 (nedeľa)  –  09.00h, 10.30h

KALINKOVO  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

ROVINKA  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

Organizačné stretnutie ohľadom prípravy plánujeme až po Veľkej Noci. Bližšie informácie dostanete e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň Vám oznamujeme aj termín 1. svätej SPOVEDE pre prvoprijímajúce deti:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  28. mája 2022 (sobota) – 09.00h

KALINKOVO  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

ROVINKA  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

Prieskum ohľadom plánovanej Cirkevnej základnej školy Madony Žitného Ostrova v Dunajskej Lužnej

Aktívni veriaci z farnosti Dunajská Lužná v spolupráci s Kongregáciou sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy plánujú postaviť a zriadiť v Dunajskej Lužnej Cirkevnú základnú školu Madony Žitného ostrova. V obci už je zriadená Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova, v ktorej momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce.

Na základe pozitívnych ohlasov sa zrodila myšlienka umožniť deťom, aby sa formovali podľa evanjeliových hodnôt aj počas ďalších rokov povinnej školskej dochádzky.

Išlo by o jedinečný projekt našej farnosti, ktorý by ponúkol školu s kvalitným bezplatným vzdelaním, rodinným duchom a výchovou, založenou na kresťanských hodnotách.  Preto sa obraciame na Vás s prosbou o vyplnenie formulára, ktorý nám pomôže vyhodnotiť predbežný záujem o plánovanú Cirkevnú základnú školu.

Termín vyplnenia je do 30. júna 2021.

Formulár nájdete

  • v elektronickej podobe na stránke farnosti alebo na stránke Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy: http://dominikanky.sk
  • v tlačenej podobe v kostole – tlačený formát je určený najmä tým, ktorí nemajú prístup na internet a chcú sa zapojiť do prieskumu.

Link na elektronický dotazník je TU

https://forms.gle/snAmTFCAGuZ6zdHa8

SEDEM výziev na 40 dní pôstu pre miništrantov

Spoločenstvo TYMIAN vyhlasuje online súťaž pre miništrantov, ktorá spočíva v splnení SIEDMYCH rôznych výziev, počas 40 – dňového pôstneho obdobia.

Pozývame Ťa týmito výzvami výjsť z „bubliny virtuality a nudy“, prežiť tento pôst inak a urobiť niečo hodnotné pre svoju dušu i telo.

Pridaj sa! Prijmi výzvy! Máš na to! Klikni sem a dozvieš sa viac 😉

Prihlasovanie na birmovku 2020/2022

Milí priatelia, naša farská rodina pozýva všetkých mladých (terajších siedmakov ZŠ ale aj starších), ktorí by chceli prijať sviatosť kresťanskej dospelosti – BIRMOVKU, aby vyjadrili svoj záujem vyplnením záväznej prihlášky, ktorú nájdu v kostole, alebo aj tu na webstránke aby ju odovzdali vyplnenú najneskôr do 10.02.2020 na Farskom úrade v Dunajskej Lužnej, alebo v sakristii po svätej omši.

PRIHLASKA

Adventná duchovná obnova 2019

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie s o. Romanom Sekom z Rodinkova pod názvom: Byť chelbom pre svoje deti.

Kedy?    30. november 2019 (sobota) o 16:00h

Kde?     Charitný dom, Námestie sv. Martina 14, Dun. Lužná – Nové Košariská

Vaše deti budú mať v čase Duchovnej obnovy pripravený vlastný program v priestoroch CMŠ Madony Žitného ostrova – vchod je vedľa Obecného úradu.

Tešíme sa na spoločné popoludnie.

Rozdelenie detí PSP do skupín podľa miesta a katechétov

.: Dunajská Lužná

Sr. Gabriela + sr. Avila – streda 16.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Karmela + Ninka Kupčiová – piatok 18.10. o 16:15 v Klube OSTROV

P. Stanislav + Mária Mertušová – utorok 22.10. o 15:00 v Klube OSTROV

Sr. Dominika + Linda Ilkovičová – utorok 22.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Sávia + Betka Svetlanská – štvrtok 24.10. o 17:00 v Klube OSTROV

.: Rovinka

P. Pavol + Kajka Pavlová – štvrtok 17.10. o 14:30 v škole v Rovinke

.: Kalinkovo

P. Bruno + Mária Šestáková – nedeľa 27.10. o 10:00 v kostole v Kalinkove

Prihláška dieťaťa na Prvé sväté prijímanie – školský rok 2019/2020

Milí rodičia,

tu si môžete stiahnuť súbor, kde sa nachádza aktuálna Prihláška na 1 sväté prijímanie pre školský rok 2019/2020

Vyplnenú prihlášku prosím odovzdajte osobne najneskôr do 30.09.2019 v úradných hodinách na Farskom úrade v DUNAJSKEJ LUŽNEJ (Jánošíkovská 754/34)

Obrad začlenenia detí do spoločenstva bude v nedeľu 06.10.2019 o 16.00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí je nutná. V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná, je potrebné najneskôr do konca kalendárneho roka 2019 doniesť osobne na miestny farský úrad KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA alebo SVEDECTVO O KRSTE VYDANÉ FARNOSŤOU, KDE BOLO VAŠE DIEŤA POKRSTENÉ.

Všetky potrebné informácie budú priebežne zverejnené na webovej stránke (časť: Prvoprijímajúce deti/skupinky), ale aj vo Farských oznamoch, ktoré sa čítajú v rámci nedeľných svätých omší.