LIVESTREAM bohoslužieb z Farnosti Dunajská Lužná

Milí veriaci,

nakoľko nieje možné verejné slávenie za účasti veriacich v našich kostoloch a kaplnkách, kvôli riziku šírenia vírusového ochorenia; rozhodli sme sa Vás pozvať k spoločnej modlitbe prostredníctvom ŽIVÉHO PRENOSU bohoslužieb a spoločných modlitieb z nášho Farského kostola Povýšenia svätého Kríža, alebo súkromnej Kaplnky v Dominikánskom konvente Krista Kráľa.

Program bohoslužieb:

SOBOTA – NEDEĽA

08:00  Svätá omša s Rannými chválami

PONDELOK – PIATOK

18:00  Svätá omša s Večernými chválami

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Milí veriaci a farníci. Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Plné znenie Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou a pozvali všetkých k modlitbám. Videobrífing zo zasadnutia KBS v Čičmanoch Zároveň vznikajú rozličné spontánne iniciatívy kňazov, rehoľníkov i laikov, ktoré pozývajú k modlitbám.

„Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Bratislava 10. marca 2020 (TK KBS)

Verejné obstarávanie na dodávku zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1.Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

Verejné obstarávanie na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1. Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk, špecifikáciu predmetu zákazky a projekt interiéru:

Výzva na predkladanie ponúk-Lavice

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Rovinka interier_text

Rovinka interier_vykresy

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A VYHLÁSENIE TERMÍNU NOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná z administratívnych príčin ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Kostol Svätej Trojice v Rovinke – Lavice vyhlásené dňa 27. februára 2020 a zároveň vyhlasuje nové verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na ten istý účel. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania bola nesprávne stanovená priemerná obstarávacia cena z dodaných predložených prvotných ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na jej určenie.

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A VYHLÁSENIE TERMÍNU NOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná z administratívnych príčin ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Kostol Svätej Trojice v Rovinke – Zvony s príslušenstvom vyhlásené dňa 27. februára 2020 a zároveň vyhlasuje nové verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na ten istý účel. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania bola nesprávne stanovená priemerná obstarávacia cena z dodaných predložených prvotných ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na jej určenie.

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

Verejné obstarávanie na dodávku lavíc a sedesov do Kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie lavíc a sedesov s príslušenstvom do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Rovinka interier_text Rovinka interier_vykresy  Výzva na predkladanie ponúk-Lavice Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

Verejné obstarávanie na dodávku sakrálnej kamennej architektúry do Kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku sakrálnej kamennej architektúry do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie súboru kamenárskych umelecko-remeselných výrobkov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Rovinka interier_text Rovinka interier_vykresy bocny_stolik Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Verejné obstarávanie na dodávku zvonov a príslušenstva do kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku kostolných zvonov do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie zvonov s príslušenstvom do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

Prihlasovanie na birmovku 2020/2022

Milí priatelia, naša farská rodina pozýva všetkých mladých (terajších siedmakov ZŠ ale aj starších), ktorí by chceli prijať sviatosť kresťanskej dospelosti – BIRMOVKU, aby vyjadrili svoj záujem vyplnením záväznej prihlášky, ktorú nájdu v kostole, alebo aj tu na webstránke aby ju odovzdali vyplnenú najneskôr do 10.02.2020 na Farskom úrade v Dunajskej Lužnej, alebo v sakristii po svätej omši.

PRIHLASKA