CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI v Dunajskej Lužnej

Milí priatelia. Občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná v spolupráci s našou farnosťou a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Dunajskej Lužnej zriadilo pre sociálne odkázaných občanov a seniorov CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI, ktoré sídli v priestoroch Obecného futbalového klubu na Športovej ulici č. 1 v Dunajskej Lužnej.

Otváracia doba CPP bude každú STREDU a PIATOK od 16.00 – 18.00 hodiny.

Bližšie informácie nájdete aj na našej FB stránke RKC Farnosť Dunajská Lužná, alebo webe OZ Aktívna Dunajská Lužná. ️‍‍☕️ Ak chcete prispieť na tento projekt finančne, tu je číslo účtu:

IBAN – SK09 0900 0000 0051 6452 0013 vs. 1111

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách bude negatívny test, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V našich chrámoch v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove to vychádza na jednu omšu 35-40 veriacich.

Konferencia biskupov Slovenska povzbudzuje veriacich, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Veriaci sú s malými prestávkami viac ako rok bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši. Bohoslužby s účasťou verejnosti boli zakázané od 1. januára 2021. 

„Prešli sme si ťažkým obdobím, keď veriaci sa nemohli zúčastňovať na svätej omši a stretávať sa s kňazmi. Ďakujeme všetkým za ich zodpovednosť a rešpektovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Sme radi, že v pondelok 19. apríla 2021 sa budeme môcť spolu stretnúť v našich kostoloch pri dodržaní všetkých opatrení,“ povedal predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Teší nás, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v našich kostoloch. Som vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú prejavili, keď celé mesiace museli vydržať bez možnosti osobnej účasti na bohoslužbách. Ďakujem stovkám katolíckych kňazov a rehoľníkov, ktorí počas pandémie nastúpili do nemocníc, aby pomáhali personálu. Veľké ďakujem, samozrejme, patrí tisícom lekárov a zdravotníkov, spomedzi ktorých sa mnohí hlásia ku katolíckej cirkvi, a silu pre svoju službu ľuďom budú môcť znovu čerpať z Eucharistie a účasti na svätej omši,“ zdôraznil predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Predseda KBS zároveň dodal, že veriaci budú naďalej – kvôli limitovanej účasti – oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete.

V Nedeľu Božieho milosrdenstva zvony pozvú k modlitbe za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,“ povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

I naši otcovia biskupi prosia kňazov, aby napoludnie v nedeľu 11. apríla 2021 spustili na desať minút zvony vo všetkých farnostiach a veriacich pozvali k modlitbám za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

Individuálna pastoračná služba

Milí veriaci,

od 01. apríla 2021 je možné v rámci tzv. individuálnej pastoračnej služby sprostredkovať veriacim prijatie Eucharistie – Sv. prijímanie a Sviatosť zmierenia – Sv. spoveď. V našej farnosti Vám poskytneme sviatosti v týchto časoch:

How to Go to Confession - About Catholics

SVIATOSŤ ZMIERENIA   (pred večernou svätou omšou)

Pondelok – Sobota    17:30 – 18:00

Non-Catholics in the Communion Line | Catholic Answers

SVIATOSŤ EUCHARISTIE   (po svätej omši)

Pondelok – Sobota     cca od 18:30 – 18:45

Nedeľa     cca 11:15 – 11:30

Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie bohoslužieb, preto je možné vstúpiť do chrámu len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva alebo tkkbs.sk, zvlášť: v kostole je nevyhnutný respirátor a dezinfekcia rúk pri vstupe.

Želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné obdobie.

Do odvolania sú opäť pozastavené verejné bohoslužby

Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 1. januára až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného vysluhovania sviatosti zmierenia – spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

VIANOČNÝ KONCERT online

Milí priatelia, tento rok je iný ako všetky ostatné… Každý rok na Vianoce sme v našej Svätyni Madony Žitného ostrova mali podvečer TRADIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT nášho Chrámového zboru. Keďže dnes to kvôli pandémii, žiaľ nie je možné „naživo“ rozhodli sme sa Vám ponúknuť videozáznam z minulého roka, ktorý nám láskavo ponúkol jeden z členov zboru, pán Jozef Kundlák, za čo sme mu úprimne vďační.

Nech radosť z narodenia Spasiteľa Vás naplní aj pri vnímaní krásy prostredníctvom známych melódií a podmanivých hudobných diel.

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky +

VIANOČNÝ KONCERT CHRÁMOVÉHO ZBORU MADONY ŽITNÉHO OSTROVA Z ROKU 2019

PROGRAM BOHOSLUŽIEB POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020

Celý program vianočných sviatkov v našej farnosti si môžete stiahnuť TU vo formáte .pdf

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

24.12.2020     Štedrý deň

24.00     Svätá omša

25.12.2020     Narodenie Pána   

09.00     Svätá omša

10.30      Svätá omša

26.12.2020     Sv. Štefana

09.00     Svätá omša

10.30      Svätá omša

27.12.2020     Sv. Rodiny

09.00     Svätá omša

10.30      Svätá omša

ROVINKA

24.12.2020     Štedrý deň             

24.00     Svätá omša – ZRUŠENÁ (!)

25.12.2020     Narodenie Pána

18.00      Svätá omša

26.12.2020     Sv. Štefana

08.00     Svätá omša

27.12.2020     Sv. Rodiny

18.00      Svätá omša

KALINKOVO

24.12.2020      Štedrý deň

22.00         Svätá omša – ZRUŠENÁ (!)

25.12.2020      Narodenie Pána

17.00         Svätá omša

26.12.2020      Sv. Štefana

11.00         Svätá omša

27.12.2020      Sv. Rodiny

17.00         Svätá omša

KARANTÉNA

Milí priatelia,

pandémia COVID-19 bohužiaľ zaútočila aj na našu komunitu a sme prinútení zostať v karanténe do konca roka. Od pondelka 14.12.2020 sú všetky aktivity v kostole a na fare až do odvolania zrušené. Preto sme nútení upraviť program bohoslužieb v nasledujúcich dňoch takto:

Svätá omša v týždni vo Farskom kostole BUDE len v UTOROK 22.12.2020 večer o 18.00h. Zastupujú nás Bratia dominikáni z Bratislavy–Kalvárie.

HROMADNÉ VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA z dôvodu protiepidemiologických opatrení tento rok pred Vianocami v našej farnosti NEBUDE. 

Sväté omše v týždni vo Filiálnych kostoloch (Rovinka a Kalinkovo) NEBUDÚ.

Svätá omša na ŠTEDRÝ DEŇ ráno o 07.30 – NEBUDE.

Čas a miesto VIANOČNÝCH BOHOSLUŽIEB vo farnosti a filiálkach Vám ešte upresníme v priebehu najbližších dní (momentálne riešime zastupovanie).

Všetky ostatné verejné omše sú zatiaľ ZRUŠENÉ. Intencie ktoré boli zapísané na 07.30, 09.00 v Dunajskej Lužnej a večer 18.00h v Rovinke a Kalinkove budú odslúžené pri súkromnej sv. omši v našej kaplnke. Podobne sú odslúžené aj úmysly z ranných sv. omší v týždni – viď Farské oznamy.

Sledujte prosím našu webstránku i Facebook. Ďakujeme za vaše modlitby aj my pamätáme na vás. Spolu to zvládneme!

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov.

Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Slovenskí biskupi preto povzbudzujú všetkých kňazov, aby na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili možnosti slávenia, a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom. (TK KBS)

JESENNÁ BRIGÁDA 2020

Milí priatelia – farníci.

Aj tento rok Vás srdečne pozývame na Jesennú brigádu. Spoločne upraceme od popadaného lístia farskú záhradu a areál pri Lurdskej kaplnke. Brigáda začne už túto sobotu 21.11.2020 dopoludnia o 09.00 hodine. Doneste si so sebou hrable, lopaty a potrebné náradie. Tešíme sa na veľkých aj malých pomocníkov 🙂