Klub Ostrov

je pastoračné centrum vo farnosti Dunajská Lužná. Nájdete ho v budove Cirkevnej materskej škôlky Madony Žitného ostrova na Jánošíkovskej ulici 465/5 hneď vedľa Obecného úradu v Dunajskej Lužnej. O prevádzku priestorov sa stará Združenie detí a mládeže Ostrov.

V priestoroch pastoračného centra bývajú pravidelné stretká prvoprijímajúcich detí, birmovancov a mládeže z farnosti. Okrem mládežníckych aktivít tu bývajú pravidelné nácviky Chrámového zboru, ale aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, katechézy, blízka príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva a podobne. Bližšie informácie radi poskytneme na fare, alebo na www.facebook.com/KlubOSTROV

 

zksm