Kostol sv. Františka Serafínskeho v Kalinkove

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho stojí uprostred obce Kalinkovo, ktorá je filiálkou farnosti Dunajská Lužná. Bol postavený podľa návrhu staviteľa Elefántyho v rokoch 1927-1929. Kostol je postavený v historizujúcom slohu, s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý kostolík, ktorý stál v tom čase v obci kalinkovo a neskôr v r. 1936 bol zbúraný. Za pomoci zbierok veriacich, milodarov rôznych inštitúcií a dobrovoľnej práce miestnych obyvateľov bol kostol v r.1930 dokončený a slávnostne vysvätený.

kalinkovo2

Kostol je tvorený jednoloďovým priestorom s polkruhovým uzáverom presbytéria. K boku lode je pristavená štíhla veža, zakončená ihlancovou strechou. Fasády kostola sú členené obdĺžnikovými oknami s polkruhovým zakončením a na presbytériu aj lizénami. Korunná rímsa je riešená na spôsob plytkého oblúčikového vlysu. Presbytérium je zaklenené valenou klembou s lunetami a loď je krytá rovným stropom. Hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola a sú na ňom sochy sv. Františka Serafínskeho, sv. Floriána a sv. Vendelína a po bokoch má dve plastiky cherubínov. Kazateľnica pochádza z toho istého obdobia no z nej sa zachoval iba parapet s reliéfom modliaceho sa Krista z r.1979. V kostole sú sochy sv. Terézie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, sv. Alojza a Máriinho Nepoškvrneného Srdca. Obrazy zastavení krížovej cesty sú dielom maliara Jozefa Nagya. V lodi pod chórom je malá tabuľka s nápisom: „ANNO DOMINI 1929“.

Organ vyrobila v r.1930 firma Schänhoffer a syn v Bratislave v neogotickom štýle. Organ sa od r.1975 nepoužíva a v súčasnosti ho nahrádzajú elektrické varhany.

Vo veži sú dva bronzové zvony. Oba boli odliate firmou Richard Herold v Chomutove v r.1930. Prvý dali zhotoviť a kostolu darovali Ladislav, Peter, Jozef a Alexander Nagyovci a je zasvätený Otcovi Nebeskému. Na zvone je reliéf Krista. Druhý zvon dal zhotoviť Rímskokatolícky junácky spolok zo Semetu (Kalinkova) a je zasvätený Blahoslavenej Panne Márií.