PROSBA O FINANČNÚ POMOC pri rekonštrukcii kostola v Rovinke

Milí farníci, ako už iste viete v našej filiálnej obci Rovinka intenzívne prebiehajú stavebné práce na dokončení kostola Najsvätejšej Trojice. Momentálne prebiehajú práce na stavbe dreveného krovu na pôvodnej ale aj v novej časti kostola. V blízkom čase by mala byť dokončená aj drevená časť strechy na novej veži kostola a do zimy plánujeme celú strechu finálne dokončiť. Ak by ste chceli aj vy, či už ako jednotlivec, alebo rodina – firma sponzorsky prispieť je to možné formou finančnej hotovosti alebo bankovým prevodom. Mená všetkých sponzorov a darcov budú uvedené na PAMATNEJ LISTINE DARCOV, ktorá bude natrvalo uchovaná v novom chráme.

Cieľom finančnej zbierky je pokryť náklady vo výške:   794.880,00 EUR

Váš milodar môžete poukázať osobne na farskom úrade alebo aj bankovým prevodom na účet filiálky Rovinka:

IBAN: SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Majiteľom bankového účtu je právnická osoba:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná

IČO: 34 011 714, DIČ: 2020709185

e-mail: farnostdl@dominikani.sk

telefón: +421 2 459 80 131

Za Vašu štedrosť vyslovujeme úprimné poďakovanie – Pán Boh zaplať!

 

Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt rozhodli sme sa osloviť obyvateľov obce, ale aj všetkých farníkov, aby sme Vám predstavili tento projekt aj formou letáku, ktorý sme pre Vás pripravili. Náhľad v PDF Letak_Rovinka-kostol tlac