Kostoly

Do farnosti Dunajská Lužná patria okrem farského kostola Povýšenia sv. Kríža aj kostoly vo filiálkach Rovinka a Kalinkovo. Kostol Božieho milosrdenstva je od 01.09.2018 farským kostolom novovzniknutej farnosti MILOSLAVOV – ALŽBETIN DVOR. Niečo viac o ich vzniku, histórií a súčasnosti sa dozviete v tejto časti.