Verejné obstarávanie na dodávku sakrálnej kamennej architektúry do Kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku sakrálnej kamennej architektúry do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie súboru kamenárskych umelecko-remeselných výrobkov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Rovinka interier_text Rovinka interier_vykresy bocny_stolik Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky