Verejné obstarávanie na dodávku zvonov a príslušenstva do kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku kostolných zvonov do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie zvonov s príslušenstvom do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody