Verejné obstarávanie na dodávku lavíc a sedesov do Kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie lavíc a sedesov s príslušenstvom do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Rovinka interier_text Rovinka interier_vykresy  Výzva na predkladanie ponúk-Lavice Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody