Nová Lipnica (Tatschendorf, Torcs)

Súčasnú obec Dunajská Lužná Tvorí okrem pôvodných obcí Nové Košariská a Jánošíkova aj Nová Lipnica. Po nemecky sa nazývala Tatschendorf alebo Tarcsendorf a po maďarsky sa jej hovorilo Torcs.

Práve jej blízkosť s uvedenými dedinami, v ktorých boli kostoly, ako i pomerne malý počet obyvateľov, boli príčinou, že si tam obyvatelia nepostavili vlastný kostol. Mali totiž pomerne blízko do farského kostola v Mišérde alebo do filiálneho kostola v Dénešde.

Od roku 1864 tu však stojí gotická zvonica, ktorá bola v devedesiatych rokoch minulého storočia zrekonštruovaná.

V roku 1948 sem bola presídlená časť obyvaťeľstva z Veľkej Lipnice na Orave, ktorá je už v súčasnosti časťou Poľska. Pôvodná dedina Torcs tak zmenila svoj názov na Nová Lipnica a od roku 1974 sa stala súčasťou Dunajskej Lužnej.