Rovinka (Csölle, Waltersdorf)

Filiálkou farnosti Dunajská Lužná, ktorá mala vlastný kostol len od konca 18. storočia, bola obec Rovinka. Po maďarsky sa volala Csölle, po nemecky Waltersdorf.

Pôvodne to boli dve obce nazývané Dolná a Horná Čela, po nemecky Ober a Unter Waltersdorf, po maďarsky Alsócsölle a Felsócsölle.

Prvá písomná zmienka o obci Dolná Čela pochádza z roku 1235. Od roku 1532 sa spomína aj Horná Čela. Obe obce patrili k farnosti Mišérd, kam chodili ich obyvatelia aj do kostola. Z Hornej Čely chodili ľudia do kostola najmä do Biskupíc, táto časť obce bola totiž bližšie k Bratislave. Ani v jednej z týchto dvoch dedín nebol kostol, hoci aj v terajšej literatúre sa ešte tvrdí, že tam kostol bol a dokonca sa vyslovujú domnienky o patrocíniu. Súčasný kostol v obci Rovinka bol postavený až v roku 1798.

V roku 1781 počas kanonickej vizitácie žilo v Dolnej Čele len 173 ľudí, z toho bolo 152 katolíkov a 21 evanjelikov a. v. Obec tvorilo prevažne maďarské obyvateľstvo.

V roku 1913 sa obe Čely zlúčili do jednej obce nazývanej Čela (Csölle, Waltersdorf). Takto sa obec volala až do r. 1948, kedy ju premenovali na Štefánikovce, podľa Milana Rastislava Štefánika. Od roku 1960 nesie dnešný názov Rovinka.