Požehnanie domov na Zjavenie Pána 2022

Milí priatelia a farníci. Na slávnosť Zjavenia Pána (06.01.2022) v kostole pri svätých omšiach Vám požehnáme vodu, soľ, kriedu a tymián. Môžete si ich vziať domov a požehnať nimi svoje príbytky.

20 – Christus + Mansionem + Benedicat – 22

PONÚKAME VÁM UPRAVENÉ TEXTY NA Požehnanie domov na Zjavenie Pána bez účasti kňaza ktoré si môžete doma vytlačiť na formát A4.

Continue reading

Koledovanie – Dobrá novina 2021 (video)

Keďže ani tento rok naši koledníci nemôžu navštevovať rodiny osobne, pripravili pre vás špeciálne kolednícke video. Môžete si ho pozrieť na stránke našej farnosti dnešnú Nedeľu Svätej Rodiny (26.12.2021) Zároveň sa v tento deň uskutoční aj zbierka na projekt Dobrej Noviny v Ugande. Prispieť na tento projekt môžete do označenej pokladničky v kostole alebo priamo na účet Dobrej Noviny:

SK77 1100 0000 0029 4045 7894

(do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu). Viac informácií nájdete na https://dobranovina.darujme.sk/27-rocnik/

Video si pozrite tu:

Opatrenia platné od štvrtka 23. decembra 2021

Uznesenie vlády SR zo 14. decembra 2021 pod č. 772/ 2021 (pdf)

Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.
– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

Pravidlá pre Cirkev:

Režim OP
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (vysvetlenie OP je nižšie)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 450 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2 tzn. PRE KOSTOL V DUNAJSKEJ LUŽNEJ a v ROVINKE  – platí max. počet 50 osôb. (zmena od 23. decembra 2021 – vyhláška UVZ SR 310/ 2021 čl. I bod 2 (pdf)).

b) pre chrámy s plochou menšou ako 450 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu
– Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).

Pohrebné obrady
– Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

VIANOČNÉ SVIATKY 2021

PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ (13.-23.12.2021)

PONDELOK – SOBOTA  od 17:30 – 18:00    Farský kostol v Dunajskej Lužnej

Počas vianočnej oktávy spovedáme na požiadanie.

Program bohoslužieb:

24.12.2021 (Vigília Narodenia Pána – Štedrý večer)

16:00 – svätá omša pre rodiny s deťmi (DL)

24:00 – polnočná svätá omša (DL, RO, KA)

25.12.2021 (Slávnosť Narodenia Pána)

Svätá omša: 07:30 (DL), 09:00 (DL, RO, KA) 10:30 (DL, RO)

18:00 – Vianočný koncert Chrámového zboru Madony Žitného ostrova (DL)

26.12.2021 (Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa)

Svätá omša: 07:30 (DL), 09:00 (DL, RO, KA) 10:30 (DL, RO), 18:00 (DL, RO)

31.12.2021 (Sv. Silvestra I., pápeža)

Svätá omša:  16:00 – Svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka (DL, RO, KA)

23:30 – Adorácia a požehnanie do nového roka (DL)

01.01.2022 (Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL, RO), 18:00 (RO)

02.01.2022 (Druhá nedeľa po Narodení Pána)

Svätá omša: 07:30 (DL), 09:00 (DL, RO, KA) 10:30 (DL, RO), 18:00 (RO)

06.01.2022 (Zjavenie Pána – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 09:00 (DL, RO, KA) 10:30 (DL, RO), 18:00 (RO)

– počas svätých omší sa bude požehnávať tzv. trojkráľová voda, krieda a tymián

09.01.2022 (Nedeľa Krstu Krista Pána – sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 09:00 (DL, RO, KA) 10:30 (DL, RO), 18:00 (RO)

BETLEHEMSKÉ SVETLO 2021

Milí priatelia, aj v tomto roku nám SKAUTI prinesú do našej Farnosti PLAMIENOK ODPÁLENÝ Z BAZILIKY NARODENIA PÁNA V BETLEHEME známy ako BETLEHEMSKÉ SVETLO.

Odovzdajú nám ho na ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU (19. decembra 2021).

ROVINKA pri sv. omši o 09:00h

DUNAJSKÁ LUŽNÁ pri sv. omši o 10:30h

V týždni (od 20.-26.12.2021) si BETLEHEMSKÉ SVETLO môžete odpáliť aj počas dňa, vo vestibule kostola v DUNAJSKEJ LUŽNEJ aj v ROVINKE.

Opatrenia platné od piatka 10. decembra 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 8. decembra 2021

UZNESENIE VLÁDY SR č. 735 (pdf)

Pravidlá pre Cirkvi:

– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

– vysluhovanie sviatosti: KRST a SOBÁŠ

– obrady svätenín (POHREB, uloženie URNY)

– BOHOSLUŽBY s účasťou veriacich sú povolené iba pre (O-P) – čo znamená „očkovaní a prekonali Covid-19 v ostatných 180 dňoch“

a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime O-P na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný COVID PASS.

AKTUÁLNE: všetky verejné bohoslužby zrušené!

Od štvrtka 25. 11. 2021 platí pre všetkých 14-dňový LOCKDOWN! Sväté omše v našich kostoloch (Dunajská Lužná, Rovinka, Kalinkovo) pre verejnosť v tomto čase nebudú. LIVESTREM bohoslužby z Farského kostola v Dunajskej Lužnej budeme prenášať cez sociálnu sieť Facebook a Youtube v týždni (Pondelok-Piatok) o 18:00h a v Nedeľu o 10:30h. 

 

Prosíme dodržiavať aktuálne pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR.

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska

 

Koncert sakrálnej hudby v ROVINKE

Milí farníci. Barokový súbor Le nuove musiche Vás srdečne pozýva na koncert sakrálnej hudby 27. novembra 2021 o 18:00h do Filiálneho kostola Najsvätejšej Trojice v ROVINKE. Zaznejú premiéry diel slávnych barokových majstrov Samuela Capricorna, ktorý pôsobil v Bratislave, a Giovanni Francesca Aneria. Sólistami sú vynikajúce sopranistky Hilda Gulyás a Katarína Ďurdinová a basista Tomáš Šelc. Sprevádzať ich budú barokové husle a violončelo, viola da gamba organ a lutna. Vstupné je dobrovoľné.

Koncert barokovej hudby v DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Súbor Il Cuore Barocco (barokové srdce) vás srdečne pozýva na KONCERT dňa 26. novembra 2021 (piatok) o 19:00h po svätej omši v Kostole Povýšenia sv. Kríža v DUNAJSKEJ LUŽNEJ. Zaznejú komorné diela dvoch velikánov baroka – Georga Philippa Telemanna a Johanna Joachima Quantza. Skladby budú interpretované v duchu autentickosti na kópiách dobových nástrojov. Vstupné dobrovoľné.

AKTUALIZOVANÉ:

Koncert sa z dôvodu celoštátneho Lockdownu – NEUSKUTOČNÍ.

AKTUÁLNE opatrenia vo farnosti Dunajská Lužná

Milí bratia a sestry, naši farníci. Nakoľko sa opäť zhoršuje pandemická situácia, sme nútení pristúpiť k určitým zmenám aj ohľadom kapacity účastníkov bohoslužieb vo všetkých kostoloch našej farnosti (Dunajská Lužná – Rovinka – Kalinkovo).

Čo znamená režim OČK – t.j. OČKOVANÍ

 • Kapacita v kostole: BEZ LIMITU
 • Povinný respirátor FFP2
 • Povinný zoznam účastníkov na bohoslužbe (meno, priezvisko a tel. kontakt)

Čo znamená režim OTP – t.j. OČKOVANÍ, s testom, po Covide

 • Kapacita kostola: Maximálne 25% 
 • Maximálne 50 osôb na bohoslužbe
 • Povinný respirátor FFP2
 • Povinný zoznam účastníkov na bohoslužbe (meno, priezvisko a tel. kontakt)

Čo znamená režim ZÁK – t.j. základ NE/OČKOVANÍ, s testom, po Covide

 • Kapacita kostola: jedna osoba na 15 m2
 • Maximálne 35 osôb na bohoslužbe
 • Povinný respirátor FFP2
 • Povinný zoznam účastníkov na bohoslužbe (meno, priezvisko a tel. kontakt)

OKRES SENEC je od 08.11.2021 v BORDOVEJ FARBE (!)

Obrady (sobáš, krst, pohreb):

Kompletne zaočkovaní, OTP a Základ: II. stupeň ohrozenia – COVID automat

Bohoslužby:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov.

Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov.

AKTUÁLNA MAPA – COVID automat platný od 15. 11. 2021