Dôležité termíny k PSP 2021

ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE – účasť všetkých rodičov JE NUTNÁ (!)
20.06.2021 (nedeľa) podľa jednotlivých obcí:
 
KALINKOVO       20.06.2021 (nedeľa) o 08:30h v KOSTOLE 
ROVINKA             20.06.2021 (nedeľa) o 10:00h v KOSTOLE 
DUN. LUŽNÁ       20.06.2021 (nedeľa) o 15:00h v KOSTOLE 
_______________________________________________________________
 
TERMÍN PRVEJ SV. SPOVEDE DETÍ a aj RODIČOV
     KALINKOVO        11.09.2021 (sobota)        09:00 – 10:00h
     ROVINKA              11.09.2021 (sobota)        10:00 – 11:30h
     DUN. LUŽNÁ       18.09.2021 (sobota)        09:00 – 11:00h
_______________________________________________________________
 
TERMÍN SLÁVNOSTI PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA DETÍ
     KALINKOVO       12.09.2021 (nedeľa)        09:00h – svätá omša
     ROVINKA             12.09.2021 (nedeľa)        10:30h – svätá omša
     DUN. LUŽNÁ       19.09.2021 (nedeľa)        10:30h – svätá omša

Prieskum ohľadom plánovanej Cirkevnej základnej školy Madony Žitného Ostrova v Dunajskej Lužnej

Aktívni veriaci z farnosti Dunajská Lužná v spolupráci s Kongregáciou sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy plánujú postaviť a zriadiť v Dunajskej Lužnej Cirkevnú základnú školu Madony Žitného ostrova. V obci už je zriadená Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova, v ktorej momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce.

Na základe pozitívnych ohlasov sa zrodila myšlienka umožniť deťom, aby sa formovali podľa evanjeliových hodnôt aj počas ďalších rokov povinnej školskej dochádzky.

Išlo by o jedinečný projekt našej farnosti, ktorý by ponúkol školu s kvalitným bezplatným vzdelaním, rodinným duchom a výchovou, založenou na kresťanských hodnotách.  Preto sa obraciame na Vás s prosbou o vyplnenie formulára, ktorý nám pomôže vyhodnotiť predbežný záujem o plánovanú Cirkevnú základnú školu.

Termín vyplnenia je do 30. júna 2021.

Formulár nájdete

  • v elektronickej podobe na stránke farnosti alebo na stránke Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy: http://dominikanky.sk
  • v tlačenej podobe v kostole – tlačený formát je určený najmä tým, ktorí nemajú prístup na internet a chcú sa zapojiť do prieskumu.

Link na elektronický dotazník je TU

https://forms.gle/snAmTFCAGuZ6zdHa8

CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI v Dunajskej Lužnej

Milí priatelia. Občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná v spolupráci s našou farnosťou a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Dunajskej Lužnej zriadilo pre sociálne odkázaných občanov a seniorov CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI, ktoré sídli v priestoroch Obecného futbalového klubu na Športovej ulici č. 1 v Dunajskej Lužnej.

Otváracia doba CPP bude každú STREDU a PIATOK od 16.00 – 18.00 hodiny.

Bližšie informácie nájdete aj na našej FB stránke RKC Farnosť Dunajská Lužná, alebo webe OZ Aktívna Dunajská Lužná. ️‍‍☕️ Ak chcete prispieť na tento projekt finančne, tu je číslo účtu:

IBAN – SK09 0900 0000 0051 6452 0013 vs. 1111

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách bude negatívny test, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V našich chrámoch v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove to vychádza na jednu omšu 35-40 veriacich.

Konferencia biskupov Slovenska povzbudzuje veriacich, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Veriaci sú s malými prestávkami viac ako rok bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši. Bohoslužby s účasťou verejnosti boli zakázané od 1. januára 2021. 

„Prešli sme si ťažkým obdobím, keď veriaci sa nemohli zúčastňovať na svätej omši a stretávať sa s kňazmi. Ďakujeme všetkým za ich zodpovednosť a rešpektovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Sme radi, že v pondelok 19. apríla 2021 sa budeme môcť spolu stretnúť v našich kostoloch pri dodržaní všetkých opatrení,“ povedal predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Teší nás, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v našich kostoloch. Som vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú prejavili, keď celé mesiace museli vydržať bez možnosti osobnej účasti na bohoslužbách. Ďakujem stovkám katolíckych kňazov a rehoľníkov, ktorí počas pandémie nastúpili do nemocníc, aby pomáhali personálu. Veľké ďakujem, samozrejme, patrí tisícom lekárov a zdravotníkov, spomedzi ktorých sa mnohí hlásia ku katolíckej cirkvi, a silu pre svoju službu ľuďom budú môcť znovu čerpať z Eucharistie a účasti na svätej omši,“ zdôraznil predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Predseda KBS zároveň dodal, že veriaci budú naďalej – kvôli limitovanej účasti – oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete.

V Nedeľu Božieho milosrdenstva zvony pozvú k modlitbe za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,“ povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

I naši otcovia biskupi prosia kňazov, aby napoludnie v nedeľu 11. apríla 2021 spustili na desať minút zvony vo všetkých farnostiach a veriacich pozvali k modlitbám za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

Individuálna pastoračná služba

Milí veriaci,

od 01. apríla 2021 je možné v rámci tzv. individuálnej pastoračnej služby sprostredkovať veriacim prijatie Eucharistie – Sv. prijímanie a Sviatosť zmierenia – Sv. spoveď. V našej farnosti Vám poskytneme sviatosti v týchto časoch:

How to Go to Confession - About Catholics

SVIATOSŤ ZMIERENIA   (pred večernou svätou omšou)

Pondelok – Sobota    17:30 – 18:00

Non-Catholics in the Communion Line | Catholic Answers

SVIATOSŤ EUCHARISTIE   (po svätej omši)

Pondelok – Sobota     cca od 18:30 – 18:45

Nedeľa     cca 11:15 – 11:30

Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie bohoslužieb, preto je možné vstúpiť do chrámu len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva alebo tkkbs.sk, zvlášť: v kostole je nevyhnutný respirátor a dezinfekcia rúk pri vstupe.

Želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné obdobie.

SEDEM výziev na 40 dní pôstu pre miništrantov

Spoločenstvo TYMIAN vyhlasuje online súťaž pre miništrantov, ktorá spočíva v splnení SIEDMYCH rôznych výziev, počas 40 – dňového pôstneho obdobia.

Pozývame Ťa týmito výzvami výjsť z „bubliny virtuality a nudy“, prežiť tento pôst inak a urobiť niečo hodnotné pre svoju dušu i telo.

Pridaj sa! Prijmi výzvy! Máš na to! Klikni sem a dozvieš sa viac 😉