PUMIN 2022

Miništranti z našej farnosti sa aj tento rok zúčastnili na púti miništrantov v národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pod vedením Pátra Stanislava. Ku cti im patrí že sa naši miništranti – futbalisti nenechali zahanbiť a vyhrali turnaj PUMINu. Blahoželáme!!! Zopár fotografií zo svätej omše nájdete v Galérii tu: