Program bohoslužieb počas Svätého týždňa 2022

Milí farníci, srdečne Vás všetkých pozývame na spoločné slávenie Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Na Kvetnú nedeľu si doneste na požehnanie ratolesti (bahniatka) a v sobotu na VIGÍLIU sviece na liturgiu požehnania ohňa a obnovu krstných sľubov. Tešíme sa na spoločné stretnutie aj na PROCESII, ktorá bude v nedeľu 17.04.2022 popoludní o 14:30h. Program si môžete stiahnuť TU: Program na Svätý týždeň 2022