Koncert IL CUORE BAROCCO

Milí priatelia. Srdečne Vás pozývame na koncert komornej hudby Il Cuore Barocco (Barokové srdce). Je to zoskupenie mladých aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučnej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov. Koncert sa uskutočni v PIATOK 27. mája 2022 o 19.00 hodine vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej. Vstupné dobrovoľné

Zaznejú diela pre menšie obsadenie od dôverne známeho skladateľa obdobia baroka G. Ph. Telemanna až po menej frekventovaných tvorcov na koncertných pódiách – v tomto prípade to bude Johann Joachim Quantz. Ťažiskom programu sú práve triové sonáty tohto významného flautistu, skladateľa a pedagóga. Jeho diela doplnia suita a sonáta G. Ph. Telemanna z nesmrteľnej zbierky 12 Parížskych kvartet. Komorné obsadenie súboru umožní lepšie vnímať kompozičný um samotných skladateľov. NEVÁHAJTE A PRÍĎTE!