Poďakovanie za úrodu 2020

Milí priatelia, farníci. Aj tento rok nám Pán Boh napriek sťaženým okolnostiam požehnal bohatú úrodu v našich záhradkách a sadoch. Na jar počas tzv. „Kántrových dní“ sme Ho prosili o požehnanie úrody a teraz na jeseň sme plní vďačnosti za to, čo sa nám urodilo. Každoročne chceme Bohu zvlášť poďakovať aj pri slávení nedeľnej svätej omše. Stalo sa tak na sviatok sv. Františka z Assisi 04.10.2020 pri farskej svätej omši o 10:30h.

Keďže maximálny počet ľudí v kostole je momentálne len 50 chceme Vás aspoň takto „virtuálne“ pozvať do Svätyne Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Fotografie a VIDEO od Jula Kotusa si môžete pozrieť na tomto linku.