Podmienky účasti na bohoslužbách v čase núdzového stavu COVID19

Oznamujeme, že v čase zákazu vychádzania sa pozastavujú verejné slávenia bohoslužieb.

„Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.10. do 01.11.2020, bude na dané obdobie potrebné POZASTAVIŤ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia majú POHREBNÉ OBRADY, UZAVRETIE MANŽELSTVA a VYSLUHOVANIE SV. KRSTU. Tieto liturgické obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel“.

(Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS)