Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského k obdobiu od 24.10.2020 do 01.11.2020.

Oznamujeme, že v čase zákazu vychádzania sa pozastavujú verejné slávenia bohoslužieb. „Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.10. do 01.11.2020, bude na dané obdobie potrebné POZASTAVIŤ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia majú POHREBNÉ OBRADY, UZAVRETIE MANŽELSTVA a VYSLUHOVANIE SV. KRSTU. Tieto liturgické obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel“. (Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS)

Biskupi Slovenska odporúčajú veriacim zúčastniť sa na celoplošnom testovaní.

Stanovisko J. Ex. Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa: „Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Preto prosím veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali.“

Odporúčania Apoštolskej penitenciárie pre obdobie pandémie COVID-19

Odpustky pre duše v očistci bude možné získať počas celého mesiaca November 2020. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením Svätého Otca Františka ustanovila, že toho roku ÚPLNÉ ODPUSTKY pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do  8. novembra, môžu byť presunuté aj na ďalšie dni a síce AŽ DO KONCA NOVEMBRA. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie hovorí aj o úplných odpustkoch v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (02.11.), ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na HOCIKTORÝ INÝ DEŇ V MESIACI NOVEMBER, PODĽA SLOBODNÉHO ROZHODNUTIA JEDNOTLIVÝCH VERIACICH. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, MÔŽU ZÍSKAŤ ODPUSTKY NA DIAĽKU. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša, alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad Ranné chvály alebo Vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, Posvätný ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov Liturgie za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

TERMÍNOVANÉ úmysly svätých omší naplánované počas pozastavenia verejných slávení vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej, alebo filiálnych kostoloch v Rovinke a Kalinkove budú odslúžené kňazmi súkromne podľa pôvodného plánu. Počas tohto obdobia je možné modliť sa súkromne vo vestibule nášho farského kostola od 07.00 do 18.00 hodiny. SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať INDIVIDUÁLNE na požiadanie. Rovnako budeme podávať aj SVÄTÉ PRIJÍMANIE na požiadanie.

Aj počas zákazu verejného slávenia môžete sledovať ONLINE SV. OMŠE z našich kostolov – cez LIVESTREAM na facebookovej stránke – Farnosť Dunajská Lužná.