13. púť Ružencových bratstiev do Šaštína.

Ružencové bratstvo v Dunajskej Lužnej Vás srdečne pozýva na púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 05.10.2019. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo u Horliteľky RB (p. Valiky Štefánkovej) Z farnosti bude pre pútnikov objednaný autobus, ktorý odchádza od kostola ráno o 06.30 hod. Nástupné miesta sú zastávky: Rovinka – Obecný úrad, Bratislava – Patrónka, Bratislava – Petržalka (Námestie Jána Pavla II.) Pútnikov bude doprevádzať:  P. Bruno Donoval OP  Kontakt na vedúceho: 0904 738 477