Jubileum rehole

S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať Eucharistii, počas ktorej slávnostne otvorí Jubileum, ktorým si Rehoľa kazateľov pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honóriom III.

jubleum1

Spojení s celou rehoľou, v slovenskej provincii otvoríme Jubileum slávením eucharistie na sviatok Všetkých dominikánskych svätých, dňa 7. novembra 2015 o 10.30h v Kostole sv. Dominika vo Zvolene.

Komisia pre Jubileum

Viac informácií: