Obrad predstavenia detí farskému spoločenstvu

V nedeľu 22. novembra 2015 sa vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej počas detskej svätej omše o 09:00 hod. uskutoční Obrad predstavenia detí farskému spoločenstvu. Deti sa pred sv. omšou zhromaždia spolu s animátormi pred kostolom a následne budú privedené do chrámu v procesii, aby tam zaujali svoje miesta. Je to príležitosť vyjadriť zvláštnu pozornosť deťom, ktoré začínajú cestu priateľstva s Ježišom. Prosíme rodičov a všetky deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie o účasť.