Púť k Madone Žitného ostrova 2015

Aj tento rok sa v našej farnosti konala púť k Madone Žitného ostrova. Slávili sme už 19. ročník obnovenia tejto starodávnej tradície. Pestrý program od pondelka do štvrtku zahŕňal večernú modlitbu posvätného ruženca, sv. omšu s tematickou kázňou, zaujímavé svedectvá, prednášky i adoráciu.

V piatok večer sme v Lurdskej kaplnke slávili pontifikálnu sv. omšu s Jánom Oroschom, ktorý si v milej a miestnym blízkej kázni zaspomínal na detské časy strávené v našej obci, miestnych kňazov i na vtedajšiu úctu k nebeskej Matke. Po sv. omši sme sa spoločne pomodlili krížov  cestu rodín v uliciach obce. O 20.30 sa múry nášho kostola opäť naplnili nádherným spevom Chrámového zboru Povýšenia sv. Kríža, ktorý svojim talentom krásne vyjadril úctu a vďaku Bohu i

V sobotu program začínal už o 15.00 sv. omšou v nemeckom Charbel Peter Hric OP. Po nej sa konala tradičná mariánska procesia od kaplnky sv. Martina, do ktorej sa spojili pútnici zo všetkých filiálok. Spoločne sme tak vytvorili sprievod, a za slávnostného spevu sme sa presunuli do farského kostola, kde sme pozdravili našu Pannu Máriu modlitbou sv. ruženca. Nasledovalo zasvätenie našej obce Panne Márií v parku pri kostole. Program pokračoval sv. omšou pre všetkých pútnikov, ktorú k nám prišiel slúžiť P. Jozef Dúc, farár zo Senca. Po nej nám deti zo stretka 3+1 a ich kamaráti ukázali svoju šikovnosť a herecký talent v scénke „Almužna“.

Púť vyvrcholila v nedeľu 16. augusta. Rannú sv. omšu v maďarskom jazyku celebroval P. Peter Nagy, farár z Gellénházy, ktorý má našu Madonu vo veľkej úcte a pracuje na preložení knižky o zázrakoch, ktoré sa tu udiali, do maďarského jazyka. O 10.30 sme privítali Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, ktorý s nami slávil nedeľnú sv. omšu – zavŕšenie celej Púte. Po nej nasledovalo spoločné agapé, živá hudba a milé posedenie. 🙂