Pozvanie na hodovú slávnosť do kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Milí farníci, v dnešnú nedeľu 7. júna 2020 je SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE.

Je to zároveň patrocínium filiálneho kostola v Rovinke.

Z tejto príležitosti Vás chceme srdečne pozvať do obnoveného kostola v rámci „DŇA OTVORENÝCH DVERÍ“, aby ste si mohli pozrieť obnovený kostol v čase od 14:00 – 17:00 hod.

Na stretnutí bude prítomný aj architekt obnoveného kostola Ing. Klement Trizuljak. Srdečne pozývame aj rodiny s deťmi.

Na DOSTAVBU KOSTOLA v Rovinke nám Bratislavská arcidiecéza prispela darom 250 tisíc EUR, za čo jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Na väčšinu vnútorného zariadenia sa nám podarilo získať dotácie z rôznych inštitúcií, avšak stále musíme získať okolo 40 tisíc EUR, aby sme mohli kostol sprevádzkovať.

Ak je to možné, prosíme Vás o finančnú podporu na dokončenie obnovy kostola, ktorá bude použitá na vybavenie nového interiéru kostola (oltár, ambona, bohostánok, lavice, ozvučenie…) Úprimne ďakujeme!

Váš milodar môžete doniesť osobne v úradných hodinách na faru, alebo zaslať bankovým prevodom na účet Farnosti Dunajská Lužná:

SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Vizualizácia nového kostola (interiér)

NOVÉ TERMÍNY slávnosti Prvého svätého prijímania vo farnosti Dunajská Lužná

Milí rodičia, vzhľadom na mimoriadne okolnosti sa pôvodné termíny slávnosti zmierenia a Prvého svätého prijímania museli preložiť na neurčito. Nakoľko od 01.06.2020 budú opäť otvorené školy rozhodli sme sa oznámiť Vám termíny slávností Prvého svätého prijímania pre jednotlivé obce a filiálky.

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Rovinky a Kalinkova bude vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej v sobotu 27.06.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Rovinky a Kalinkova bude v nedeľu 28.06.2020

  • pri svätej omši o 09:00h vo filiálnom kostole sv. Františka z Assisi v KALINKOVE
  • pri svätej omši o 10:30h vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v DUNAJSKEJ LUŽNEJ

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Dunajskej Lužnej bude vo Farskom kostole v sobotu 04.07.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Dunajskej Lužnej bude v nedeľu 05.07.2020 vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža

  • pri svätej omši o 09:00h  —   I. skupina detí
  • pri svätej omši o 10:30h   —  II. skupina detí

Bližšie informácie ohľadom nácvikov, organizačných záležitostí a rozdelenia detí do skupín (DL) poskytneme rodičom priamo na uvedený e-mail.

LIVESTREAM bohoslužieb z Farnosti Dunajská Lužná

Milí veriaci, nakoľko nie je možné verejné slávenie za účasti veriacich v našich kostoloch a kaplnkách, kvôli riziku šírenia vírusového ochorenia; rozhodli sme sa Vás pozvať k modlitbe prostredníctvom ŽIVÉHO PRENOSU bohoslužieb a spoločných modlitieb z nášho Farského kostola, alebo súkromnej Kaplnky Krista Kráľa v Dominikánskom konvente.

Program bohoslužieb:

PONDELOK – PIATOK
18:00  Svätá omša s Večernými chválami

SOBOTA – NEDEĽA
08:00  Svätá omša s Rannými chválami

ARCHÍV PRIAMYCH PRENOSOV

LIVESTREAM / Pôstne obdobie

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (22.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

PIATA PÔSTNA NEDEĽA (29.03.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Pondelok 5. pôstny týždeň (30.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

Utorok 5. pôstny týždeň (31.03.2020) – Celebruje P. Pavol OP

Streda 5. pôstny týždeň (01.04.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Štvrtok 5. pôstny týždeň (02.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

Piatok 5. pôstny týždeň (03.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

Sobota 5. pôstny týždeň (04.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

KVETNÁ NEDEĽA (05.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľký týždeň 2020

PONDELOK vo Veľkom týždni (06.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

UTOROK vo Veľkom týždni (07.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

STREDA vo Veľkom týždni (08.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

ZELENÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere – Celebruje P. Bruno OP

21:00 – Modlitba v Getsemani – Ježišova rozlúčková reč

VEĽKÝ PIATOK

11:00 – Pobožnosť Krížovej cesty

12:00 – Modlitba na poludnie

15:00 – Obrady Utrpenia a smrti Pána – Celebruje P. Hilár OP

BIELA SOBOTA

07:00 – Temné hodinky a Ranné chvály

12:00 – Modlitba na poludnie pri „Božom hrobe“

18:00 – Večerné chvály

19:30 – Veľkonočná vigília – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

12:00 – Modlitba na poludnie

20:00 – Večerné chvály, „Salve Regina – O lumen Ecclesiæ“

LIVESTREAM / Veľkonočná oktáva

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

12:00 – Modlitba na poludnie a Posvätné čítanie

18:00 – Večerné chvály

VEĽKONOČNÝ UTOROK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

VEĽKONOČNÁ STREDA

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Hilár OP

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Božieho milosrdenstva

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľkonočné obdobie

Pondelok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Antonín OP

Utorok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Stanislav OP

Streda (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Bruno OP

Štvrtok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

Piatok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Pavol OP

Sobota (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Milí veriaci a farníci. Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Plné znenie Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou a pozvali všetkých k modlitbám. Videobrífing zo zasadnutia KBS v Čičmanoch Zároveň vznikajú rozličné spontánne iniciatívy kňazov, rehoľníkov i laikov, ktoré pozývajú k modlitbám.

„Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Bratislava 10. marca 2020 (TK KBS)

+++ AKTUALIZÁCIA +++

Odvolanie všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a liturgických sláveniach v kostoloch.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať TK KBS na svojej webstránke.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Donovaly 17. júna 2020 (TK KBS)

Verejné obstarávanie na dodávku zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1.Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

Verejné obstarávanie na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1. Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk, špecifikáciu predmetu zákazky a projekt interiéru:

Výzva na predkladanie ponúk-Lavice

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Rovinka interier_text

Rovinka interier_vykresy

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A VYHLÁSENIE TERMÍNU NOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná z administratívnych príčin ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Kostol Svätej Trojice v Rovinke – Lavice vyhlásené dňa 27. februára 2020 a zároveň vyhlasuje nové verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na ten istý účel. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania bola nesprávne stanovená priemerná obstarávacia cena z dodaných predložených prvotných ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na jej určenie.

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A VYHLÁSENIE TERMÍNU NOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná z administratívnych príčin ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Kostol Svätej Trojice v Rovinke – Zvony s príslušenstvom vyhlásené dňa 27. februára 2020 a zároveň vyhlasuje nové verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na ten istý účel. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania bola nesprávne stanovená priemerná obstarávacia cena z dodaných predložených prvotných ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na jej určenie.

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

Verejné obstarávanie na dodávku sakrálnej kamennej architektúry do Kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku sakrálnej kamennej architektúry do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie súboru kamenárskych umelecko-remeselných výrobkov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Rovinka interier_text Rovinka interier_vykresy bocny_stolik Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Verejné obstarávanie na dodávku zvonov a príslušenstva do kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku kostolných zvonov do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie zvonov s príslušenstvom do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody