Stretnutia detí po 1. svätom prijímaní

Sestry dominikánky pozývajú aj na Stretnutia detí po 1. svätom prijímaní. Stretká sú určené pre 10-11 ročné deti, ktoré už boli na 1. svätom prijímaní. Stretnutia budú prebiehať raz do týždňa pod vedením sr. Giorgii od októbra. Prihlásiť sa môžete do konca septembra na mailovej adrese sestra.giorgia@gmail.com. Informácie a mailovú adresu nájdete na plagáte.