Povolaným nablízku

Sestry dominikánky pozývajú na 5. ročník kurzu na rozlišovanie povolania Povolaným nablízku. Kurz pozostáva z 5 víkendových stretnutí a je určený pre dievčatá a ženy od 18-30 rokov. Prvé stretnutie sa uskutoční 6.-8. Októbra. Prihlasovanie na kurz je otvorené do konca septembra na mailovej adrese povolaniaop@gmail.com. Viac informácií nájdete na plagáte.