Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (2. veľkonočná nedeľa) projekt THOMAS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 2. veľkonočnej nedele aj s katechézou, ktorá odznela na svätej omši v Dunajskej Lužnej (09.00) pre menšie deti je to omaľovánka, pre prvoprijímajúce a staršie deti – evanjelium, ktoré treba správne doplniť na chýbajúcich veršoch; no a birmovanci (dospelí kresťania) si zas môžu precvičiť svoje vedomosti na anglickom texte evanjelia dnešnej nedele. Ak sa vám „neušlo v kostole na sv. omši“ text si môžete stiahnuť tu:

Projekt THOMAS – leták pre deti a birmovancov na domácu katechézu.

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho milosrdnej láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Výlet miništrantov do Viedne

V nádherné slnečné ráno v sobotu 01. apríla 2017 sa uskutočnil dlho očakávaný výlet skupiny miništrantov do Viedne pod vedením P. Stanislava OP. Deti navštívili veľké a známe kostoly (Dóm sv. Štefana, S. Maria Rotunda – dominikánsky kostol a kláštor kde ich posprevádzal P. Ján OP zo Slovenska ale aj mnohé iné. V kláštornej kaplnke u Bratov dominikánov mali svätú omšu a po nej výletníci navštívili zaujímavé atrakcie ako napr. Haus des meeres in Wien, ale aj iné… Plní nových zážitkov a skúseností sa v podvečerných hodinách vrátili domov k svojim rodičom. Tu je zopár fotografií z výletu čo všetko sme videli a zažili.