Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Bratislave

Milý miništranti,

blíži sa advent, a to je každý rok jasné znamenie, že sa pripravuje tohtoročné DOD MINFA 2017. V dňoch 2.-3. decembra 2017 sa v Kňazskom seminári v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí pre miništrantov. Začiatok je v sobotu o 09.00 hod. a koniec v nedeľu približne o 13.00 hod.

Cieľom podujatia je povzbudenie chlapcov v duchovnom živote a v uvažovaní nad životným povolaním. Súčasťou programu bude modlitba, šport a intelektuálna formácia miništrantov. Udalosť Minfa je predĺžením a pripomienkou letných miništrantských táborov Minfa, ktoré sa uskutočňujú každý rok pod vedením bohoslovcov Bratislavského seminára. Príď si spolu s nami zaspomínať na krásne chvíle strávené v miništrantskom tábore a zažiť víkend plný duchovného programu a nezabudnuteľnej zábavy. Príspevok na osobu je len 5,- €.

Prihlásiť sa môžeš na fare u P. Stanislava OP, alebo priamo v sakristii kostola. Prihlasovanie už začalo, preto neváhaj, a pridaj sa k nám. Nezabudni, že prihlásiť môžeš aj kamarátov, ktorí sa ešte táborov MINFA nezúčastnili. Teší sa na teba organizačný tím Marek, Milan, Daniel a ostatní bohoslovci.

Viac info a prihlasovací formulár nájdeš na webstránke https://www.minfa.sk