Výlet miništrantov do Viedne

V nádherné slnečné ráno v sobotu 01. apríla 2017 sa uskutočnil dlho očakávaný výlet skupiny miništrantov do Viedne pod vedením P. Stanislava OP. Deti navštívili veľké a známe kostoly (Dóm sv. Štefana, S. Maria Rotunda – dominikánsky kostol a kláštor kde ich posprevádzal P. Ján OP zo Slovenska ale aj mnohé iné. V kláštornej kaplnke u Bratov dominikánov mali svätú omšu a po nej výletníci navštívili zaujímavé atrakcie ako napr. Haus des meeres in Wien, ale aj iné… Plní nových zážitkov a skúseností sa v podvečerných hodinách vrátili domov k svojim rodičom. Tu je zopár fotografií z výletu čo všetko sme videli a zažili.