Požehnanie domov na Zjavenie Pána 2022

Milí priatelia a farníci. Na slávnosť Zjavenia Pána (06.01.2022) v kostole pri svätých omšiach Vám požehnáme vodu, soľ, kriedu a tymián. Môžete si ich vziať domov a požehnať nimi svoje príbytky.

20 – Christus + Mansionem + Benedicat – 22

PONÚKAME VÁM UPRAVENÉ TEXTY NA Požehnanie domov na Zjavenie Pána bez účasti kňaza ktoré si môžete doma vytlačiť na formát A4.

Tradičná koleda – požehnávanie príbytkov s kňazom – sa z pandemických dôvodov tento rok, žiaľ NEUSKUTOČNÍ.

Ďakujeme, že rešpektujete aj toto nariadenie.