Koledovanie – Dobrá novina 2021 (video)

Keďže ani tento rok naši koledníci nemôžu navštevovať rodiny osobne, pripravili pre vás špeciálne kolednícke video. Môžete si ho pozrieť na stránke našej farnosti dnešnú Nedeľu Svätej Rodiny (26.12.2021) Zároveň sa v tento deň uskutoční aj zbierka na projekt Dobrej Noviny v Ugande. Prispieť na tento projekt môžete do označenej pokladničky v kostole alebo priamo na účet Dobrej Noviny:

SK77 1100 0000 0029 4045 7894

(do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu). Viac informácií nájdete na https://dobranovina.darujme.sk/27-rocnik/

Video si pozrite tu: